Hyppää sisältöön

Varusmiespalveluksesta hyötyä ammattiin

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 22.10.2021 13.59
Tiedote

Varusmiespalveluksen aikana karttuvasta osaamisesta hyötyvät kaikki osapuolet. Maanpuolustuksen näkökulmasta varusmiesten ammattitaidon kartoittaminen ennen varusmiespalveluksen aloittamista mahdollistaa osaamisen kohdentamisen tehokkaasti koulutusvalintoja tehtäessä. Samalla palvelusta suorittavat henkilöt kehittyvät tulevaisuutta silmällä pitäen siviilissä hankittuun ammattiinsa. 

Huollon monet toimijat

Huoltoala on erinomainen esimerkki koulutusalasta, joka hyötyy toimijoidensa siviiliosaamisesta mutta samalla myös tarjoaa varusmiehille myös arvokasta koulutusta, jota myös siviilimaailma arvostaa. Panssariprikaatin Parolan huoltopataljoona kouluttaa huollon toimialoihin erikoistuvat varusmiehet. Kursseilla erikoistutaan, muonitukseen, ensihoitoon, kunnossapitoon sekä täydennyksiin eri materiaaliryhmiin liittyen. Parolan huoltopataljoona kouluttaa Panssariprikaatin sotilaskuljettajat lukuisille eri ajoneuvotyypeille sekä vaunumiehistöt kuljetus- ja evakuointipanssarivaunukalustolle.

Alokkaasta erikoisalan osaajaksi


Huollon alalla varusmiehen koulutuspolku etenee suunnitelman mukaan: heinäkuun viidentenä päivänä vuonna 2021 palveluksensa aloittaneet varusmiehet suorittivat alkuun kuuden viikon alokasjakson. Alokasjakson lopussa tehtiin koulutusvalinnat. Valintoihin vaikuttavat alokasjaksolla kerääntyneet koulutusvalintapisteet, varusmiehen oma halukkuus sekä aikaisempi osaaminen ja hankitut pätevyydet siviilielämästä. Alokasjakson jälkeen varusmiehet saavat koulutushaarajaksolla erikoisalansa mukaisen peruskoulutuksen ja pätevyydet. Koulutuksen kehittämistä jatketaan aliupseerikursseilla sekä erikois- ja joukkokoulutusjaksolla. 

Muonitus on keskeinen osa huoltopalveluja


Huoltopalvelu on yksi keskeinen toimiala, jolla ylläpidetään kaikkien joukkojen perustoimintoja. Yhtenä osana huoltopalveluihin kuuluu muonitus.  Tiedustelimme koulutushaarajakson aikana varusmiehiltä, miten he aikovat hyödyntää varusmiespalveluksesta saatavaa koulutustaan. Eräs varusmiehistä on opiskellut ravintola- ja catering alaa ja summaa saamaansa koulutusta: 
-  Eroavaisuuksia tietenkin on, koska Puolustusvoimat panostaa maastossa muonittamiseen ja  siihen liittyvään hygieniaan. Puolustusvoimien tarjoamassa koulutuksessa panostetaan     hygieniaan enemmän kuin siviilissä, koska yhteisö on hyvin tiivis ja sairaudet leviävät hyvinkin nopeasti. Muonitettava joukko on myös isompi täällä, kuin siviilissä. Opimme myös, kuinka maasto-olosuhteissa muonitetaan. Puolustusvoimien kalusto on suunniteltu kestämään taistelutilanteissa, jonka vuoksi se ei ole automatisoitua, toisin kuin siviilissä.

Varusmiespalvelun ja siviilin muonituskoulutukset tukevat toisiaan


Siviilissä ja varusmiespalveluksessa saatavalla muonitukseen liittyvällä koulutuksella on paljon yhteisiä piirteitä: 
 - Molemmissa koulutuksissa opiskellaan ensiksi teoriaa, jotta käytännön toteutus olisi     mahdollisimman sujuvaa. Sekä kenttämuonittamisessa, sekä siviilin ravintolatyössä ennakointi ja valmistelu ovat kaiken A ja O, nämä mahdollistavat toiminnan tehokkuuden ja takaavat myöskin parhaan mahdollisen laadun. 
Sotilaskeittäjäkurssille osallistuva varusmies kokee saavansa  konkreettista hyötyä siviilin ammattiin:
- Omassa työssäni olen tottunut muonittamaan pienempiä joukkoja kuin Puolustusvoimissa. Kurssi auttaa minua jatkossa raaka-aineiden ja tarvikkeiden menekin arvioinnissa. Tavoitteeni on edetä urallani ravintola-alan johtotehtäviin. Kurssilla olen päässyt toimimaan keittimen johtajana, joka edesauttaa minua tavoitteeseeni pääsyssä. Kurssin jälkeen pyrin pääsemään Puolustusvoimien tarjoamaan johtajakoulutukseen. 
 

Joukko-osasto
´