Hyppää sisältöön

Yksilöllisyys ja digitalisaatio korostuvat varusmiesten koulutuksessa

Maavoimat
17.6.2021 14.57
Uutinen
Varusmiehiä Northern Forest -harjoituksessa

Juhannuksen lähestyessä moni varusmies siirtyy reserviin. Viimeisinä palveluspäivinä hyvästellään tutuksi käyneet palveluskaverit ja varuskunta, jonka alueella on vuoden mittaan solmittu lukuisia ystävyyssuhteita ja vietetty monta unohtumatonta hetkeä.

Torstaina 17.6. Maavoimista siirtyy reserviin noin 7341 varusmiestä. Poikkeusolojen vuoksi kotiutuminen tapahtuu vaiheittain kesäkuun aikana. Vaikka palvelus päättyy, sen aikana hankitut taidot, kokemukset ja poikkeusolojen osaaminen jäävät elämään. Asevelvollisuus jatkuu myös palveluksen jälkeen, ja intin oppeja ylläpidetään reservin kertausharjoituksilla.   

Poikkeusaika on vaatinut varusmiehiltä joustavuutta

Korona-aika on vaatinut varusmiehiltä joustavuutta ja mukautumista erityisjärjestelyihin. Kapteeni Tuomas Rapala Maavoimien esikunnan koulutusosastolta kertoo, että pandemia on vaikuttanut merkittävästi koulutuksen toteutukseen.

– Suurimmat vaikutukset ovat kohdistuneet koulutus- ja lomajaksojen kestoihin ja aiheuttaneet annetun koulutuksen priorisointia ja uudelleen järjestelyä. Aikaisemmasta poiketen koulutusvaiheet ovat olleet pidempiä, ja vastaavasti viikonloppuvapaat ovat korvautuneet pidemmillä lomajaksoilla, hän kuvailee. 

Haasteista huolimatta järjestelyt on pystytty toteuttamaan niin, että varusmiesten ja henkilökunnan terveys ei ole vaarantunut, Maavoimien valmiutta on ylläpidetty aktiivisella harjoitustoiminnalla ja kotiutuvien joukkojen suorituskyky on hyvällä tasolla. Kasarmilla vietetyt pitkät viikot ovat kuitenkin koetelleet varusmiesten jaksamista. 

– Pitkät koulutusvaiheet on paikoitellen koettu kuormittaviksi, Rapala toteaa.  

Monipuolinen oppiminen on koulutuksen kulmakivi

Torstaina kotiutuvat varusmiehet ovat koulutuksessaan päässeet hyödyntämään verkkoympäristöä entistä kattavammin. Perinteisen koulutuksen rinnalla kulkevat digitaaliset sisällöt ja koulutusvälineet, kuten verkkomateriaalit ja simulaattorit, jotka tekevät oppimisesta monipuolisempaa. 

– Entistä laajemmat digitaaliset sisällöt tarjoavat enemmän mahdollisuuksia asioiden opiskeluun ja kertaamiseen. Tämä on nähty positiivisena asiana varsinkin koronarajoitusten aikana, jolloin koulutuksen toteutusta on paikallisesti jouduttu sopeuttamaan, Rapala kertoo.  

Koulutuksen kehittämisessä painottuvat digitalisaation lisäksi yksilöllisyys ja oppijan aktivointi. Varusmiehet voivat esimerkiksi entistä paremmin syventyä koulutuksessa käsiteltäviin asioihin etukäteen. 

– Oppijalla on aikaisempaa kattavampi mahdollisuus perehtyä opetettavaan asiaan ennen käytännön koulutustilaisuutta. Samalla hän voi seurata omaa oppimistaan, Rapala kuvaa.

Vaikka siirrymme vähitellen kohti koronapandemian jälkeistä maailmaa, monipuolisen ja verkkoympäristöjä hyödyntävän koulutuksen merkitys säilyy jatkossakin. Perinteisen koulutuksen rinnalla pyritään parantamaan digitaalisten sisältöjen laatua ja käytettävyyttä tulevilla saapumiserillä.  

Maavoimista kotiutuvien lukumäärät joukko-osastoittain:

Maavoimien joukko-osasto Kotiutuvien määrä
Porin prikaati 1 411
Utin jääkärirykmentti 139
Panssariprikaati 1 192
Maasotakoulu 224
Karjalan prikaati 1 624
Kainuun prikaati 1 410
Kaartin jääkärirykmentti 505
Jääkäriprikaati 836
Yhteensä 7 341