Hyppää sisältöön

Ensimmäinen suomalais-ranskalainen CIMIC-projekti valmistui Libanonissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 18.3.2023 14.13
Uutinen
Kuva jossa sotilaat ja Kafr Kelan kunnan henkilöt kättelevät.

UNIFIL-operaation ensimmäinen yhteinen suomalais-ranskalainen CIMIC-projekti valmistui Etelä-Libanonissa Kafr Kelan kylässä. Hankkeessa uudistettiin Kafr Kelan sähköntuotannon suorituskykyä ja sähköverkkoa. Projektin valmistumista juhlistettiin perjantaina 17. maaliskuuta.

Libanonin vaikea taloudellinen tilanne ja energiakriisi heijastuu myös Kafr Kelaan. Maan sähköntuotanto ei kykene vastaamaan asukkaiden tarpeisiin. Suurilta osin sähköä tuotetaan generaattoreilla, jotka ovat tuontipolttoaineen varassa.

– Projektin tarkoituksena on ollut helpottaa Kafr Kelan kyläläisten arkea, vähentää sähköntuotannon kuluja ja vaikutuksia ympäristölle sekä edistää näin myös kestävää kehitystä, totesi suomalaisen kriisinhallintajoukon (SKJL) komentaja, everstiluutnantti Timo Heijari puheenvuorossaan Kafr Kelan asukkaille.

– Suomen näkökulmasta projekti on tärkeä myös siitä syystä, että se on toteutettu yhdessä Ranskan CIMIC-tiimin kanssa. Kiitokset ranskalaisille kumppaneillemme työstä Kafr Kelan asukkaiden hyväksi Heijari mainitsee.

Suomi ja Ranska muodostavat yhdessä UNIFIL-operaation komentajan reservipataljoonan. Pääosa suomalaisista palvelee FCR:ssä jääkärikomppaniassa. Operatiivisissa tehtävissä komppania on jatkuvassa 30 minuutin tai 3 tunnin toimintavalmiudessa ja lisäksi suorittaa vuosittain satoja partiotehtäviä.

CIMIC-työllä tarkoitetaan sotilaiden ja siviiliyhteiskunnan välistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää hyviä suhteita ympäröivään yhteiskuntaan sekä auttaa ja tukea paikallisia ihmisiä.

Suomen ja Ranskan yhteisessä CIMIC-projektissa korjattiin ja uusittiin Kafr Kelan kunnan sähköverkkoa samalla sähköntuotantoa tehostaen. Projektin ansiosta parannetaan sähkönsaannin varmuutta, lasketaan kunnan tuottaman sähkön hintaa asukkaille sekä vähennetään ilmastopäästöjä.

UNIFIL:n CIMIC projekteista käytetään nimitystä QIP (Quick Impact Project) mitä tämä projekti totisesti oli. Identifioinnin ja projektin valmistumisen välillä kului aikaa tasan kuukausi. Projekti on kokonaisuudessaan hyvä esimerkki siitä, miten homma parhaimmillaan etenee, kun koko ketju toimii. 

Alla ennen ja jälkeen -esimerkkikuvat projektin aikana tehdystä korjaustyöstä.

Ennen:  

Jälkeen:

´