Kvarnin harjoitusympäristö Ruotsissa kehittää taistelukykyä rakennetulla alueella

Kaartin jääkärirykmentti 17.10.2019 15.50
Uutinen
Sotilaat juoksevat toisen kerroksen parvekkeella aseilla tähdäten keltaisen savun suojassa

Ruotsin maavoimien rakennetun alueen koulutuskeskus Kvarnissa mahdollistaa erinomaiset puitteet meidän maavoimallisen rakennetun alueen taistelukyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle.

Kvarn 19 -harjoituksen päätavoitteena on Kaartin jääkärirykmentin valmiusyksikön ja kaupunkijääkäreiden valmiuden ja suorituskyvyn kehittäminen vaativissa taistelutehtävissä rakennetulla alueella. Harjoituksen hyötyjä tulee kuitenkin tarkastella myös kokonaisvaltaisemmin.

– Kvarn-harjoitus kehittää samalla kansainvälistä yhteistoimintakykyämme sekä antaa mahdollisuuden harjoitella joukkojen perustamista ja keskittämistä taistelukykyisenä kansainvälisiin tehtäviin. Vaikka harjoitus on vielä kesken, voidaan todeta harjoitukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen etenevän hyvin, harjoituksen johtaja, Uudenmaan jääkäripataljoonan komentaja everstiluutnantti Petri Toivonen toteaa tyytyväisenä.

Kaartin jääkärirykmentti on hyödyntänyt Kvarnissa sijaitsevaa pienen taajaman kokoista harjoituskylää aiemmin kolme kertaa vuosina 2016-2018.

– Panostaminen tämän perinteen jatkumiseen osoittaa harjoitusalueen tarjoaman kiistattoman hyödyn sodan ajan joukkojen kouluttamiselle, everstiluutnantti Toivonen sanoo.

Noin 200 sotilaan siirto Suomesta Ruotsiin toteutettiin viikonlopun aikana sujuvasti yhteistoiminnassa laivayhtiön kanssa. Joukko siirtyi ensin moottorimarssilla Helsingistä Naantaliin ja edelleen yön yli laivakuljetuksella Naantalista Ahvenanmaan aluevedet kiertäen Ruotsin Kapellskäriin. Kapellskärin satamasta joukko jatkoi moottorimarssilla loput 350 kilometriä Kvarniin, joka sijaitsee Motalan kunnassa.

Kattava palautejärjestelmä ylläpitää motivaatiota ja kehittää johtamista

Kvarn 19 -harjoituksen aktiivinen taisteluharjoitusvaihe on keskittynyt komppanian ja joukkueen taisteluun rakennetulla alueella. Neljän vuorokauden aikana osasto ehtii hyvin harjoitella erilaisia vaativia hyökkäys- ja puolustustehtäviä vaihtelevissa ja monipuolisissa tilanteissa.

Kvarnin yli 40 rakennuksesta muodostuvan harjoitusalueen simulaatiotoiminnot mahdollistavat aidon tuntuisen hyökkäyksen myös epäsuoran tulen turvin. Rakennuksiin kohdistuvaa epäsuoraa tulta simuloidaan äänillä, valoilla ja savulla.

– Joukon harjoittaminen kattavan palautejärjestelmän kautta on ylläpitänyt koulutettavien korkeaa motivaatiotasoa ja kehittänyt taistelevan joukon ohella myös kouluttajiemme osaamista kolmiulotteisessa toimintaympäristössä rakennetulla alueella, jossa etäisyydet ja maastonmuodot asettavat erityisvaatimuksia sekä yksittäiselle taistelijalle että johtamiselle, everstiluutnantti Toivonen kertoo.

Nyt Kvarnissa harjoitteleva joukko koostuu varusmiehistä ja palkatusta henkilökunnasta Ruotsin tarjotessa harjoitukseen ammattitaitoisen teknisen tukihenkilöstön. Kaartin jääkärirykmentin tavoitteena on laajentaa Kvarn-harjoituksia tulevaisuudessa komppanian kehyksestä pataljoonan hyökkäykseen yhteistoiminnassa ruotsalaisen joukon kanssa.

– Tiivistäen voi todeta, että Kvarnin koulutusympäristö Spångin harjoituskylässä simulaattoreineen, videokameroineen ja tukihenkilöineen tarjoaa mahdollisuuden realistisen taistelun harjoitteluun rakennetulla alueella, joukon suorituskyvyn mittaamiseen ja kattavan palautteen antamiseen. Vastaavanlaista koulutusympäristöä meillä ei ainakaan vielä Suomessa ole. Siksi Kvarn-harjoitusten perinnettä kannattaa jatkaa laajentaen sitä FISE:n hengessä yhteistoimintaharjoitteluun ruotsalaisten joukkojen kanssa, everstiluutnantti Toivonen päättää.

Varsinainen joukon aktiivinen operointivaihe harjoitusalueella alkoi maanantaina kestäen torstaihin asti. Perjantai on varattu joukon laajalle palautetilaisuudelle sekä purkutoimenpiteitä ja marssivalmisteluja varten. Tulevana viikonloppuna testaamme taas logistisen kykymme siirtämällä harjoitusjoukon takaisin Santahaminaan.

Lue lisää: