Hyppää sisältöön

Yhteysupseeri on puolustusvoimien linkki paikallisturvallisuuden ydintoimijoihin

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 10.3.2021 15.05
Uutinen
Kapteeni Sami Martin toimii paikallispataljoonan yhteysupseeriryhmän varajohtajana.

Paikallispuolustusharjoitus Pirkanmaa 21 pureutuu paikallisen puolustuksen tekijöiden yhteistoimintaan monilla eri aloilla, jotka kuuluvat yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen joukkoon.  Tällaisia toimintoja ovat sotilaallisen puolustuksen ohella vaikkapa talouteen, infrastruktuuriin tai huoltovarmuuteen liittyvät toiminnat.

Jotta eri tahojen ja organisaatioiden yhteistoiminta sujuu myös poikkeusoloissa, tarvitaan tiedonvaihtoa, yhteistoimintaa ja ymmärrystä eri toimijoiden ydintoiminnasta ja tarpeista.  Näitä yhteyksiä puolustusvoimien taholta hoitavat yhteysupseerit. 

Pirkanmaalaisen paikallispataljoonan yhteysupseeriryhmän varajohtajana toimii kapteeni Sami Martin. Martin on paikallinen yrittäjä, jolla on kaupallinen tausta ja juuret Pirkanmaalla. Martin on reserviläisuransa aikana ehtinyt toimia myös muissa paikallispuolustuksen tehtävissä mutta yhteysupseerin tehtäviin siirtyminen oli selvää heti yhteysupseeritoiminnan alettua Puolustusvoimissa. Uransa varrella Sami Martin on toiminut mm usean kunnan yhteysupseerina.

Kiteytetysti  sanottuna yhteysupseeri toimii linkkinä puolustusvoimien ja merkittävien paikallisten yhteistoimintatahojen kuten kuntien ja eri viranomaisten välillä. Yhteysupseeri välittää edelleen tietoa puolustusvoimien toimista ja tarpeista ja toisaalta taas tuo omalle organisaatiolleen tietoa muiden organisaatioiden toiminnasta.

Yhteysupseeriksi valikoituu henkilöitä, jotka ovat keskeisessä asemassa omassa siviiliorganisaatiossaan kuten esimerkiksi kunnissa. He tuntevat organisaation keskeiset toimijat, ihmiset ja toimintatavat.  Yhteysupseerin tehtävässä korostuu paikallistuntemus - paikallistuntemus onkin ehdoton edellytys sille, että tehtävät hoituvat parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteysupseereita ja vastuualueita löytyy monilta eri toimialoilta, sillä  poikkeusoloissa on kansalaisille eri viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden toimenpitein taattava mm sähkön ja veden kaltaisten elämän kannalta kriittisten tekijöiden saatavuus.

Yhteysupseereilla on erittäin keskeinen rooli juuri paikallispuolustuksen kokonaisuudessa -  heillä on sekä puolustusvoimien sisällä että sen ulkopuolisessa siviili- ja viranomaiskentässä toimivat yhteydet keskeisiin yhteistyökumppaneihin.  Yhteysupseeri on myös tärkeä tuki paikallispataljoonan komentajalle.

Hyvä yhteysupseeri on sosiaalisesti kyvykäs, hyvä viestijä, joka osaa kirjoittaa ja kommunikoida myös paineen alla tiukoissa tilanteissa. 

Pirkanmaa21 -paikallispuolustusharjoituksessa harjoitellaan tärkeimpiä yhteistyötahojen kanssa eli poliisi, pelastus ja lennosto mutta myös kunnat ovat mukana.

Miten tullaan yhteysupseeriksi? Kapteeni Sami Martin vinkkaa, että asiassa kannattaa olla itse aktiivinen ja kertoa kiinnostuksestaan yhteysupseeritoimintaa kohtaa; kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi harjoituksen johtajaan tai omaan aluetoimistoon. Olisiko sinusta yhteysupseeriksi??


#pspr #maavoimat #paikallispuolustaja #paikallispuolustus #pirkanmaa21 
 

Harjoitukset ja ammunnat Joukko-osasto
´