Hyppää sisältöön

Kaartin jääkärirykmentin blogi

Blogikirjoitukset:

 

Blogit (Kaartin jääkärirykmentin blogi)

Blogit (Kaartin jääkärirykmentin blogi)

Santahaminan terveysasema – Varusmiehille lääkkeet ja hoito ovat ilmaiset

Julkaisupäivä 15.9.2022 9.30 Blogit Kaartin jääkärirykmentti

Santahaminan sotilaskodin takana sijaitsee valkoinen, matala puurakennus, jossa Kaartin jääkärirykmentissä palvelevat varusmiehet saavat apua sairastuttuaan. Santahaminan terveysaseman hoito on varusmiehille ilmaista. Myös lääkkeet ovat palveluksen aikana ilmaisia. 

Kaartin jääkärirykmentin päällikkölääkäri Richard Lundell kertoo syyskuun blogissa varusmiesten terveydenhuollon palveluista. Lääkintäkapteeniluutnantti Lundell on toiminut Santahaminan päällikkölääkärinä vuodesta 2017.

Miten hoitoon pääsee?

Varusmies ilmoittautuu terveysasemalle täyttämällä aamulla perusyksikössään niin kutsutun ilmoittautumislomakkeen, jonka varusmiehen yksikkö toimittaa terveysasemalle suljetussa kuoressa. Sairaanhoitaja soittaa aamulla kiireellisyysjärjestyksessä jokaiselle lomakkeen täyttäneelle varusmiehelle ja keskustelee tarkemmin yhteydenoton syystä. Joskus asia ratkeaa jo puhelimessa, mutta monesti varusmiehelle varataan aika joko sairaanhoitajalle tai lääkärille tarkempaa arviota ja mahdollisia tutkimuksia varten. 

Jos varusmies sairastuu tai loukkaa itsensä Santahaminan terveysaseman aukioloaikojen ulkopuolella, hän voi soittaa Puolustusvoimien keskitettyyn puhelinneuvontaan, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoidontarpeen. Numerosta saa myös neuvoa, mikäli sairastuu palvelusvapailla. Santahaminan terveysasemalla on lisäksi ympärivuorokautinen lääkintämiespäivystys, jolta voi saada käytännön neuvoja eri tilanteissa. Suuremmissa sotaharjoituksissa henkilökuntaan kuuluu myös Puolustusvoimien päivystävä sairaanhoitaja, joka on paikalla vuorokauden ympäri mahdollisten harjoituksen aikaisten sairastumisten ja tapaturmien varalta. 

Kaikkia varusmiesten tutkimuksia ja hoitoja ei voida toteuttaa Santahaminan terveysasemalla. Jos varusmies tarvitsee erikoissairaanhoitoa, esimerkiksi polven magneettikuvauksen tai suonensisäistä antibioottihoitoa, hänet lähetetään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalaan. 

Palvelusvapailla sairastuneen varusmiehen julkisen terveydenhuollon hoitoon liittyvät kulut korvataan, yksityislääkärin kuluja ei kuitenkaan korvata.

Koronatestaus jatkuu Santahaminassa

Varusmiehet voivat edelleen käydä Santahaminan terveysasemalla koronatestissä. Jos varusmiehellä on nuhaa, kurkkukipua tai kuumetta, hänet voidaan testata terveysaseman perustamassa erillisessä testauspisteessä. Sotilaskodin alakerrassa sijaitsevaan testauspisteeseen pääsee erillisestä ovesta. Aika koronatestiin varataan samalla tavalla kuin muuhunkin hoitoon.  Yhteydenoton yhteydessä sairaanhoitaja arvioi tarpeen testille ja mahdolliseen muuhun hoitoon.

Jos varusmiehellä ilmenee koronavirusinfektioon sopivia oireita palvelusvapaiden aikana, on suositeltavaa käydä koronatestissä. Jos varusmies ei saa aikaan testiin, hän palaa varuskuntaan perusyksikön osoittamaan erilliseen tilaan, ja testi järjestetään seuraavana arkipäivänä Santahaminan terveysaseman testauspisteessä. 

