Hyppää sisältöön

Yhdessä - #together

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 15.8.2022 10.36
Uutinen
Kuvituskuva

Jääkäriprikaatin kesän harjoitustoiminta on ollut voimakkaan kansainvälistä. Olemme harjoitelleet sekä Pohjois-Norjaan sijoitettujen norjalaisten joukkojen ja ennen kaikkea Yhdysvaltojen 101. maahanlaskudivisioonan osien kanssa. Harjoittelu on pitänyt sisällään niin yksilö- kuin joukkokohtaista koulutusta taistelukoulutuksesta kovapanosammuntoihin. Kokemukset ovat pelkästään positiivisia. Kesän lähestyessä loppuaan myös tämänkertainen kansainvälinen harjoituskokonaisuus kääntyy vähitellen loppusuoralle. 

Jääkäriprikaati toimeenpani harjoituskokonaisuuteen kuuluvan ampumaharjoituksen Rovajärvellä 6.–12.8.2022. Harjoituksen johti Jääkäriprikaatin komentaja eversti Kimmo Kinnunen. Harjoitusjoukkoina olivat Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin muodostama valmiusyksikkö ja yhdysvaltalainen jalkaväkikomppania. Harjoituksen vahvuus oli noin 300 suomalaista ja 200 yhdysvaltalaista sotilasta ja siviiliä. Kainuun prikaati ja Maasotakoulu tukivat harjoituksen toimeenpanoa henkilöstöllä. Harjoituksen kohokohtana oli vahvennetun jalkaväkikomppanian hyökkäysammunta epäsuorantulen tukemana. Sekä suomalainen että yhdysvaltalainen komppania toteuttivat ammunnan.

Jo pelkästään kansallisena suoritteena vahvennetun komppanian ammunta on erittäin vaativa toteuttaa. Eikä yhdysvaltalaisen komppanian osallistuminen ammuntaan sitä pelkästään helpottanut. Pienet haasteet kielen kanssa, hieman erilaiset toimintatavat ja turvallisuustekijät taatusti lisäsivät vaikeuskerrointa.

Voitaneen kuitenkin todeta, että toimintatapamme ja turvallisuusmääräyksemme ovat hyvin samanlaisia. Toki pieniä eroja yksityiskohdissa on. Näihin kaikkiin löydettiin kuitenkin ratkaisu. Ja itse ammunnathan sujuivat mainiosti! Molemmat ampuneet komppaniat saivat vilpittömät kehut harjoituksen tarkastaneelta Maavoimien komentajalta.

Ammuntoja ei luonnollisesti ammuttu vain ampumisen ilosta. Tavoitteena oli ennen kaikkea parantaa kykyä toimia #together. Esimerkkinä mainittakoon suomalaisen ja yhdysvaltalaisen epäsuorantulen tuliyksikön tulen keskittäminen samaan maaliin siten, että tuli alkaa samaan aikaan. Jalkaväkimiehen näkökulmasta tässä onnistuttiin mainiosti - tuli oli koossa ja osui maaliinsa ensimmäisistä iskemistä lähtien. Tosin epäsuorantulen ammuntojen johtaja oli kovin kriittinen siitä, että tuli alkoi kaksi sekuntia H-hetken jälkeen. Piiru - metri - sekunti päätee tässäkin tapauksessa. Jalkaväkimies pystynee tuon kaksi sekuntia ehkä kuitenkin joustamaan. Valmiusyksikön pioneerijoukkue sai puolestaan kehut kollegoiltamme tuettuaan heidän hyökkäystään raivaamalla aukon suojamiinoitteeseen. Todettakoon, että jängällä räjäytetyn putkiraivaimen aukosta juokseminen oli sekin kokemus sinänsä. Taisipa sinne muutamat kumisaappaatkin jäädä ammunnan jälkeen keräiltäviksi…

Kokonaisuutena oli ilo todeta ammuntojen aikana vallinnut tekemisen meininki. Arktiset olosuhteet tarjosivat varmasti kokemuksen yhdysvaltalaisille kollegoillemme. Melko märän jängän ylittäminen syöksymällä jää varmasti mieleen! Omista varusmiehistämme voitaneen todeta, että tähän mennessä annettu koulutus ei ole mennyt hukkaan. Varusmiehemme pärjäsivät ammattisotilaiden rinnalla hyvin ellei erinomaisesti. Uskaltaisin väittää, että olimme jossain asioissa jopa hieman kollegojamme edellä. Erityisesti varusmiehemme pärjäsivät mainiosti maastonkäytössä ja ampumataidossa. Sen sijaan kollegojemme vahvuudeksi luettakoon taistelunaikainen kommunikaatio ja "räyhäkäs hyökkäyshenki". 

Erillisenä huomiona nostettakoon kollegoidemme yhteishenki. Ammattisotilaiden pitkä yhteinen palvelusaika on silminnähden hitsannut joukon yhteen. Tämä konkretisoitui ammunnan palautetilaisuudessa, jossa palkittiin ansioituneita ja ylennettiin urheita tähtilipun ollessa taustalla. Screaming Eagles -yhteishenki oli käsin kosketeltavaa.

Omalle henkilöstölle todettakoon, että kansainvälinen yhteistoiminta tulee jatkossa olemaan yhä kiinteämpi osa päivittäistä toimintaa. Oman kielitaidon kehittäminen kannattaa varmasti. Lienee melko selvää, että pelkällä suomenkielellä ei jatkossa pärjää. Paras tapa kehittää omaa kielitaitoa on keskustella vierasmaalaisten kollegoiden kanssa. Ja siihen tällaiset harjoituskokonaisuudet tarjoavat mitä parhaan mahdollisuuden. Siitä se lähtee, vaikka alussa voi vähän nihkeältä tuntua. 

Ampumaharjoituksen keskeisin anti olkoon kutenkin yhteistoimintakyky - interoperability. 

“The capability to conduct combined COY sized LFX demonstrates FIN – US interoperability to fight shoulder to shoulder!”

Everstiluutnantti Oskari Paavola
Jääkäriprikaatin koulutuspäällikkö
 

´