Hyppää sisältöön

Vapaaehtoista maanpuolustusta Lapissa

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 3.9.2020 16.44
Tiedote
Tulenjohtaja määrittää partiolleen maalin, johon mitataan etäisyys ja suunta.
Tulenjohtaja määrittää partiolleen maalin, johon mitataan etäisyys ja suunta.

Lapin aluetoimiston tämän kesän suurin vapaaehtoisen maanpuolustuksen harjoitus ROVA20 järjestettiin 14.–16.8.2020 Rovajärvellä. Koronapandemia aiheutti jonkun verran muutoksia harjoituksen järjestelyihin, mutta muutoksista huolimatta harjoitus saatiin toteutettua turvallisesti ja koulutuksesta tinkimättä. Edellisiin vuosiin nähden erilaista oli myös vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muutoksen aiheuttama vetovastuun siirtyminen Puolustusvoimille.

Vapaaehtoisen harjoituksen johti Lapin aluetoimisto. Harjoitus toteutettiin Rovajärven ampumakenttäalueella pääosin Heinuvaaran ja Hautainmaan alueella. Koulutus tapahtui osastoittain, mutta tiukan kurssimuotoisuuden sijaan tänä vuonna pyrittiin tilanteenmukaiseen toimintaan. Reserviläisten miehittämä operaatiokeskus johti jääkärijoukkueen, sotilaspoliisijoukkueen ja huoltojoukkueen muodostamaa komppaniaa. Lisäksi aselajiosaamista koulutettiin kranaatinheitin-, tulenjohto-, tarkka-ampuja- ja ilmatorjuntakonekiväärikursseilla.
Harjoitus alkoi kurssilaisten osalta perjantaina iltapäivällä palvelukseen saapumisella. Reserviläiskouluttajat olivat saapuneet jo aiemmin aamupäivällä valmistelemaan viikonlopun koulutustapahtumia. Varusteiden ja aseiden kuittaamisen jälkeen joukko nautti päivällisen maastoruokailuna. Harjoituksen varopuhuttelu toteutettiin osastoittain, minkä jälkeen harjoitusjoukko siirrettiin linja-autokuljetuksilla Heinuvaaraan. Heinuvaarassa ryhmäydyttiin osastoihin ja siirryttiin omille ryhmitysalueilleen. Jääkärijoukkue suoritti siirtymän jalkaväen tapaan jalkaisin. 

Lauantaina operaatiokeskus johti toimintaa muiden harjoitellessa oman koulutushaaransa mukaisia aiheita. Sotilaspoliisit ja jääkärit ampuivat vaativia lähiammuntoja ja harjoittelivat joukkueen taistelua simulaattoriavusteisesti. Käytössä ollut KASI-järjestelmä mahdollistaa tappioiden kuvaamisen käyttämällä aseeseen kiinnitettyä lähetintä, jonka lähettämä lasersäde merkitsee tähtäimissä olevan taistelijan käyttämän simulaattoriliivin tuhotuksi. Taistelun jälkeen joukkojen liikkeitä ja toimintaa voidaan tarkastella palautetilanteessa järjestelmän tuottaman tilannekuvan perusteella.


Kranaatinheitinkurssilla harjoiteltiin tuliasematoimintaa ja kurssin kruunasi ampumaharjoittelu latausharjoitusammuksilla. Muutamia kymmeniä metrejä kantava latausharjoitusammus mahdollistaa realistisen tuliasematoiminnan ilman mittavia varojärjestelyitä. Tulenjohtokurssilla saatiin aikaan uuden oppimisen elämyksiä kaikille kurssilaisille. Nuorempi väki oli ensimmäistä kertaa tekemisissä sanomalaitteen kanssa, vanhemman saapumiserän taistelijoille taas esittelyssä ollut maalinpaikannuslaite oli uusi tuttavuus.
Ilmatorjuntakonekiväärikurssilaisille tuli tutuksi aseen käsittely, ampuma-asennot sekä tuliasemien perustaminen niin metsämaastoon kuin ajoneuvoihin. Tarkka-ampujat harjoittelivat viikonlopun ajan Sodankylässä eri ampuma-asentoja vaihtelevilla ampumaetäisyyksillä. Uutuutena tarkka-ampujakurssilla oli tarkka-ammunnan harjoitteluase, eli tarkkuuskivääriä ulkoisesti muistuttava pienoiskivääri. Miedompi rekyyli ja matalat patruunakustannukset mahdollistavat suuremman laukausmäärän, ja suurella varmuudella tämä oli ensimmäinen ROVA-harjoituksen yhteydessä järjestetty tarkka-ampujakurssi, jossa päästiin ampujakohtaisesti useisiin satoihin laukauksiin.
Sunnuntai alkoi sotilaspoliisijoukkueen ja jääkärijoukkueen välisellä KASI-taistelulla. Muut kurssit käyttivät aamupäivän ampumaradalla. Aamun koulutusten jälkeen harjoitusjoukko siirtyi varuskuntaan, jossa tehtiin huoltotoimenpiteet, palautettiin varusteet ja juotiin lähtökahvit. Harjoitusta pidettiin palautteen perusteella pääosin onnistuneena yleisarvosanan ollessa 4,5. Palautteessa koettiin Rovajärven alue soveltuvaksi paikaksi järjestää tämän tyyppisiä harjoituksia. Eniten jäi kaivelemaan pienet puutteet materiaalissa (kuten kuuluisa valopetroli ja aseenpuhdistustarvikkeet), myös tiivistä aikataulua harmiteltiin. Kiitosta tuli mielekkäistä ammunnoista ja taistelukoulutuksista.


Harjoituksessa havaittuja kehityskohteita tullaan viilaamaan seuraaviin harjoituksiin ja osa hyvistä käytänteistä otetaan käyttöön jo muissa syksyn vapaaehtoisissa harjoituksissa. Kiitos onnistuneesta harjoituksesta kuuluu aktiivisille osallistujille, suuren työn tehneille reserviläiskouluttajille sekä harjoitukseen osallistuneelle Puolustusvoimien ja MPK:n palkatulle henkilökunnalle. Vuonna 2021 on suunniteltu järjestettävän kaksi pienemää ROVA-harjoitusta, toinen keväällä ja toinen syksyllä.

Etenkin Kevätrovan valmistelu pyörähtää käyntiin jo loppuvuodesta, joten ilmoittautumisia reserviläiskouluttajaksi otetaan vastaan!

Kapteeni Aku Saarelainen
Lapin aluetoimisto

Ampuma- ja harjoitusalue Harjoitukset ja ammunnat Lapin aluetoimisto
´