Hyppää sisältöön

Vuorien varjossa – Katsaus suomalaisten rauhanturvaajien arkeen Irakissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 2.9.2022 11.46
Uutinen
Kuvassa auringon nousu.

Suomalainen kriisinhallintajoukko toimii Irakissa osana Yhdysvaltojen johtamaa koalitiota (Operation Inherent Resolve) sekä Naton Irakin operaatiota (NATO Mission Iraq). Kumpikin operaatio tukee Irakin asevoimien kehitystyötä, jotta paikalliset viranomaiset voivat toimia turvallisuusuhkia vastaan.

Irakin turvallisuustilanne on edelleen jännittynyt. Irakin alueella toimii useita aseellisia ryhmittymiä, joista keskeisimpinä ovat Daesh, Iran-mieliset shiiamilitiat sekä PKK-järjestö. Pohjois-Irakin ja Kurdistanin alueella on lähes päivittäin yhden tai useamman ryhmittymän toteuttamia iskuja tai muita turvallisuuspoikkeamia. Viime aikoina iskut ovat kohdistuneet paikallisiin joukkoihin ja energianhuoltoon, eikä niitä ole viime aikoina suunnattu koalitiota vastaan.

Irak ei ole kyennyt valitsemaan uutta hallitusta vuoden 2021 lokakuun vaalien jälkeen. Poliittisen tilanteen pitkittynyt kriisi sekä yhteiskunnalliset haasteet puhtaan veden ja sähkön jakelussa aiheuttavat levottomuutta yhteiskunnassa. Mielenosoitukset sekä muut kansalaisten protestit ovat erittäin tyypillisiä erityisesti Etelä-Irakin alueella. Tämän lisäksi Turkin sotilaalliset toimet Pohjois-Irakissa PKK-järjestöä vastaan vaikuttavat pohjoisen alueen turvallisuustilanteeseen.

Suomalaisten ammattitaitoa arvostetaan niin koalition sisällä kuin paikallisten kumppanien keskuudessa

Suomalainen kriisinhallintajoukko Irakissa (SKJI) toteuttaa koalition sotilasneuvonantoa Military Advisor Group:n (MAG) alaisuudessa. MAG toimii kahdessa osassa: Bagdadissa Union III -tukikohdassa ja Kurdistanissa Erbil Air Base (EAB) -tukikohdassa. Molempien neuvonantoryhmien alaisuudessa toimii Joint Operations Command Advisory Team (JOCAT), joka vastaa käytännön neuvonantotyöstä. Bagdadissa tiimi keskittyy Irakin operaatioesikunnan neuvonantoon. Irakin Kurdistanissa JOCAT vastaa Peshmerga-ministeriön sekä sen alaisten laitosten ja joukkojen operatiivisen tason neuvonannosta.

Koalition neuvonantotyön tarkoituksena on tukea Irakin keskushallinnon ja Irakin Kurdistanin paikallisia turvallisuusviranomaisia omien rakenteiden kehittämisessä vastaamaan nykyisiä ja tulevia turvallisuusuhkia. Osallistuminen kansainväliseen neuvonantotoimintaan kehittää merkittävästi suomalaisten sotilaiden osaamista, toimintakykyä ja valmiutta toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä ja tehtävissä. Suomalaisten neuvonantajien työtä ja ammattitaitoa arvostetaan korkealle niin koalition sisällä kuin paikallisten kumppaneiden keskuudessa.

Neuvonantotoiminnan lisäksi suomalaisen joukon toinen keihäänkärki on suojausjoukkue. Suojausjoukkueen henkilösuojaustehtävillä tuetaan koalition neuvonantajien työtä ja suojataan koalition johdon ja neuvonantoryhmien siirtymiset Kurdistanin alueella. Lisäksi suojausjoukkue valmistautuu tukemaan tukikohdan suojaustehtävissä tehtäviensä sallimissa rajoissa. Tukikohdan suojaus toteutetaan yhteistyössä koalition muiden joukkojen ja Irakin Kurdistanin viranomaisten kanssa.

Syksyllä 2022 OIR-operaatio jatkaa neuvonantotoimintaa Irakin ja Irakin Kurdistanin alueella. Haasteita aiheuttaa alueen poliittinen epävarmuus sekä eri viranomaisten keskinäinen yhteistyökyky. Neuvonantotoiminnassa on kuitenkin edistytty ja viitteitä toimijoiden yhteisoperointikyvystä Daeshia ja puolisotilaallisia joukkoja vastaan on saatu.

Koalition tukikohta Erbilin kaupungin kupeessa on alueen johtamisen ja huollon keskus. Tukikohtaa tai sen joukkoja vastaan ei ole vuoden aikana tehty aseellisia iskuja. Suomalaisten oma alue (Camp Lion) luo erinomaiset puitteet tukeutumiseen, lepoon ja huoltoon tehtävien välissä. Majoitusolosuhteet, sauna ja liikuntamahdollisuudet ovat aikaisempien rotaatioiden ansiosta hyvässä kunnossa, minkä lisäksi Camp Lion on hyvin vartioitu ja turvallinen. Kokonaisuudessaan SKJI tarjoaa monipuolisia, kokemusta ja osaamista kartuttavia tehtäviä henkilökunnalle ja reserviläisille. Sen lisäksi, että suomalaiset sotilaat oppivat ja kehittyvät tehtävissään, näillä tehtävillä on merkitystä paikallisten asevoimien tukemisessa osana koalitiota. 

´