Palvelusvapailla koronaan sairastunut varusmies ilmoittaa tartunnastaan omaan perusyksikköönsä, joka ohjeistaa varusmiehen jäämään kotiin omaehtoiseen eristykseen. Kirjoittamishetkellä Puolustusvoimien ohjeistus omaehtoisen eristyksen pituudesta on minimissään viisi vuorokautta, joista viimeiset kaksi vuorokautta tulisi olla oireettomat. Oireettomat, koronavirukselle altistuneet varusmiehet voivat palata palvelusvapailta normaaliin tapaan, mutta heidän tulisi aktiivisesti tarkkailla mahdollisia kehittyviä oireita. 

Palvelusjousto

Jos varusmiehellä on edellispäivän pitkän marssin johdosta jalat kipeät ja aamulla olisi ohjelmassa 12 minuutin juoksutesti, hän voi sopia esimiehensä kanssa, että hän suorittaa testin vasta viikon päästä toisen ryhmän kanssa. Toisaalta varusmies voi kipeilläkin jaloilla osallistua päivän luennoille ja ammuntakoulutukseen. Tällöin puhutaan ns. palvelusjoustosta. Varusmiehestä ei tehdä terveydellistä arviota, vaan sovitaan mihin varusmies kykenee osallistumaan ja mihin ei. Palvelusjouston käyttö on suositeltavaa lievissä vaivoissa, joiden johdosta ei siviilissäkään hakeuduttaisi terveydenhuoltoon vastaanotolle.

Palveluksen suorittamista haittaava vamma

Joskus varusmies joutuu keskeyttämään palveluksensa terveydellisistä syistä. Taustalla on yleensä pitkäaikainen ja toimintakykyä merkittävästi rajoittava vaiva, joka estää koulutustavoitteiden saavuttamisen. Jos kyseessä on palveluksessa sattunut vamma tai palveluksen aiheuttama sairaus, varusmies tekee Valtiokonttorille sähköisen ilmoituksen keskeyttämisen yhteydessä. Valtiokonttori vastaa palvelustapaturmien ja -sairauksien hoitokuluista palveluksen keskeytyttyä.  Myös epäselvissä tilanteissa on hyvä tehdä ilmoitus. Kaartin jääkärirykmentin sosiaalikuraattorit neuvovat ilmoituksen tekemisessä tarvittaessa.

Muistilista:

  • Varusmies ilmoittautuu terveysasemalla ilmoittautumislomakkeella, jonka hän täyttää omassa yksikössään.
  • Akuuteissa tilanteissa (esimerkiksi tapaturmat) varusmies voi mennä myös suoraan Santahaminan terveysasemalle arkisin klo 7-15.
  • Santahaminan terveysaseman lääkintämiespäivityksen tavoittaa numerosta 0299 576 498.
  • Hampaiden ja suun terveyteen liittyvissä yhteydenotoissa soitetaan suoraan numeroon 0299 576 479.
  • Puolustusvoimien keskitetty terveydenhuollon puhelinneuvonta varusmiehille on numerossa 0299 576 888 (24 h).
  • Vakavissa akuuteissa tilanteissa myös varusmiehet soittavat yleiseen hätänumeroon 112.


Richard Lundell (s. 1987): Olen terveydenhuollon erikoislääkäri, lääkintäkapteeniluutnantti ja sukelluslääketieteen asiantuntija. Erityispätevyyskoulutukset olen suorittanut sotilaslääketieteessä sekä sukelluslääketieteessä ja ylipainehappihoidossa. Olen vuodesta 2017 lähtien toiminut Santahaminassa päällikkölääkärin tehtävässä. Aloitin aikoinaan urani Puolustusvoimissa Upinniemessä mistä siirryin Santahaminaan. Olen lisäksi toiminut määräaikaisissa tutkijan ja hallintoylilääkärin tehtävissä. Keväällä 2021 väittelin ensimmäisenä Suomessa sukelluslääketieteen alalta. Tutkimustyössäni olen keskittynyt erittäin kylmien olosuhteiden sukeltamisen terveydellisiin kysymyksenasetteluihin. Santahaminan terveysasemalla vastaan terveysaseman toiminnasta, hallinnosta sekä potilaiden hoidosta.

Kaartin jääkärirykmentti
´