Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Varusmiesten uudistetut aliupseerikurssit kehittävät oppilaista taistelunjohtajia

Maavoimat
5.5.2020 9.38
Uutinen
kuva, jossa varusmiesjohtaja osoittaa ryhmälleen suuntaa käsimerkillä

Koulutus 2020 -ohjelman osana uudistetut aliupseerikurssit Maavoimien joukko-osastoissa ovat käynnistyneet. Suurimmat muutokset koskevat kurssin rakennetta, opetusmenetelmiä ja jaksottelua.

Tammikuun saapumiserän palvelusta on takana lähes neljä kuukautta. Alokasjakson ja koulutushaarajakson aikana varusmiehille on koulutettu sotilaan perustaidot sekä oman aselajin taitoja. Alokas- ja koulutushaarajaksojen aikana on myös tehty valinnat johtajakoulutukseen aliupseerikurssille. Tällä hetkellä koulutuksessa ollaan aliupseerikurssin ensimmäisen vaiheen lopussa.

Aliupseerikurssin ensimmäinen vaihe (AUK 1) kestää kuusi viikkoa. Ensimmäisen vaihe painottuu johtajakoulutukseen ja tavoitteena on kouluttaa varusmiehistä taistelun johtajia. Aliupseerikurssin ensimmäisen vaiheen jälkeen tehdään valinnat reserviupseerikurssille, jossa syvennetään oppilaiden valmiutta toimia vaativissa sodan ajan johtajatehtävissä. Osa aliupseerioppilaista jatkaa aliupseerikurssin toiseen vaiheeseen.

Aliupseerikurssin toisessa vaiheessa (AUK 2) kuuden viikon aikana syvennytään kouluttajakoulutukseen. Tavoitteena on antaa tuleville varusmiesjohtajille valmiudet toimia joukko-osastoissa oman ryhmänsä johtajina ja kouluttajina.

Laaja kokeilu käynnissä Maavoimien joukko-osastoissa

Uutta aiempaan verrattuna on koko varusmieskoulutuksen rytmittäminen kurssimuotoiseksi, verkko-opetuksen laaja hyödyntäminen sekä henkisen ja fyysisen toimintakyvyn suunnitelmallinen ja nousujohteinen harjoittelu.

Maavoimien joukko-osastoissa käynnissä olevan Koulutus 2020 -ohjelman laaja kokeilu kerää kokemuksia koulutuksen jaksottelusta ja uusien oppimismenetelmien vaikuttavuudesta varusmieskoulutuksessa.

Kaartin jääkärirykmentin Koulutus 2020 -projektiupseeri, kapteeni Jaakko Ohtonen kertoo, että koulutusuudistusta suunniteltiin ja valmisteltiin viime syksynä, jolloin sisältöjä ja tavoitteita opiskeltiin rykmentin koulutusosaston ja seitsemän perusyksikön voimin. 

Uutta aiempaan verrattuna on koko varusmieskoulutuksen rytmittäminen kurssimuotoiseksi, verkko-opetuksen laaja hyödyntäminen sekä henkisen ja fyysisen toimintakyvyn suunnitelmallinen ja nousujohteinen harjoittelu. Varuskuntiin hankitaan koulutusvälineistöä sisäampumasimulaattoreista ryhmäkohtaisiin tablet-laitteisiin.

kuva, jossa varusmies pitää tablet-laitetta kädessään

- Keskiössä ovat uudet opetusmenetelmät ja monimuotoiset tavat oppia taistelijan tietoja ja taitoja. Koulutuksen perustana on jatkossakin käytännönläheinen opetus maastossa ja kaupungissa. Tavoitteena on harjoitella mahdollisimman realistisesti kriisiolosuhteita varten, tiivistää kapteeni Ohtonen.

Aliupseerikurssi on nousujohteinen kokonaisuus

Uudistuksen myötä aliupseerikurssin kesto on lyhentynyt 12 viikkoon. Koulutushaarakoulutuksen perusteet annetaan oppilaille koulutushaarajaksolla ennen johtajakoulutusta.

- Kaikille aliupseerikursseille yhteiset opinnot (AUK1:n kaksi ensimmäistä ja AUK2:n kolme ensimmäistä viikkoa) ovat uudistuneet. Johtamistaidon ja kouluttamistaidon perusteet eivät ole muuttuneet olennaisesti, mutta nyt opetusmateriaalit on tuotu kaikkien saataville PVMoodlen kautta. Yhteiset opetusmateriaalit vapauttavat perusyksiköiden resursseja käytännön harjoitteiden suunnitteluun ja valmisteluun, kiittelee kapteeni Ohtonen.

