Hyppää sisältöön

Maavoimien komentajan blogi

Tällä sivulla voit seurata Maavoimien komentajan blogia, jossa hän käsittelee ajankohtaisia, maapuolustusta koskevia kysymyksiä.

 

Maavoimien komentajan blogin julkaisut:

Blogit

Pohjoismainen maavoimayhteistyö vahvistaa puolustuskykyä

Julkaisupäivä 30.3.2022 8.14 Blogit

Sota Ukrainassa vaikuttaa meihin kaikkiin ja korostaa rauhanajan yhteistyön merkitystä kriisin- ja konfliktitilanteiden hallinnassa.

30 000 sotilasta 27 maasta harjoittelee parhaillaan kehittääkseen yhteistoimintakykyä vaativissa pohjoisen olosuhteissa. Cold Response (CR-22) -harjoitus korostaa pohjoisen alueen geopoliittista merkitystä, vahvistaa puolustusyhteistyötä ja lähettää vahvan signaalin ulospäin.

Turvallisuuspolitiikan kehitys viime vuosina on tehnyt ajankohtaiseksi vahvan pohjoismaisen puolustusyhteistyön merkityksen, kuten NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) -yhteistyön. NORDEFCO:n 10-vuotisjuhlavuonna 2019 pohjoismaiset puolustusministerit tukivat uutta neuvottelu- ja yhteistyömekanismia. Yhteistyö pitää sisällään yhteisen pohjoismaisen ilmakuljetustuen, materiaalin ja investointien kehittämisen, kansainväliset operaatiot, yhteisharjoittelun ja harjoitukset, keskinäisen vuorovaikutuksen, maiden yksinkertaistetun pääsyn toistensa alueille sekä yhteisen tilannetietoisuuden. Äskettäin allekirjoitettu sopimus uudesta pohjoismaisesta taisteluasusta, joka on erityisesti suunniteltu operaatioihin arktisissa olosuhteissamme, on konkreettinen tulos yhteistyöstämme.

Yhteisen maantieteellisen sijainnin, historian, kulttuurin ja arvojen yhdistämänä olemme sitoutuneita yhteistyöhön, ja meillä on yhteinen intressi säilyttää rauha ja vakaus alueellamme. Sotatoimet Ukrainassa osoittavat selvästi tarpeen koordinoiduille puolustussuunnitelmille, joilla luodaan ennustettava ja uskottava ennaltaehkäisevä kynnys. Pohjoismaiset maavoimat eivät ratkaise tätä tehtävää yksin, mutta yhteistyömme lisää sekä joustavuutta että harkinnanvaraa ja auttaa nostamaan sotilaallista kynnystä, joka mahdollisten vastustajien on otettava huomioon.

Suomi, Ruotsi ja Norja ovat tehneet kolmenvälisen sopimuksen, joka keskittyy erityisesti operatiiviseen yhteistyöhön ja yhteisen sotilaallisen tilannekuvan kehittämiseen Pohjoiskalotin alueella. Yhteistyöhön kuuluu esimerkiksi yhteisten harjoitusten suunnittelu ja toteuttaminen. Cold Response 22 -harjoituksella on suuri merkitys, koska se tarjoaa mahdollisuuden kehittää yhteistyökykyämme, johtaa toistemme joukkoja ja ottaa käyttöön teknisiä viestintäratkaisuja, jotka toimivat saumattomasti yhdessä.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö edistää maidemme arvoja. Velvollisuutemme on työskennellä demokraattisten, turvallisten ja avointen yhteiskuntien hyväksi. Naapureina seisomme yhdessä vastaamassa tuleviin haasteisiin. Aluetta koetteleva kriisi vaikuttaa meihin kaikkiin, ja kykymme käsitellä sitä edellyttää yhteistyötä rauhan aikana. Siksi harjoittelemme yhdessä CR-22 -harjoituksessa ja sen vuoksi viemme yhteistyötämme eteenpäin ennakoitavuuden, pohjoismaisen puolustuskyvyn ja yhteisen tilannetietoisuuden edistämiseksi. Kaiken tämän tavoitteena on säilyttää rauha Pohjoismaissa.

Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteistoiminta Cold Response 22 -harjoituksessa:

  • Suomi ja Ruotsi osallistuvat joukoillaan yhteiseen prikaatiin, joka toimii Norjan maavoimien komennossa
  • Ruotsista mukana on kaksi mekanisoitua pataljoonaa ja putkitykistöä – vahvuus 1500 sotilasta
  • Suomesta mukana on mekanisoitu pataljoona ja pitkän kantaman tykistöä raskaan raketinheittimen MLRS-patteristossa – vahvuus 700 sotilasta
  • Norja osallistuu pohjoisella prikaatillaan (Brigade Nord). Prikaati toimii harjoituksessa alennetulla vahvuudella, koska useita sen divisioonia palvelee kansainvälisissä operaatioissa Liettuassa ja Irakissa.

 

Pasi Välimäki
 Kenraaliluutnantti
Suomen maavoimien komentaja

Karl Lorenz Engelbrekt Engelbrektson 
Kenraalimajuri
Ruotsin maavoimien komentaja

Lars Sivert Lervik
Kenraalimajuri
Norjan maavoimien komentaja
 

´