Yhteistoimintakyky tehostuu paikallispuolustusharjoituksissa

Maavoimat 20.2.2018 8.09
Tiedote

Maavoimien joukko-osastojen johtamat viisi paikallispuolustusharjoitusta järjestetään Kymenlaaksossa, Lapissa, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Uudellamaalla 26.2.–9.3.2018. Harjoituksilla lisätään turvallisuusviranomaisten yhteistoimintakykyä nopeassa tilannekehityksessä.

Paikallisjoukot harjoittelevat erityyppisissä olosuhteissa aina pääkaupunkiseudulta Rovaniemelle.

– Tavoitteenamme on tehostaa reserviläisten, varusmiesten ja henkilökunnan osaamista paikallispuolustuksen tehtävissä. Harjoituksin parannamme ja osoitamme paikallispuolustusjoukkojemme valmiutta, tiivistää Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Jari Kallio.

Harjoituksissa viranomaiset oppivat tuntemaan toisensa ja toistensa suorituskyvyt sekä harjoittelemaan yhteisiä toimintatapoja.

– Yhdessä suunniteltujen harjoitusten etuna on, että alueiden keskeiset turvallisuusviranomaiset harjoittelevat yhdessä ja lisäävät osaamistaan. Harjoittelemalla varmistamme yhteistoiminnan sujuvuuden mahdollisessa kriisitilanteessa, kertoo Kallio.

Paikallispuolustusharjoituksissa voidaan harjoitella hyvin erilaisten vaaratilanteiden selvittämistä. Kaikissa uhkatilanteissa korostuu aina eri viranomaisten kyky toimia yhdessä.

– Harjoitustilanteet vaihtelevat normaaliolojen kadonneen henkilön etsinnästä erilaisten onnettomuustilanteiden kautta poikkeusolojen sotilaallisiin maanpuolustustehtäviin, toteaa prikaatikenraali Kallio.

Paikallispuolustusharjoitukset eri puolilla Suomea

Jääkäriprikaati johtaa Lappi 118 -harjoituksen Rovaniemellä 26.2.–2.3.2018. Harjoitukseen osallistuu noin 600 henkilöä Puolustusvoimista ja eri viranomaisista. Harjoituksen johtaa Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jari Osmonen.

Kaartin jääkärirykmentin johtama Kehä 118 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään 5.–9.3.2018 Uudenmaan alueella. Harjoitusjoukot näkyvät erityisesti Helsingissä ja Porvoossa. Harjoitukseen osallistuu varusmiehiä, reserviläisiä ja henkilökuntaa Puolustusvoimista yhteensä noin 430 henkilöä ja lisäksi sotilaspoliisijoukkue Ruotsin puolustusvoimien Livgardetista. Harjoituksen johtaa Kaartin jääkärirykmentin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Rainer Mäkelä.

Kainuun prikaati johtaa 26.2.–2.3.2018 Kuopiossa ja Siilinjärvellä Kuopio 18 -harjoituksen. Harjoitukseen osallistuu varusmiehiä, reserviläisiä ja henkilökuntaa yhteensä noin 870 henkilöä. Harjoitus näkyy eripuolilla Kuopion kaupunkia sekä Rissalan lentokentällä Siilinjärvellä ja sen johtaa eversti Kaarle Törrönen.

Karjalan prikaati johtaa 5.–9.3. Vekaranjärven, Haminan ja Mikkelin alueella Kymi 118 -harjoituksen, johon osallistuu noin 1 000 sotilasta. Harjoituksessa on mukana myös Maasotakoulun joukkoja. Harjoituksen johtaa Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Arto Ikonen.

Porin prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Vaasa-Vasa 18 toteutetaan 2.–9.3. Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Harjoitukseen osallistuu noin 700 sotilasta, joista noin 150 on reserviläisiä. Porin prikaatin ohella harjoitukseen osallistuu joukkoja Panssariprikaatista, Rannikkolaivastosta, Satakunnan lennostosta ja Uudenmaan prikaatista. Harjoitustoimintaa on muun muassa Vaasan satamassa. Harjoituksen johtaa Porin prikaatin apulaiskomentaja, eversti Asko Valta.

Paikallispuolustusharjoituksiin osallistuu henkilöstöä myös aluehallintovirastoista, ELY-keskuksesta, Finaviasta, harjoitusalueiden kunnista ja kaupungeista, merivartiostoista, pelastuslaitoksista, Poliisista, Rajavartiolaitoksesta, sairaanhoitopiireistä ja Tullista.

Seuraa harjoituksia! http://maavoimat.fi/paikallispuolustusharjoitus-118 #papu118 #harjoitus