Hyppää sisältöön

Kansainvälinen Arrow 22 -harjoitus kehittää osaamista kansallisen puolustuksen tarpeisiin kaikilla tasoilla

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 29.4.2022 12.43
Uutinen
Panssarivaunuja aukiolla

Mekanisoitujen joukkojemme pääkoulutustapahtumia ovat keväisin ja syksyisin toteutettavat mekanisoitujen joukkojen harjoitukset. Kevään harjoitukset ovat varusmiesikäluokan pääharjoituksia ja syksyllä harjoitus painottuu reservin kertausharjoituksiin. Perinteisesti nämä harjoitukset toteutetaan Pohjankankaalla Niinisalossa, jossa harjoitusmaasto sallii vaunukaluston käytön taktisten periaatteiden mukaisesti.

Mekanisoiduissa harjoituksissa luodaan aina kaksi vahvaa osapuolta, jotka ottavat mittaa toisistaan usean päivän ajan. Harjoitus on nousujohteinen, jolloin vaativimmat taistelutilanteet ovat taisteluharjoitusvaiheen loppupuolella. Taistelut ovat simulaattoriavusteisia, jolloin taistelukentän eri toiminnallisuudet sekä aselajien roolit kyetään hyvin mallintamaan. Simulaattoreiden kautta taisteluiden kulusta saadaan myös runsaasti toimintaa kehittävää palautetta. Yleensä jälkimmäinen viikko on varattu taisteluammunnoille. Panssariprikaatin rinnalla harjoitukseen asettavat suorituskykyjään säännöllisesti Karjalan prikaati sekä Porin prikaati. 

Suomalainen taktinen ajattelu ja joukkojen käyttöperiaatteet ovat kehittyneet kansallisen puolustuksen lähtökohdista ja olemme eurooppalaisista valtioista niitä harvoja, jotka ovat nähneet perinteisen sodankäynnin mahdollisena myös omilla rajoillamme. Tämä historiallinen jatkumo on nyt erityisen mielenkiinnon kohteena kansainvälisten kumppaneiden keskuudessa, varsinkin kun moni näistä maista on keskittynyt viimeiset vuosikymmenet kriisinhallinnan uhkakuviin. Meillä on kansainvälisestikin arvioituna mittavat mekanisoidut suorituskyvyt, joita tukee monipuolinen aselajitoiminta. Olemme siis mielenkiintoinen kumppani itsekin. 

Panssariprikaatin kevään mekanisoidut harjoitukset ovat vuodesta 2016 alkaen tarjonneet mahdollisuuden osallistumiseen myös kansainvälisille kumppaneille. ARROW-harjoituksiksi nimetty kansainvälinen harjoitus on samalla myös yksi merkittävimmistä maavoimallisista harjoituksista, joka saa poikkeuksetta myös laajaa mediahuomiota.

ARROW-harjoituksen perusratkaisuna kansainväliset kumppanit istutetaan osaksi suomalaista joukkoa, joka pakottaa miettimään yhteistyötä ruohonjuuritasolla asti. Joukot pääsevät harjoituksessa tutustumaan toisiinsa sekä vaihtamaan kokemuksia mm. käytössä olevasta kalustosta. Unohtaa ei myöskään sovi omien mekanisoitujen joukkojemme teknistä kehittämistä, joka saa aina ideoita toimittaessa modernisti varustettujen kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Nyt käynnissä oleva sota Ukrainassa tulee varmasti värittämään harjoituksen aikana käytäviä keskusteluja sekä pohdintoja – haluammehan me kaikki kouluttaa taistelukentän voittajia.

Tällä kertaa ARROW 22 -harjoitus on houkutellut mukaan kansainvälisiä kumppaneita Iso-Britanniasta, Latviasta, Virosta ja Yhdysvalloista. Odotan mielenkiinnolla kuinka kansainvälisten joukkojen Challenger 2 -taistelupanssarivaunut, Stryker -rynnäkköpanssariajoneuvot, CV9035 -rynnäkköpanssarivaunut sekä uudenkarheat Patrian 6x6 -panssariajoneuvot istuvat suomalaiseen ympäristöön, osaksi meidän taktista ajatteluamme. 

Ehkä merkittävin uusin avaus on Iso-Britannian taisteluvaunuyksikön osallistuminen harjoitukseen. On huomionarvoista, että tämän kevään kansainvälisten kumppaneiden merikuljetuksia suojattiin osana monikansallista Merivoimien JEF-harjoitusta. Merkittävä ulkomaisten joukkojen keskittäminen harjoitukseen luo aina myös mahdollisuuden kehittää isäntämaatuen (HNS, Host Nation Support) järjestelyjä, joista meillä vastaavat Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja sen logistiikkarykmentit.

Vuonna 2022 juhlitaan näyttävästi Panssariprikaatin vuosipäivää, tuleehan myös Panssaridivisioonan perustamisesta kuluneeksi 80 vuotta. Tulevaisuutemme näyttää valoisalta ja roolimme mekanisoitujen joukkojen kouluttajana säilyy vahvana. ARROW -harjoituksissakin toteutuva kansainvälinen yhteistyö varmistaa sen, että olemme mekanisoitujen joukkojen suorituskyvyssä ajantasaisia myös tulevaisuudessa. Tarvittaessa meidän tulee kyetä taistelemaan mekanisoiduilla joukoillamme yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. 

Toivotan kaikille ARROW 22 -harjoitukseen osallistuville antoisaa pariviikkoista Suomen keväässä.

ISKE JA MURRA!

Panssariprikaatin komentaja
Eversti                                                    

Rainer Kuosmanen

´