Hyppää sisältöön

Yhteismajoituskokeilu alkoi Karjalan prikaatissa

Karjalan prikaati
Julkaisuajankohta 8.7.2020 17.50
Tiedote
Yhteismajoitustupa Karjalan prikaatissa

Maanantaina 6.7.2020 Karjalan prikaatin uudessa saapumiserässä aloitti palveluksen 1970 alokasta, joista naisia on 105. Yhteismajoitustupia on prikaatin jokaisessa joukkoyksikössä ja yhteensä yhteismajoitustupia on Karjalan prikaatissa 21 kpl.

Uuden saapumiserän kanssa aloitettiin Karjalan prikaatissa yhteismajoituskokeilu. Yhteismajoituskokeilu toteutetaan Karjalan prikaatin lisäksi Maavoimien reserviupseerikurssilla 256 sekä Kainuun prikaatissa.

Itä-Suomen viestipataljoonan esikuntakomppanian vääpeli, vääpeli Tuomas Miromäki kertoo yhteismajoituskokeilun lähteneen hyvin käyntiin. – Meidän yksikössä tuvat täyttyivät maanantaina nopeasti. Vielä jäi yksi naisten tupa ja muutamia miesten tupia. Näihin tupiin on majoitettu ne henkilöt, jotka eivät antaneet suostumustaan yhteismajoituskokeiluun tai jotka eivät mahtuneet yhteistupiin mukaan.

Alikersantti Saana Hautala on aloittanut palveluksensa tammikuussa 2020 ja toimii nyt yhteistuvassa alikersanttina. Alokas Markku Luostarinen kuuluu samaan yhteistupaan Hautalan kanssa. Molemmat haastateltavat kertoivat yhteismajoituksesta olleen hyvin tietoa saatavilla niin prikaatissa kuin siviilissäkin. –  Seurasin jonkin verran reserviupseerikurssin yhteismajoituskokeilun aloitusta median kautta ja myös meidän vääpeli antoi tietoa mitä tapahtuu, jos saamme yhteismajoitustupia uuden saapumiserän myötä, Hautala kertoo. Luostarinen oli myös ennen palveluksen aloitusta tietoinen yhteismajoituskokeilun alkamisesta. – Seurasin puolustusvoimien sosiaalista mediaa, kun kokeilu alkoi RUK:ssa. Kutsunnoissa kerrottiin kokeilun alkamisesta ja vielä prikaatissa uudelleen saapumisen yhteydessä.

Yhteismajoituskokeilu ei herättänyt alokas Luostarisessa suuri tunteita. – Kaikki ovat tasa-arvoisia ja yhteistupa tuntuu luonnolliselta. Päädyin lähtemään mukaan yhteismajoituskokeiluun, sillä itselleni ei ole juurikaan merkitystä ketä samassa tuvassa on. Uskon, että yhteistuvat helpottavat toimintaa ja yhteismajoituksesta tulevan uusi normi, alokas Luostarinen summaa.
Alikersantti Hautala on todella tyytyväinen yhteismajoituskokeilun alkamiseen. – Kokeilu on alkanut todella hyvin ja selkeästi huomaa, että porukan yhteenkuuluvuuden tunne on tullut nyt paljon nopeammin. Kaveria autetaan riippumatta siitä mitä sukupuolta edustaa ja toimitaan yhtenä porukkana. Omalla alokaskaudella koin, että oli hieman haasteita päästä porukkaan mukaan, kun olimme erillisissä tuvissa.

Sosiaalitilat, kuten peseytymis- ja saniteettitilat, ovat yhteystuvissa majoittuville miehille ja naisille edelleen erilliset. Yhteismajoitukseen osallistuville on annettu ohjeita ja tietoa mm. vaatteiden vaihtomahdollisuudesta WC-tiloissa. Kaikissa tilanteissa toimitaan yleisen palvelusohjeen mukaisesti ja asiallisesti, riippumatta siitä onko henkilö yhteismajoituksessa vai ei.

Alkaneen yhteismajoituskokeilun tavoitteena on saada tutkittua tietoa ja kokemuksia yhteismajoituksen vaikutuksista palveluksessa olevien toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön kasarmioloissa.

Yhteismajoitustupiin majoitetaan vain henkilöitä, jotka ovat antaneet suostumuksensa yhteismajoituskokeiluun osallistumisesta. Suostumus tarkastettiin jokaiselta vielä saapumisen yhteydessä ja suostumuksensa varusmiehet ja -naiset saavat perua koska vain. Yhteistupiin majoitetaan lähtökohtaisesti sama määrä miehiä ja naisia, tämä saattaa vaihdella jonkin verran yksiköissä.

´