Hyppää sisältöön

Vuoden maaskilainen on Tomi Pekurinen

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 19.10.2020 9.52
Tiedote
Hymyilevä sotilas armeijan harmaissa.

Maasotakoulun vuosipäivä on 19. lokakuuta. Vuosipäivän kunniaksi palkitaan stipendillä ansioituneita työntekijöitä, muun muassa Vuoden maasotakoululainen. Everstiluutnantti Tomi Pekurinen valittiin Vuoden maasotakoululaiseksi eli ”maaskilaiseksi” Maasotakoulun vuosipäivän juhlassa 16. lokakuuta 2020. Pekurinen toimii Maasotakoulun operaatiopäällikkönä.

Everstiluutnantti Tomi Pekurinen on johtanut operatiivista osastoa tehokkaasti ja tuloksellisesti kuluvan vuoden ajan. Hänen johdollaan Maasotakoulun operatiivinen toimiala on menestyksellisesti muokannut kouluamme kohti yhdessä toimivaa operoivaa organisaatiota. Pekurinen on toiminut Maasotakoulun operaatiopäällikön tehtävässä hieman yli vuoden.

Pekurinen on perehtynyt lyhyessä ajassa operatiivisen osaston eri toimialojen kokonaisuuksiin ja niiden moninaisiin yksityiskohtiin.

Everstiluutnantti Pekurinen on määrätietoisesti parantanut osaston ja sen sektoreiden toimintaa johtamalla edestä, esimerkillään sekä tukemalla alaisten toimintaa tehtävissään aikaansa säästämättä. 

Koronatoimien ja varautumisen etulinjassa

- Tänä vuonna sanat valmius, operatiivinen suunnittelu ja operatiivinen harjoitustoiminta ovat tulleet tutuksi henkilöstöllemme. Koronatilanne ja viruksen leviäminen, sekä Maasotakoulun varotoimet sen hidastamiseksi toivat meille uusia käytäntöjä. Pekurinen on ollut Maasotakoulun koronatoimien ja varautumisen etulinjassa, koulunjohtaja, eversti Kari Pietiläinen sanoo.

Maasotakoulu on onnistunut tähän saakka erinomaisesti koronavarautumisessa. Maasotakoulussa on todettu tähän mennessä vain yksi koronatartunta.

Everstiluutnantti Pekuriseen henkilöityy Maasotakoulun koronavarautuminen sekä varautumisen tarkka, viiveetön ja täsmällinen parantaminen.  Pekurisen johdolla operatiivinen osasto on johtanut koronakoordinaatiota sekä johtanut koronaan liittyviä suunnittelutehtäviä ja varautumisen toimeenpanoa keväästä 2020 alkaen. Everstiluutnantti Pekurisen osuus toimenpiteiden toteuttamisen suunnittelussa ja johtamisessa on ollut keskeinen. Pekurinen on osallistunut aktiivisella panoksella koronayhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa ja erityisesti osallistumalla Etelä-Karjalan viranomaisten, kuntien, yritysten ja organisaatioiden verkoston, EK-TURVA:n toimintaan. 

Luotettava, kyvykäs ja huumorintajuinen


- Pekurinen on esimerkillinen upseeri, jota voidaan kuvata seuraavilla adjektiiveilla: luotettava, määrätietoinen, suunnitelmallinen ja toimeenpanokykyinen, eversti Pietiläinen toteaa.

Lisäksi hän on hyväntuulinen ja huumorintajuinen.

Everstiluutnantti Tomi Pekurinen on työskennellyt ammattisotilaana Puolustusvoimissa 21 vuotta.

- Kipinä sotilasuralle on tullut jo peruskoulun ala-asteaikoina, kun kävimme tutustumassa silloisen Hämeen rykmentin toimintaan. Varusmiespalveluksessa ja sopimussotilaana toimiessani vahvistui käsitykseni tästä ammatista. Sillä tiellä siis edelleen ollaan, everstiluutnantti Pekurinen kertoo.

Ammattiupseeriksi opiskellaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, jonne voi hakea varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen jälkeen. Osa opinnoista suoritetaan Maasotakoulussa. Kadettivuosien eli opiskelun päätteeksi he valmistuvat sotatieteen kandidaateiksi. Sitten heidät palkataan töihin Puolustusvoimiin, eri joukko-osastoihin. Parin vuoden työkokemuksen jälkeen he opiskelevat sotatieteiden maistereiksi. Lisäksi ammattisotilaat saavat täydennyskoulutusta erilaisilla kursseilla eri vaiheissa uraansa.

- Viimeisin koulutukseni on yleisesikuntaupseerin tutkinto, everstiluutnantti Pekurinen sanoo.

Millainen on tavallinen työpäiväsi?

- Tehtävä kietoutuu tiiviisti lakiin Puolustusvoimista ensimmäisen tehtävän, eli Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen ympärille. Luonnollisesti osastollani (operatiivisella osastolla) tehdään paljon muutakin esikunnan työtehtäviin kuuluvia asioita. Keskeisin tehtäväni on johtaa omaa osastoani tehtävien mukaisten yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Toinen mainittava seikka on yhteistyö muiden viranomaisten, yhteistyötahojen (kaupungit, kunnat) kanssa. Se tuo tehtäviin sekä niiden toteuttamiseen hieman toisenlaistakin perspektiiviä. Yksikään päivä ei ole tavallinen, vaan jokaisessa päivässä on omat erityispiirteensä. Päivän teema voi vaihdella koronavarautumisen, operatiivisen suunnittelun, Maasotakoulun päivittäisen valmiuden ja Puolustusvoimien pääsotaharjoituksen suunnittelun välillä.

Mikä on parasta työssäsi?
- Työn sisältö on erittäin monipuolinen ja vaikuttaa suoraan tai välillisesti monen maasotakoululaisen arkeen. Erityisen mukavaa työssäni on se, että joko osastoni tai itse olemme kyenneet tukemaan muiden tehtävien toteuttamista oman alani näkökulmasta.

Mikä on huonointa työssäsi? Miten huonoja puolia voi mielestäsi kehittää?
- En nyt tässä kohtaa tunnista asioita sellaisia asioita. Ongelmanratkaisuissa noudatan vahvasti periaatetta ”yhdessä voima”.

Maasotakoulu ylpeänä onnittelee Vuoden maasotakoululaista ja muita palkittuja maaskilaisia! Ja kiittää hyvästä työstä kaikkia Maasotakoulun työntekijöitä! 
 

Joukko-osasto
´