Hyppää sisältöön

Kutsunnat alkavat Hämeessä, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla 15.8.2023

Panssariprikaati
Julkaisuajankohta 11.8.2023 15.27
Panssariprikaatin kutsunnat 2021

Vuoden 2023 kutsunnat järjestetään Hämeen, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilla 15.8.–15.12.2023.

Aluetoimistot vastaavat kutsuntojen järjestämisestä alueillaan. Kutsuntavuorossa ovat vuonna 2005 syntyneet miehet, joita on koko maassa noin 31 100.

Vuosittain järjestettävissä kutsunnoissa määritetään tulevan varusmiehen palveluskelpoisuus ja tehdään sen perusteella päätös palvelukseen määräämisestä tai siitä vapauttamisesta. Kutsunnoissa määritetään kutsunnanalaisen palveluskelpoisuusluokka ja päätetään palveluksen aloitusaika ja -paikka. Kutsunnoissa on paikalla lääkäri, joka antaa tarvittaessa esityksen asevelvollisen palveluskelpoisuusluokasta. 

Kutsunnoissa asevelvolliset määrätään aloittamaan varusmiespalvelus kolmen seuraavan vuoden aikana. Vuonna 2024 ensimmäinen saapumiserä aloittaa palveluksensa 8. tammikuuta ja toinen saapumiserä 8. heinäkuuta. Vuonna 2025 palveluksen aloituspäivät ovat 6. tammikuuta ja 7. heinäkuuta ja vuonna 2026 5. tammikuuta ja 6. heinäkuuta.

Palvelusajat ovat 165, 255 ja 347 päivää. Aseettomana palvelevilla palvelusaika on palvelustehtävästä riippuen 255 tai 347 päivää. Palvelusajan pituus ja tehtävä, johon asevelvollinen koulutetaan, päätetään vasta joukko-osastossa varusmiespalveluksen alettua. 

Kutsunnat Hämeen alueella 

Hämeen alueen kutsunnat alkavat Kärkölässä 15. elokuuta ja päättyvät Lahdessa 15. joulukuuta. Kutsuntatilaisuuksia on yhteensä 20:llä paikkakunnalla. Hämeen alueella kutsuntaikäluokkaan kuuluu noin 2200 miestä, minkä lisäksi tarkastetaan noin 300 aiemmissa kutsunnoissa uudelleen tarkastettavaksi määrättyä henkilöä. Kutsunnoille tulee yhteensä siis noin 2500 miestä. Suurin osa Hämeen alueen kutsunnanalaisista suorittaa varusmiespalveluksensa Panssariprikaatissa ja Karjalan prikaatissa.

Kutsunnat Keski-Suomessa

Keski-Suomen kutsunnat alkavat 15. elokuuta Konnevedellä ja päättyvät 15. joulukuuta Jyväskylässä. Kutsuntatilaisuuksia on yhteensä 29 ja ne järjestetään kuudellatoista (16) eri paikkakunnalla. Keski-Suomessa kutsuntaikäluokkaan kuuluu 1510 miestä, joiden lisäksi tarkastetaan 289 aiemmilla kutsunnoilla uudelleen tarkastettavaksi määrättyä henkilöä. Näin ollen kutsunnoille tulee Keski-Suomessa yhteensä 1799 miestä. Pääosa keskisuomalaisista kutsunnanalaisista suorittaa varusmiespalveluksensa Kainuun prikaatissa ja Ilmasotakoulussa. 

Kutsunnat Pirkanmaalla 

Pirkanmaan kutsunnat alkavat Urjalassa 15. elokuuta ja päättyvät Tampereella 15. joulukuuta. Kutsuntatilaisuuksia on 23:lla paikkakunnalla. Pirkanmaalla kutsuntaikäluokkaan kuuluu noin 2900 miestä, joiden lisäksi tarkastetaan noin 360 aiemmissa kutsunnoissa uudelleen tarkastettavaksi määrättyä henkilöä. Yhteensä kutsunnoille tulee Pirkanmaan alueella noin 3260 miestä. Pirkanmaalaisista suurin osa suorittaa asepalveluksensa perinteiseen tapaan Panssariprikaatissa, Porin Prikaatissa ja Satakunnan lennostossa. 

Hämeen, Keski-Suomen ja Pirkanmaan kutsuntakuulutukset löytyvät osoitteesta https://intti.fi/kutsunnat.

Kutsuntojen merkitys

Kutsunnat ovat säilyttäneet maanpuolustuksellisen ja yhteiskunnallisen merkityksensä, minkä vuoksi niiden järjestämistä pidetään edelleen tärkeänä asiana. Kutsunnoissa jokaista asevelvollista kuullaan henkilökohtaisesti ennen varusmiespalvelukseen määräämistä. Tämä takaa sen, että jokaisen toivomukset voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin. Kutsuntatilaisuuksilla tavoitetaan koko miespuolinen ikäluokka, mikä mahdollistaa tehokkaan tiedon jakamisen varusmiespalvelukseen ja siihen valmistautumiseen liittyen. Lisäksi kutsuntatilaisuuksissa voidaan vastata välittömästi kutsunnanalaisten kysymyksiin. 

Kutsuntoihin voi valmistautua Puolustusvoimien OmaIntti-palvelussa. OmaIntin kautta voi hakea esimerkiksi erikoisjoukkoihin tai muihin ennen palvelusta haettaviin tehtäviin. Kutsunnanalaisen kannattaa tutustua erilaisiin palvelustehtäviin ja pohtia omia toiveitaan palveluksen suhteen jo ennen kutsuntoja.

Erikoisjoukkoihin hakeutuminen tapahtuu erikseen, eikä niihin näin ollen määrätä suoraan kutsunnoissa. Lisää tietoa erikoisjoukkoihin hakeutumisesta löytyy täältä.

Myös naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen on hakeuduttava erikseen. Haku on parhaillaan käynnissä ja se päättyy 15. tammikuuta 2024. Valintatilaisuus järjestetään huhtikuussa 2024. Haku toteutetaan OmaIntti-palvelun kautta. Lisää tietoa naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta löytyy täältä.

Toimituksille tiedoksi

Kutsuntoihin on mahdollista tulla tutustumaan kutsuntakuulutuksen mukaisina päivinä. Kutsunnat alkavat klo 9:00. Tilaisuuksissa on mahdollista haastatella aluetoimiston henkilöstöä ja kutsunnanalaisia (käytännön toteutuksesta sovittava kutsuntalautakunnan puheenjohtajan kanssa). 

Lisätietoja

Hämeen aluetoimisto: majuri Jukka Koukkari (puh. 029 948 4120)
Keski-Suomen aluetoimisto: majuri Timo Mäkelä (puh. 029 948 5110)
Pirkanmaan aluetoimisto: majuri Jarkko Hanén (puh. 029 948 2110) ja kapteeni Kari Lehtisalo (puh. 029 948 2112). 

Tervetuloa kutsuntoihin!
 

Aluetoimisto tai muu palvelupiste Hämeen aluetoimisto Joukko-osasto Keski-Suomen aluetoimisto Kutsunnat Pirkanmaan aluetoimisto
´