Hyppää sisältöön

Maavoimien komentajan blogi

Tällä sivulla voit seurata Maavoimien komentajan blogia, jossa hän käsittelee ajankohtaisia, maapuolustusta koskevia kysymyksiä.

 

Maavoimien komentajan blogin julkaisut:

Blogit

Alokaskoulutus luo perustan sotilaan perustaitojen palvelusturvalliselle osaamiselle

Julkaisupäivä 9.1.2024 11.47 Blogit

Uudet alokkaat aloittivat palveluksen tällä viikolla. Vuoden 2024 ensimmäinen saapumiserä on nyt aloittanut kuuden viikon mittaisen alokaskoulutusjakson, jonka aikana he oppivat sotilaan perustaidot.

Kahden ensimmäisen palvelusviikon aikana alokkaat oppivat sotilaan oikeuksista ja velvollisuuksista, turvallisuusmääräyksistä sekä yleisestä palvelusohjesäännöstä. Näiden lisäksi koulutukseen sisältyvät perusteet palvelus- ja liikenneturvallisuudesta sekä pelastautumisohjeet. Näin taataan kaikille hyvät edellytykset suorittaa varusmiespalvelus turvallisesti. Työ- ja palvelusturvallisuus arkipäivässä tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että kaikki sotilaat palaavat terveinä ja turvallisesti illaksi kotiin tai kasarmille.

Tammikuun aikana sopeudutaan paitsi uusiin palvelustovereihin myös talviolosuhteissa toimimiseen. Varsinkin pakkasilla on tärkeää säilyttää oma toimintakyky eli pysyä lämpimänä ja liikkua, jotta pystyy keskittymään uuden oppimiseen. Varusmiehille annetaan hyvät varusteet kerrospukeutumista varten. Lisäksi jokainen itse huolehtii riittävästä juomisesta ja syömisestä, jotta jaksaa.

Alokasjakso on hyvin tiivis ja sisältää paljon opittavaa. Koulutusjakso on kurssimuotoinen, jolla varmistetaan mahdollisuus keskittymiseen sekä se, että jokainen alokas saavuttaa tarvittavat osaamistavoitteet. Osaava henkilökunta ja varusmiesjohtajat tekevät palveluksen aloittamisesta rauhallisen ja selkeän.

Varusmiesjohtajien koulutuksessa korostuu vaiheittainen eteneminen sekä toisto- ja kertauskoulutus, jotka ovat perusta taitojen opettamiselle uudelle saapumiserälle. Kouluttajat seuraavat tarkkaan alokkaiden suorituksia ja ohjaavat heitä oikeisiin toimintatapoihin niin itse näyttäen kuin vaiheittain kouluttaen. Kun rutiinit ovat hallinnassa, toiminnasta alkaa tulla nopeaa.

Oikotietä ei oppimisessa kuitenkaan ole. Rutiinit syntyvät vasta alokasajan jälkeen, kun tehtäviä harjoitellaan useita kertoja. Esimerkiksi aseen, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden oikean ja turvallisen käsittelyn perusta luodaan toistokoulutuksella, joka jatkuu läpi palvelusajan. Sekä alokkaiden että kouluttajien tulee keskittyä ja tehdä parhaansa varmistaakseen oppimisen.

Puolustusvoimallisen koulutusuudistuksen (2020) myötä alokaskoulutusjakson sisällöt ovat pitkälle vakioituja. Sisältöjä ja toteutustapoja kehitetään systemaattisesti joukko-osastoilta saatavan palautteen perusteella. Tulokset näkyvät joukko-osastoissa koulutusjärjestelyinä, joissa otetaan huomioon niin paikalliset parhaat ratkaisut ja koulutusolosuhteet kuin hyviksi havaitut maavoimalliset parhaat käytänteet.

Alokasaika luon perustan koko loppupalvelukselle ja asevelvollisuusajalle. Jokaisella on tässä kokonaisuudessa omat tehtävät ja velvollisuudet – komppanian päälliköistä alokkaisiin – toisilla kouluttaa ja toisilla oppia. Paras tulos syntyy yhdessä tekemällä. Tehdään oikeita asioita ja tehdään ne oikein.

Lukusuositukseksi olen liittänyt oheen talvikoulutusohjeen. Siihen on hyvä kaikkien sotilaiden tutustua ja palauttaa mieliin perusasioita ja keinoja talviolosuhteissa pärjäämisestä: Joukon toimintakyvyn säilyttäminen talvella .

´