Hyppää sisältöön

Yliluutnantti Tuomas Hongisto opiskelee sotatieteiden maisteriksi

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 21.9.2021 14.16
Tiedote
Kaksi maastopukuista sotilasta pöydän ääressä oppitunnilla.

Maasotakoulu kouluttaa myös sotatieteiden maistereita, ja uusi ryhmä maisteriopiskelijoita aloitti 20. syyskuuta 2021. Yksi heistä on 29-vuotias yliluutnantti Tuomas Hongisto. Hänen ja muiden maisteriopiskelijoiden pääopinahjo on Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK), mutta osa opinnoista suoritetaan Maasotakoulun aselajikouluissa. Hongisto opiskelee jalkaväkilinjalla, joten hän tuli Jalkaväkikouluun Lappeenrantaan. 

Jalkaväkikoulu on hänelle jo tuttu ennestään, koska Hongisto on palvellut siellä jo ennen maisteriopintojaan.
- Työskentelin Jalkaväkikoulussa opetusupseerin tehtävissä Jääkäri-ja panssarintorjuntasektorilla, pääasiassa kadettien kouluttajana, yliluutnantti Tuomas Hongisto kertoo.

Ammattisotilaan ura alkaa hakemalla opiskelemaan MPKK:hon ensin sotatieteiden kandidaatiksi. Valmistumisen jälkeen on vuorossa muutaman vuoden työt Puolustusvoimissa, sitten jatketaan opintoja maisteriksi.

Aselajikoulun osuus maisteriopinnoista jatkuu nyt joulukuun puoliväliin asti, eli noin kolmen kuukauden ajan.

- Odotan, että Maanpuolustuskorkeakoulussa opetettuja asioita syvennetään Maasotakoulussa siten, että syksyn jälkeen kykenen soveltamaan entistä paremmin oppimaani niin poikkeusolojen kuin normaaliolojen tehtävissä.  Odotan laadukasta opetusta ja avointa sekä oppimista tukevaa ilmapiiriä. Kurssihenki jalkaväkilinjallamme on hyvä ja uskon, että se vielä vahvistuu syksyn kuluessa yhdessä touhutessamme.

- Minua kiinnostaa valmistumisen jälkeen jatkaa työskentelyä kadettien (eli sotatieteiden kandidaatiksi opiskelevien) parissa. Mieluisa tehtävä olisi kurssinjohtaja. Tehtävä on mielestäni mielenkiintoinen, koska siinä pääsisi "lähietäisyydeltä" kasvattamaan, valmentamaan, ohjaamaan ja kouluttamaan kadetteja tulevaa työuraa varten. 

"Jalkaväkikoulussa jokaisen työtä arvostetaan"

- Jalkaväkikoulu on ollut itselleni kaikin puolin mieluisa työpaikka, jossa arvomerkeistä tai statuksesta välittämättä jokainen työntekijä nähdään oman alansa asiantuntijana ja hänen työtänsä arvostetaan, yliluutnantti Tuomas Hongisto kertoo.

- Jalkaväkikoulussa kannustetaan oman ammattitaidon kehittämiseen esimerkiksi mahdollistamalla tosiasiallisesti viikkoliikuntamahdollisuus ja täydennyskoulutus.  Esimiehet ovat olleet ymmärtäväisiä ja joustavia perhe-elämän ja työnteon yhteensovittamisessa.

Puolustusvoimissa työntekijöille annetaan mahdollisuus viikkoliikuntaan eli saa käyttää työaikaa kahden tunnin ajan viikossa liikuntaan, työtehtävien niin sallliessa.

Lappeenrannassa sijaitseva työ on Tuomas Hongistolle plussaa.

- Olin joutunut aiemmin "reppureissaamaan" perheeni ja töiden välillä. Perheeseeni kuuluu kaksi 8-vuotiasta poikaa ja varsinkin opinnot Helsingissä ovat rajoittaneet heidän kanssaan olemista. Onneksi etäopinnot ovat mahdollistaneet kotona opiskelun ja lasteni kanssa olemisen. Toisaalta olen tottunut reppurin elämään. 

