Hyppää sisältöön

Vuoden maasotakoululainen on kapteeni Tero Metelinen Jalkaväkikoulusta

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 22.10.2021 10.05
Tiedote
Sotilas harmaassa juhlapuvussa

Maasotakoulu nimesi Vuoden maasotakoululaiseksi erityisen ansioituneen henkilökunnan edustajan vuosipäivän juhlassa 19.10.2021. Tänä vuonna hän on kapteeni Tero Metelinen, joka työskentelee Jalkaväkikoulussa aliupseerien täydennyskoulutuksen parissa, aliupseeriston kurssinjohtajana.

Perusteluissa todetaan: "Kapteeni Tero Metelisen toiminnassa yhdistyvät monet Maasotakoulun ja Puolustusvoimien arvot. Alaisena, vertaisena ja työkaverina Metelinen on luotettava, rauhallinen ja erittäin arvostettu. Hän on toiminnassaan selkeä, määrätietoinen, vastuuntuntoinen ja ymmärtää omaa toimintakenttäänsä laajempia kokonaisuuksia. 

Kapteeni Metelisen työpanos uudistetun aliupseerikoulutuksen koulutusjärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa on ollut merkittävä.

Koronapandemian aikana Metelinen on onnistunut johtamaan ja toimenpanemaan uudistettuja kursseja merkittävistä haasteista huolimatta. Metelisen ratkaisukeskeinen tapa lähestyä kohdattuja haasteita on poikkeuksellinen. Tämä on tullut esille erityisesti koronapandemian aikana         tehdyissä opetuksen ja koulutuksen sopeuttamistoimissa, joita on ajoittain toteutettu hyvinkin lyhyillä aikajänteillä. Mukautetut tavoitteet on saavutettu ennen kaikkea turvallisesti.

Metelisen toiminnalla on ollut keskeinen vaikutus koko Maasotakoulun koronatilanteen hallintaan. Kurssin johtajana Metelinen korostaa opiskelijoille erityisesti työelämälähtöisyyttä, kouluttajan käytännön osaamista, itsensä jatkuvaa kehittämistä palvelusturvallisuutta unohtamatta."

Valinta tuli kapteeni Tero Meteliselle yllätyksenä. Saatuaan palkinnon ja saatuaan tietoonsa perustelut, hän kommentoi hieman hämillään, että "aikamoista tekstiä..." ja jatkaa:

- Olen kiitollinen, että valinta kohdistui tällä kertaa Maasotakoulun ydinbisneksen, eli palkatun henkilöstön koulutuksen työntekijään. Jalkaväkikoulu on tehnyt hyvää työtä aliupseeriston koulutusuudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa koronan sekä henkilöstövajeen aiheuttamista hankaluuksista huolimatta. Käsittääkseni oma työpanokseni tähän liittyen on johdon suunnasta pantu merkille ja siitä haluttiin nyt palkita. Kiitos kuuluu myös "tiimille", tässä tapauksessa erityisesti Täydennyskoulutusosaston Maavoimasektorin timantinkoville ammattilaisille. Tiedämme tekevämme tärkeää työtä. Niin tärkeää, että se ansaitsisi riittävät resurssit ja koulutusolosuhteet työn tekemiseksi kestävällä pohjalla sekä nykyaikaisissa oppimisympäristöissä, Metelinen sanoo.

Lämpimät onnittelut ja kiitokset erinomaisesta työstä!


 

´