AUK 1 ja AUK 2 muodostavat nousujohteisen johtajakoulutuskokonaisuuden. Kurssien sisältöjä ohjataan puolustusvoimallisesti yhtenäisinä ja puolustushaaroittain eriytyvinä osuuksina. Aliupseerikurssin aikana oppilaat osallistuvat useisiin taistelu- ja ampumaharjoituksiin, kehittävät omaa toimintakykyään ja suorittavat arvioitavia johtaja- ja kouluttajakoulutuksia.

Korona muutti suunnitelmia - lisäkokemuksia tarvitaan vielä

Koronatilanteen vuoksi uudistunutta aliupseerikurssia ei tällä kertaa päästä kokeilemaan suunnitellulla koulutusrytmillä. 

- Tiivistetysti toteutettu koulutus vaatii oppilailta paljon jaksamista. Valinnat reserviupseerikurssille tehtiin alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin, kertoo Ohtonen.

- Valmiit opetusmateriaalit helpottavat AUK 1:n ja AUK 2:n ensimmäisten viikkojen työskentelyä. Osa materiaalista on erinomaista, kun taas osassa on vielä kehittämistä. Myös sisällöistä saatiin palautetta: teoriaopintojen koettiin antavan yleisiä valmiuksia johtamiseen ja kouluttamiseen, mutta nykyistä enemmän kaivattaisiin käytännön esimerkkejä johtamisesta ja malleja koulutustapahtumien suorittamiseen, kuvaa Ohtonen.

Kaikilla mahdollisuus johtajakoulutukseen

Johtajavalinnoissa arvioidaan varusmiehen henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia sekä oppimiskykyä ja palvelusmotivaatiota.

Maavoimien joukko-osastot valitsevat tarvitsemansa määrän johtajakoulutettavia aliupseerikurssin eri linjoille ja reserviupseerikursseille. Johtajakoulutettavien valinnoissa tärkein asia on aina sodanajan joukkotuotannon vaatimukset. Toiseksi valintoihin vaikuttavat yksilön oma halukkuus ja kyvykkyys johtajatehtäviin. 

Kaikki palveluksensa aloittaneet testataan ja arvioidaan samoilla perusteilla. Jokaisella varusmiehellä on yhtäläinen mahdollisuus päästä johtajakoulutukseen. Johtajavalinnoissa arvioidaan varusmiehen henkisiä ja fyysisiä ominaisuuksia sekä oppimiskykyä ja palvelusmotivaatiota. 

- Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omiin tuloksiinsa olemalla aktiivinen ja motivoinut kaikissa palvelustehtävissä, kannustaa kapteeni Tuomas Rapala Maavoimien esikunnan henkilöstöosastolta.

Johtajavalintoihin voi vaikuttaa jo ennen palveluksen alkua hankittu osaaminen, mutta käytännössä valintapisteiden kerääminen alkaa vasta palveluksessa. Valintojen yksityiskohtainen toteutus avataan kaikille varusmiehille palveluksen ensimmäisillä viikoilla. Lisätietoja johtajakoulutuksesta osoitteessa https://intti.fi/johtajat.

Aliupseerikurssilta reserviupseerikurssille - kuinka päästä rukkiin?
• Saapumiserästä 30 % saa johtajakoulutuksen. 
• 7 % saapumiserästä saa reserviupseerikoulutuksen.
• Reserviupseereiksi koulutettavat valitaan palveluksen alussa osoitetun soveltuvuuden, johtajaominaisuuksien ja halukkuuden perusteella. Reserviupseerikurssin valintojen perusperiaate on edelleen toteuttaa valinnat niin, että ne palvelevat sodanajan joukkojen tarpeita.
• Valinnoissa huomioidaan lisäksi varusmiehen oma halukkuus ja kyky palvella johtajatehtävissä. Kaikki aliupseerikurssille valitut johtajakoulutettavat eivät automaattisesti ole sopivia palvelemaan reserviupseerikurssilla. Jokaisella varusmiehellä on edelleen mahdollisuus vaikuttaa omiin tuloksiinsa, myös aliupseerikurssin aikana, olemalla aktiivinen ja motivoinut kaikissa palvelustehtävissä.
kuva, jossa varusmiehet harjoittelevat simulaattorilla
Varusmiesten johtajakoulutuksessakin hyödynnetään yhä monipuolisemmin virtuaalista koulutusympäristöä.