- Opinnot Jalkaväkikoululla on suunniteltu siten, että se mahdollistaa vuoroviikkoasumisen huolimatta useista sotaharjoituksista. Tästä iso kiitos kurssinjohtajallemme ja muille opintoja suunnitteleville tahoille. 

Kuvassa Jalkaväkikoulun johtaja everstiluutnantti Tapio Huhtamella yhdessä sotatieteiden maisteriksi opiskelevien -jalkaväkilinjan opiskelijoiden- kanssa luokassa.

Ajatus sotilasurasta heräsi Tuomas Hongistolla lukioaikana ennen varusmiespalvelusta.

- Varma työpaikka mielenkiintoisissa tehtävissä isänmaan asialla sai ajatuksen ryhtymisestä sotilasuralle. Varusmiespalveluksen aikana hain Kadettikouluun ja sillä tiellä ollaan oltu tähän päivään asti.

Hongisto valmistui 99. kadettikurssilta vuonna 2015 Panssariopintosuunnalta. Ensimmäinen työtehtävä vei Sodankylään Jääkäriprikaatiin.

- Siellä toimin ensin varusmiesten kouluttajan ja joukkueenjohtajan tehtävissä panssarintorjunta-aselajissa. Merkittävänä ja mielenkiintoisena tehtävänä olin käynnistämässä ja kehittämässä Jääkäriprikaatin valmiusyksikön panssarivaunujoukkueen suorituskykyä niin koulutuksen, toimintaperiaatteiden, henkilöstön ja kaluston osalta.

- Sen jälkeen minulle tarjoutui mahdollisuus muuttaa etelään lähemmäksi perhettäni ja siirryin Panssariprikaatiin, jossa toimin Panssarijääkärikomppaniassa erilaisissa varusmieskouluttajan tehtävissä. Panssariprikaatissa työskennellessäni palvelin puoli vuotta kriisinhallintaoperaatiossa Lähi-idässä koulutusryhmän johtajan tehtävässä. 

"Jalkaväki on monipuolinen aselaji"

- Jalkaväki aselajina on monipuolinen, kuten oma työhistoriani osoittaa. Toimintaa jalkaväkiaselajissa leimaa yleisjohtajuus, joka itselleni tarkoittaa sitä, että jalkaväkiupseerin ei tarvitse olla johtamassaan joukossaan tietyn alan substanssiosaaja vaan enemmänkin johtaja, joka kykenee toteuttamaan hänelle annetut tehtävät tehokkaasti hyödyntäen ympärillä olevaa ammattitaitoa ja osaamista. 

Jalkaväkiupseerina pääsee työskentelemään haastavissa, mutta mielekkäissä asiantuntija- ja johtajatehtävissä niin normaaliolojen kuin poikkeusolojen toimintaympäristössä. 

- Jalkaväessä tulee ymmärtää ja omaksua ympärillä olevaa tietoa merkittävästi. Omalta osaltani se tarkoittaa sitä, että olen vuosien saatossa oppinut paljon kaikesta, mutta en ole missään alan asiantuntija.  Tiedon tulvaa riittää ja olennaista onkin priorisoida ja suodattaa itselleen ammattitaidon kannalta olennaisimmat asiat. 

Yliluutnantti Tuomas Hongisto:
•    29-vuotias, kotoisin Luumäeltä, asuu Lappeenrannassa.
•    Suoritti varusmiespalveluksensa saapumiserässä 2/11 Karjalan prikaatissa ja reserviupseerikurssin nro 239 (eli RUK239). "Palvelin kokelaana pioneerijoukkueen johtajana."
•    Opiskelee parhaillaan sotatieteiden maisteriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK), ja osa opinnoista suoritetaan Maasotakoulussa.


 

Jalkaväki Joukko-osasto Lappeenranta
´