Hyppää sisältöön

Aurora 17 – tavoitteena puolustuksen vahvistaminen

Armén
Julkaisuajankohta 18.9.2017 22.22
Tiedote
Sotilaat kuuntelevat upseeria

Suomen puolustusvoimat tekee tiivistä yhteistyötä Ruotsin puolustusvoimien kanssa. Puolustusyhteistyö perustuu maiden väliseen luottamukseen ja tähtää Itämeren alueen turvallisuuden sekä Suomen ja Ruotsin puolustuksen vahvistamiseen.

Puolustusvoimien uusi kolmas tehtävä velvoittaa lisäämään kansainvälistä yhteensopivuutta. Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön tavoitteena on puolustuksen valmiuden, suorituskyvyn ja yhteistoimintakyvyn parantaminen. Tuo yhteistyö perustuu luottamukseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja toimintojen vakioimiseen ja sitä FISE) tehdään kaikissa puolustushaaroissa.

Maavoimien tavoitteena Suomi–Ruotsi-yhteistyössä on Maavoimien suorituskyvyn, kansainvälisen yhteensopivuuden sekä osaamisen kehittäminen tiiviin yhteistoiminnan kautta. Joukko-osastojen välisen yhteistyön ja harjoitustoiminnan avulla kaikkien joukko-osastojen kansainvälinen osaaminen kehittyy. Yhteistyön määrä tulee lisääntymään tulevaisuudessa.

Aurora 17 -harjoituksessa Maavoimat on mukana joukkue- ja komppaniatasolla. Pääosa harjoituksen suomalaisista on Porin prikaatin kouluttamia Suomen kansainvälisen valmiusjoukon varusmiehiä. Suomi–Ruotsi-yhteistyön tavoitteena on, että muutaman vuoden sisällä Suomen ja Ruotsin maavoimat harjoittelevat jo pataljoonatasolla.

Aurora 17 -harjoituksen tavoitteena on muun muassa harjaantuminen joukkojen yhteisoperoinnissa ja perustaistelumenetelmien soveltamisessa vaativissa olosuhteissa. Varusmiehille ja henkilökunnalle harjoitus tarjoaa erittäin motivoivan kaksipuolisen simulaattoriavusteisen harjoittelumahdollisuuden kansainvälisessä ympäristössä.

Kansainvälinen harjoittelu palvelee kotimaan puolustusta

Suomen osallistuminen kansainvälisiin harjoituksiin on kotimaan puolustuksen kannalta tärkeää. Kansainvälisissä harjoituksissa suomalaiset joukot antavat kuvan omasta osaamisestaan. Kansainväliset harjoitukset ja yhteisharjoittelu ulkomaisten joukkojen luovat lisäarvoa suomalaisten joukkojen koulutukselle. Kansainvälinen harjoittelu luo pohjaa kriisitilanteessa tarvittavan avun pyytämiselle: yhteistoimintakyky on rakennettava valmiiksi, jotta se toimii tosipaikan tullen.

Aurora 17 -harjoitukseen osallistuminen perustuu Suomen ja Ruotsin väliseen kahdenväliseen yhteistyöhön ja vuosittain tehtäviin suunnitelmiin. Kahdenväliseen yhteistyöhön liittyy valmius luoda harjoittelumahdollisuudet Suomen maaperällä ja toisaalta osallistua harjoitteluun toisen maan maaperällä.

Asevelvolliset motivoituneita kansainvälisiin tehtäviin

Everstiluutnantti Tapio Huhtamella Porin prikaatista pitää Aurora 17 -harjoitusta oivana mahdollisuutena kehittää sekä yksilöiden että joukkojen osaamista. Aurora 17:ssä suomalaiset asevelvolliset taistelevat ammattisotilaiden rinnalla.

– Harjoitukseen osallistuvien joukkojen tavoitteena on kehittää Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon (SKVJ) koulutettavan yksikön kykyä toimia kansainvälisessä operaatiossa monikansallisessa joukossa.

– Yhteistoiminta monikansallisten joukkojen kanssa voi liittyä esimerkiksi joukkojen siirtoihin, johtamiseen tai taistelujen aikaiseen tukemiseen eri aselajeilla. Harjoitus mittaa tätä osaamista käytännön tasolla. Esimerkiksi joukon toimintatapoihin, eri taisteluvälineiden käyttöön tai yksittäisen sotilaan varustuksen soveltuvuuteen eri tehtäviin liittyvät havainnot kehittävät yhteensopivuutta.

Huhtamella pitää tärkeänä sitä, että harjoituksessa harjoitellaan kansainvälisten joukkojen kanssa.

- Sen lisäksi, että voimme oppia heidän toimintatavoistaan, pääsemme tietysti osoittamaan omaa osaamistamme ja suorituskykyämme muille. Oman joukkoni osalta kansainvälisellä harjoituksella on uskoakseni myös osallistuvan henkilöstön motivaatiota kohottava merkitys.

Kansainväliset harjoitukset ovat tarkoituksenmukainen tapa kartuttaa kokemusta ja kehittää yhteensopivia toimintatapoja.

- Oma kokemukseni on, että suomalaiset asevelvolliset pärjäävät hyvin missä tahansa kansainvälisessä tehtävässä ja kestävät vertailun muihin. Tiedän, että joukkoni on erittäin motivoitunut harjoituksesta ja varusmiehet ovat todella odottaneet Aurora 17:ää, Huhtamella päättää tyytyväisenä.

Kaksi sotilasta katselee karttaa ja tietokonetta

´