Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Yhteismajoituskokeilu käynnistyy myös Kainuun prikaatin alokkailla

Kainuun prikaati
26.6.2020 9.30

6. heinäkuuta palveluksen aloittavan alokaserän vapaaehtoiset kokeilevat yhteismajoitusta Hoikankankaalla.

Heti palveluksen ensimmäisenä päivänä alkavaan yhteismajoituskokeiluun antoi suostumuksensa lähes 900 alokasta Kajaanissa.

Kainuun prikaatissa palveluksensa aloittavista noin 1730 alokkaasta 50 prosenttia ilmoitti etukäteen halukkuudestaan osallistua vapaaehtoiseen yhteismajoituskokeiluun. 129 palveluksensa aloittavasta naisesta 56 prosenttia haluaa osallistua kokeiluun.

Yhteistupiin majoitetaan ne henkilöt, jotka ovat antaneet suostumuksensa kokeiluun osallistumisesta. Suostumus tarkistetaan vielä palveluksen aloittamispäivänä.

Yhteistupiin majoitetaan lähtökohtaisesti sama määrä miehiä ja naisia. Minimissään vähemmistöön kuuluvaa sukupuolta tulee olla tuvassa kaksi henkilöä.

Sosiaalitilat ovat yhteystuvissa majoittuville miehille ja naisille edelleen erilliset. Osallistuminen yhteismajoituskokeiluun on vapaaehtoista ja alokkailla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.

Yhteismajoituskokeilun tavoitteena on saada tutkittua tietoa ja kokemuksia yhteismajoituksen vaikutuksista palveluksessa olevien toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön kasarmioloissa. Kokeilusta saatujen kokemusten ja havaintojen perusteella päätetään, otetaanko yhteismajoitusta laajempaan käyttöön Puolustusvoimissa.

Puolustusministeriön 18.2.2020 antaman yhteismajoitusta koskevan asetuksen mukainen yhteismajoituskokeilu toteutetaan Maavoimien reserviupseerikurssilla 256 sekä Kainuun prikaatin ja Karjalan prikaatin heinäkuussa palveluksensa aloittavilla vapaaehtoisilla alokkailla.

Kainuun prikaatin alokkaat saapuvat palvelukseen pääasiassa Pohjanmaalta 32 %, Pohjois-Savosta 19 %, Keski-Suomesta 17 %, Pohjois-Pohjanmaalta 18 %, Pohjois-Karjalasta 10 % ja muualta 4 %.

Uusien alokkaiden läheistenpäivää ei poikkeuksellisesti vietetä varuskunnassa koronavirustilanteesta johtuen ja vala- ja vakuutustilaisuudet pidetään suljettuina tilaisuuksina osastoittain ilman kotiväkeä ja vieraita.

Alokkaat johtajineen jaetaan kolmeen osastoon heti palveluksen aloittamisen yhteydessä ja ensimmäisten kuuden viikon aikana palvelus toteutetaan käytössä olevan koulutusrotaation osalta sovelletusti. Koulutus- ja vapaarotaatiolla turvataan uuden saapumiserän asevelvollisten turvallinen palveluksen aloittaminen ja koulutuksen toteutuminen. Puolustusvoimat seuraa jatkuvasti koronavirustilannetta ja arvioi sen vaikutuksia Puolustusvoimissa.