Hyppää sisältöön

Vigilant Fox - Kansainvälistä yhteistyötä taistelijoiden tasalla

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 29.7.2022 10.45
Tiedote
1. jääkärikomppanian sotilas taisteluvarustuksessa.

Suomessa maavoimat on järjestänyt suuria koulutuskokonaisuuksia, jotka kuuluvat täydentävään kansainväliseen harjoitus- ja koulutustoimintaan. Kansainvälisten harjoitusten päätavoitteena on yhteensovittaa ja oppia muiden toimintatavoista, mutta yksittäiselle taistelijalle se on sitäkin enemmän. Kansainvälisissä harjoituksissa pääsee harjoittelemaan ja kokemaan uusia asioita, joita ei asevelvolliselle tulisi muuten vastaan. 

Heinäkuussa maavoimien järjestämään Vigilant Fox -harjoitukseen osallistuivat valmiusyksiköt Porin prikaatista, Kaartin jääkärirykmentistä ja Karjalan prikaatista sekä kansainväliset osastot Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta. Suuremmissa harjoituksissa pääsee tekemään yhdessä enemmän, oppimaan eri koulutushaaroista, joukko-osastoista ja muiden maiden joukkojen toiminnasta. Suomalaiset sekä yhdysvaltalaiset joukot ovat saaneet esimerkiksi kokeilla toistensa kalustoa ja tutustua siihen tarkemmin. Tämä on suuri etu yksilölle ja joukoille. Yksilöt saavat lisää samaistumispintaa, kun tutustuvat muihin joukkoihin. Joukoille hyötynä kalustoon tutustumisella löytyy toiminnan yhteensovittamisesta. Kun tuntee oman ja toisen kaluston, on helpompaa suunnitella ja toimia yhteisiä tavoitteita kohti.

Yhdysvaltalaisia ja suomalaisia sotilaita keskustelemassa kyykyssä harjoituksessa Pohjankankaalla.
Porin prikaatin valmiusyksikkönä toimii 1. jääkärikomppania, joka on samanaikaisesti Suomen Kansainväliset Valmiusjoukot (SKVJ). Sotilaallisen maanpuolustamisen lisäksi SKVJ-koulutettavat saavat erikoiskoulutuksen kriisinhallintatehtäviin. Yli puolet kansainvälisen koulutuksen saaneista varusmiehistä lähtee rauhanturvaajiksi puolentoista vuoden sisällä varusmiespalveluksen päättymisestä. Jo varusmiespalveluksen aikana aloitettu toiminta muiden maiden kanssa tukee vahvasti tätä koulutusta. Sotilastaitojen kehittymisen lisäksi yksilöt saavat henkilökohtaisella tasolla mahdollisuuden tutustua toisen maan sotilaisiin. Käytännössä tämä näkyy keskusteluissa harjoituksen ulkopuolella, kun esimerkiksi muiden maiden sotilaat ihmettelevät suomalaista saunakulttuuria ja suomalaiset vuorostaan muille kulttuureille ominaisia piirteitä.

Kaksi suomalaista sotilasta ajamassa moottoripyörillä.
Kansainvälisissä harjoituksissa pääsee toimimaan eri kielellä, joka ei pelkästään laajenna sanavarastoa, mutta tekee taistelijan toiminnasta varmempaa eri tilanteissa. Kansainvälistä harjoitusta valmisteltaessa suomalaiset varusmiehet ovat päässeet jo toimimaan englanninkielellä koulutusten parissa, joita eri osapuolet ovat pitäneet toisilleen. Vieraalla kielellä toimiminen vaatii yksittäiseltä taistelijalta enemmän, mutta se myös antaa paljon ja valmistaa toimimaan erilaisissa tilanteissa.

Laajoissa harjoituksissa suurin etu on oikeiden tilanteiden ja taistelukosketuksen harjoittelu.

Kun sekä oman osaston harjoituskumppani, että vastapuolikin muodostuvat eri maiden joukoista, on taistelukosketus erilaista. Vastapuolen koostuessa moninaisesta joukosta, on esimerkiksi vaikeampaa arvioida seuraavia liikkeitä. Tämä vaikuttaa paitsi johtajien, myös jokaisen yksilön omaan toimintaan. Harjoittelemalla yhdessä muiden kanssa, pystymme kehittämään sekä omaa, että muiden osapuolten toimintaa.

Kansainvälisillä harjoituksilla luomme pohjaa yhteiselle toiminnalle ja yhteensopiville toimintatavoille. Harjoitukset ovat hyvä paikka myös oman toiminnan tarkastelulle ja kehittämiselle. Yhdessä kehitetyistä ja opituista toimintatavoista osapuolet hyötyvät nyt ja tulevaisuudessa.

 

´