Hyppää sisältöön

Valmiusyksikkökoulutus

Porin prikaatin palkatusta henkilöstöstä ja varusmiehistä muodostetulla valmiusyksiköllä parannetaan Maavoimien valmiutta vastata nopeisiin turvallisuusympäristössä tapahtuviin muutoksiin kotimaassa. Valmiusyksiköt ovat Maavoimien joukkoja, jotka ovat tarpeen mukaan nopeasti käytettävissä. 

Varusmiehiä voidaan käyttää koulutustason mukaisesti

 1. sotilaallisiin maanpuolustuksen taistelu, suojaus- ja tukitehtäviin sekä
 2. virka-aputehtäviin. Varusmiehiä ei kuitenkaan käytetä vaaralliseksi luokiteltuun virka-apuun, kuten räjähteiden raivaamiseen tai aseelliseen virka-apuun.

Porin prikaatin haastavin ja monipuolisin koulutus
Valmiusyksikkökoulutus antaa sinulle mahdollisuuden entistä monipuolisempaan koulutukseen ja haastavampiin tehtäviin varusmiesaikanasi. 

Valmiusyksikkökoulutus antaa kyvyn toimia vaativissa taistelutehtävissä ajanmukaisimmalla kalustolla ja varustuksella.Valmiusyksikkökoulutus katsotaan eduksi hakeuduttaessa kriisinhallintatehtäviin.Valmiusyksikössä pääset osallistumaan monipuolisesti taistelu- ja viranomaisharjoituksiin sekä kansainvälisiin harjoituksiin kotimaassa tai ulkomailla.

Voit ilmoittaa halukkuutesi koulutukseen alokaskyselylomakkeessa tai alokasjakson aikana.

Valmiusyksikkökoulutus alkaa aliupseerikurssin ja miehistön erityistehtäviin annetun koulutuksen jälkeen. Valmiusyksikkökoulutuksen aikana koulutustasi syvennetään jo koulutetuissa aiheissa sekä laajennetaan osaamistasi.

Maavoimien välittömästi käyttöön saatavilla valmiusyksiköillä vastataan nopeassa tilannekehityksessä:

 • vaativiin virka-aputehtäviin
 • puolustusvoimien omien ja yhteiskunnan kriittisten kohteiden suojaamiseen
 • sotilaallisen voiman käytöllä uhkaamiseen tai sen käyttöön Suomea vastaan

Porin prikaatissa saat valmiusyksikkökoulutusta

 • Raketinheitinyksikköön (Rakentinheitinpatteri, Niinisalo)

joissa annetaan koulutusta muun muassa:

 • asejärjestelmistä
 • johtamisvälineistä
 • pimeätaistelusta
 • kenttälääkinnästä
 • taistelusta rakennetulla alueella sekä
 • kovapanosammuntojen toteuttamisesta koulutushaaran mukaisilla asejärjestelmillä
´