Hyppää sisältöön

Intti tutuksi koululaisille

Maavoimien esikunta
Julkaisuajankohta 3.3.2016 12.16
Tiedote

Maavoimat käynnistää tänä keväänä yhdessä Meri- ja Ilmavoimien kanssa valtakunnallisen yhteistyön Suomen yläkoulujen kanssa.

Niin kutsutussa Intti tutuksi -hankkeessa tavoitteena on tarjota aiempaa useammalle 9. luokkalaiselle tilaisuus tutustua varusmiespalvelukseen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen jo ennalta.

Intti tutuksi -hankkeessa on kyse Puolustusvoimien ja koulujen yhteistyön laajentamisesta ja tiivistämisestä. Puolustusvoimat on tulevina vuosina yhteydessä valtakunnallisesti Suomen yläkouluihin tarjoten mahdollisuutta erityisesti yläkoulun 9. luokkalaisille tutustua varusmiespalvelukseen, naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen sekä puolustusvoimien toimintaan. 

Hankkeen tavoitteena on antaa nuorille kattavasti tietoa varusmiespalveluksesta jo ennen kutsuntoja, jotta heillä olisi paremmin tietoa varusmiespalveluksen suorittamisesta käytännössä, millaisia koulutusvaihtoehtoja puolustusvoimat tarjoaa sekä miten varusmiespalveluksesta voi olla hyötyä heidän tulevissa opinnoissaan tai ammatissaan.

- Näin Puolustusvoimilla on mahdollista tukea nuorten valmistautumista kutsuntoihin ja varusmiespalvelukseen sekä naisten osalta vapaaehtoiseen asepalvelukseen entistä vahvemmin, kertoo henkilöstöosaston apulaisosastopäällikkö everstiluutnantti Vesa Sundqvist Maavoimien esikunnasta.

Käytännön toteutus suunnitellaan yhdessä

Intti tutuksi -hankkeen puitteissa toteutettava yhteistyö suunnitellaan yhdessä joukko-osastojen sekä koulujen rehtorien ja opettajien välillä. Kouluilla on esimerkiksi mahdollisuus vierailla varuskunnissa tutustumassa varusmiespalvelukseen sekä joukko-osaston toimintaan ja kalustoon käytännössä.

- Yläkouluilla on lisäksi mahdollista saada varusmiehiä ja nuoria henkilökuntaan kuuluvia sotilaita paikanpäälle kouluille kertomaan ja keskustelemaan varusmiespalveluksesta, siihen valmistautumisesta ja hyödyntämisestä tulevissa opinnoissa tai ammatissa sekä vastaamaan muihin oppilaita askarruttaviin kysymyksiin, everstiluutnantti Sundqvist sanoo.

Lisäksi puolustusvoimat lähettää huhtikuussa koulujen opinto-ohjaajille kattavan info-paketin liittyen varusmiespalvelukseen ja sen moniin mahdollisuuksiin, naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen sekä uudistuneisiin puolustusvoimiin. Paketti sisältää taustatietoa, joka toivottavasti auttaa opinto-ohjaajaa tulevissa, varusmiespalvelukseen liittyvissä keskusteluissa oppilaiden kanssa.

Yhteistyötä entistä laajemmin

Puolustusvoimat ja koulut ovat tehneet yhteistyötä myös aikaisemmin. Joukko-osastot ovat esimerkiksi jo vuosikymmenten ajan järjestäneet avoimien ovien- sekä koululaisvierailupäiviä, joihin on kutsuttu lähikouluja. Lisäksi varusmiehet ovat vierailleet pyydettäessä kotipaikkakuntiensa kouluissa kertomassa kutsunnoista ja varusmiespalveluksesta.

Intti tutuksi -hankkeessa tarkoituksena on, ettei kouluyhteistyö rajoittuisi vain lähikouluihin, vaan Suomen yläkoulujen 9. luokkalaiset saisivat yhtäläiset mahdollisuudet tutustua varusmiespalvelukseen ja puolustusvoimien toimintaan.

- Tämä toivottavasti motivoi nuoria valmistautumaan palvelukseen esimerkiksi fyysisen kunnon osalta, innostaa nuoria naisia entisestään hakeutumaan palvelukseen sekä ohjaa nuoria hakeutumaan varusmiespalveluksessa sellaisiin tehtäviin, joista on heille hyötyä myös tulevaisuudessa, Sundqvist tiivistää.

Lisätietoja:
Maavoimien esikunta, everstiluutnantti Vesa Sundqvist (0299 800) 

´