AmmuntaVarusmiehenä Panssariprikaatissa

Panssariprikaatin koulutustarjonta on monipuolinen ja koulutusta annetaan viidessä joukkoyksikössä. Koulutuksen painopiste on panssarijoukoissa mutta koulutusta annetaan kaikissa maavoimien aselajeissa. Palvelusajat ovat tehtävästä riippuen 165 vrk, 255 vrk tai 347 vrk.

Hämeen Panssaripataljoona HÄMPSP

Hämeen panssaripataljoona kouluttaa sodan ajan joukkoja mekanisoituihin ja moottoroituihin taisteluosastoihin. Koulutuksen voi saada mm Leopard 2A, BMP-2 tai MTLBV -panssarivaunujen vaunumiehistön tehtäviin. Myös panssarivaunuasentajia, sotilaspoliiseja, moottoripyörälähettejä ja -tiedustelijoita, tarkka-ampujia ja taisteluvälinemiehiä koulutetaan Hämeen Panssaripataljoonassa.

Jääkäritykistörykmentti JTR

Jääkäritykistörykmentissä koulutetaan varusmiehiä ja reserviläisiä kolmessa aselajissa, jotka ovat kenttätykistö-, jalkaväki- (kranaatinheitin) ja viestiaselaji. Jääkäritykistörykmentti tarjoaa kiinnostavia tehtäviä hyökkäävän kärjen tulenjohtajista panssarihaupitsipatteristojen ja kranaatinheitinkomppanioiden eri tehtäviin, kenttäviestijärjestelmän perustajiin sekä panssarihuollon osaajiin. Jääkäritykistörykmentin pääkoulutuskalusto on juuri digitalisoitu ja sen muodostavat tulivoimaiset panssarihaupitsit ja kranaatinheittimet sekä komentopaikka-, viestiasema-, kuljetus- ja tulenjohtopanssarivaunut.

 

Helsingin Ilmatorjuntarykmentti HELITR

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin päätehtävä on pääkaupunkiseudun ilmapuolustus. Joukkoyksikkö kouluttaa varusmiehiä ilmatorjunnan suorituskykyisimpien ase- ja johtamisjärjestelmien käyttäjiksi. Joukko-yksikön kalustoa ovat mm Ilmatorjuntaohjus12 (Nasams) ilmatorjuntapanssarivaunu90 (Marksman), maalinosoitustutkat sekä ilmatorjunnan johtokeskukset.

 

 

Parolan Huoltopataljoona PARHP

Parolan huoltopataljoona kouluttaa sotilaskuljettajia ja huollon erikoishenkilöstöä mekanisoitujen ja moottoroitujen taisteluosastojen sekä logistiikkajoukkojen sodan ajan organisaatioihin.

Rauhan aikana Parolan huoltopataljoona vastaa varuskunnan huollon järjestelyistä ja palveluista. Huollon koulutukset ovat käytännönläheisiä. Siviiliosaamisesta on etua useissa tehtävissä. Huoltopataljoonassa voi myös hankkia siviilipuolella haluttua osaamista ja pätevyyttä esimerkiksi sotilaskuljettajan ja raskaan kaluston asentajan tehtävissä.

Muusikoilla, musiikin harrastajilla, media-alan osaajilla sekä ääni- ja valoteknikoilla on mahdollisuus suorittaa asepalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus Puolustusvoimien varusmiessoittokunnassa PVVMSK. Puolustusvoimien varusmiessoittokunta kouluttaa sotilassoittajia sodan ajan soittokuntiin. Varusmiessoittokuntaan valitaan 80–100 alokasta kerran vuodessa huhtikuussa pidettävien pääsykokeiden perusteella. Varusmiessoittokuntaan haetaan erikoisjoukkohaussa, joka päättyy 31.12.

 

Elektronisen sodankäynnin keskus ELSOKESK

Elektronisella sodankäynnillä tarkoitetaan sähkömagneettista säteilyä käyttävien järjestelmien tiedustelua ja häirintää sekä vastatoimenpiteitä, joilla suojataan omia järjestelmiä. Elektroninen sodankäynti kuuluu kiinteästi nykyaikaiseen sodankäyntiin.

Elektronisen sodankäynnin keskus  kouluttaa varusmiehiä erilaisiin sodanajan alueellisten johtamisjärjestelmäyksiköiden, elektronisen sodankäynnin sekä huolto- ja kuljetustehtäviin. ELSOKESK on Panssariprikaatiin kuuluva joukkoyksikkö Riihimäellä.

Varusmiehiä koulutetaan operaattoreiksi, jotka käyttävät uusinta tekniikkaa olevia järjestelmiä. Myös johtamistaitojen koulutus on tärkeässä osassa. ELSO -tehtäviin haetaan valintakokeessa erikoisjoukkohaussa huhtikuussa.