Hyppää sisältöön

Kutsunnat alkavat tällä viikolla

Maavoimien esikunta
Julkaisuajankohta 12.8.2019 12.05
Tiedote
Varusmiehiä maastossa. Yksi osoittaa kädellä etumaastoon.
Kutsunnoissa päätetään varusmiespalveluksen aloittamisaika ja -paikka.

Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat 15.8.–13.12.2019.

Aluetoimistot pitävät kaikkiaan 455 kutsuntatilaisuutta 248 paikkakunnalla. Kutsuntoihin osallistuu tänä vuonna yhteensä noin 35 000 asevelvollista miestä. Kutsunnat järjestetään kaikille tänä vuonna 18 vuotta täyttäville eli vuonna 2001 syntyneille miehille ja lisäksi niille, jotka eivät jostain syystä ole aikaisemmin osallistuneet kutsuntoihin.

Kutsunnat ovat Puolustusvoimille tärkeä tilaisuus nuorten asevelvollisten henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Samalla kutsuntojen yhteydessä pidetään yhteyttä kuntiin ja paikallisiin viranomaisiin kokonaisturvallisuuden ja viranomaisyhteistyön kehittämiseksi. Tiedot kutsuntatilaisuuksista löytyvät kutsuntakuulutuksista osoitteesta varusmies.fi/kutsunnat.

Kutsunnoissa määritetään asevelvollisen sopivuus varusmiespalvelukseen eli palveluskelpoisuus sekä päätetään palveluksen aloittamisajankohta ja -paikka. Kutsunnoissa annetaan lisäksi tietoa asevelvollisen oikeuksista ja velvollisuuksista, eri joukko-osastojen palvelustehtävistä, aselajeista ja maanpuolustusvelvollisuudesta.

Kutsunnat ovat Puolustusvoimille tärkeä tilaisuus kohdata nuoret asevelvolliset henkilökohtaisesti.

Asevelvolliset määrätään aloittamaan varusmiespalvelus tammi- tai heinäkuun saapumiserässä kutsuntoja seuraavan kolmen vuoden aikana. Suurin osa syksyllä kutsuntoihin osallistuvista aloittaa palveluksensa tammikuussa 2021 Maavoimien, Merivoimien, Ilmavoimien tai Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa.

Kutsunnoissa nuori määrätään palvelukseen, jos hänet todetaan terveystarkastuksessa palvelukseen sopivaksi. Lääkäri esittää henkilölle soveltuvaa palveluskelpoisuusluokkaa voimassa olevien lakien ja Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen perusteella. Palveluskelpoisuudesta päätöksen tekee kutsuntalautakunta.

Kutsunnoilla on merkittävä positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus, koska siellä tavoitetaan viimeistä kertaa koko miespuolinen ikäluokka. Tilaisuuksissa on mukana etsivä nuorisotyö, joka haastattelee kutsuntanuoret henkilökohtaisesti. Etsivän nuorisotyön Aikalisä-toimintamalli tarjoaa kutsuntojen yhteydessä ammatillista psykososiaalista tukea nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Aikalisän kautta nuorille annetaan tietoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja selvittää elämäntilanteisiin liittyviä ongelmia.

Kutsuntoihin saapuva – valmistaudu kutsuntapäivääsi etukäteen

Kutsuntalautakunta kuulee sinua henkilökohtaisesti ja päättää haastattelun jälkeen palveluksestasi. Varmimmin pääset itsellesi mieluisaan tehtävään, jos osaat jo kutsunnoissa esittää palvelustoiveesi. Lautakunta päättää palveluksestasi joukko-osastojen kiintiöiden mukaisesti.

On tärkeää, että tutustut etukäteen joukko-osastojen tarjoamiin palvelustehtäviin. Tehtävät vaihtelevat joukko-osastoittain. Palvelusmahdollisuuksista saat lisätietoa osoitteessa varusmies.fi/palvelustehtavat-ja-paikat. Palvelusaikasi pituus ja tehtävä, johon sinut koulutetaan, päätetään kuitenkin vasta joukko-osastossa, ei kutsunnoissa.

Sinun on osallistuttava kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti. Luvan kutsunnoista poisjäämiseen voi antaa vain aluetoimisto. Jos olet estynyt osallistumaan omaan kutsuntatilaisuuteesi, ota yhteyttä aluetoimistoosi. Poisjäänti ilman laillista estettä (esim. vakava sairaus) on asevelvollisuuslain mukaan rangaistava teko.

Ota mukaan kutsuntoihin:
– Ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus
– Lääkärintodistus, mikäli terveydentilassasi on tapahtunut palveluskelpoisuuteen vaikuttavia muutoksia terveystarkastuksen jälkeen

Tutustu kevään kutsuntapostin mukana tulleeseen Varusmies-kirjaan, johon on koottu kattavat valmistautumisohjeet ja vinkit kutsuntoihin ja palvelukseen. Mieti valmiiksi, missä ja milloin haluaisit varusmiespalveluksesi suorittaa.

Ennen palveluksen alkua kohota kuntoasi esimerkiksi Puolustusvoimien MarsMars.fi-kuntoilusovelluksen avulla. Peruskunnollakin pärjäät, mutta mitä paremmassa kunnossa intin alussa olet, sitä paremmin palveluksessa menestyt.

Hae erikoisjoukkoihin ennen palvelusta – erityistehtäviin palveluksen aikana

Haluatko haastaa itsesi osana Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen erikoisjoukkoja? Erikoisjoukkoihin, esimerkiksi erikoisrajajääkäreiksi tai sukeltajiksi ei määrätä kutsunnoissa, vaan niihin sinun tulee hakea kunkin erikoisjoukon oman aikataulun mukaan. Vaikka haet erikoisjoukkoihin, sinun tulee silti osallistua myös kutsuntoihin. Hakuohjeet ja lisätiedot erikoisjoukoista löydät osoitteesta varusmies.fi/erikoisjoukot.

Onko sinulla erityisosaamista, työkokemusta tai harrastuneisuutta? Erityistehtävissä pääset hyödyntämään ennen varusmiespalvelusta hankkimaasi osaamista ja kartuttamaan arvokasta työkokemusta esimerkiksi tiedustelun, tietotekniikan tai viestinnän aloilla. Erityistehtäviin haet vasta palveluksen aikana, alokasjakson alussa. Lue lisää erityistehtävistä varusmies.fi/erityistehtavat.

Aluetoimistot auttavat sinua ennen ja jälkeen palveluksen

Maavoimien joukko-osastojen alaisuuteen kuuluvat aluetoimistot palvelevat sinua ennen ja jälkeen varusmiespalveluksen. Jos terveydentilassasi tapahtuu muutoksia kutsuntojen ja palveluksen välillä, ole yhteydessä omaan aluetoimistoosi ja ilmoita muutoksista. Lisätietoja löydät osoitteesta puolustusvoimat.fi/aluetoimistot. Aluetoimistot vastaavat kysymyksiisi myös Facebookissa. Katso aluetoimistojen usein kysytyt kysymykset osoitteesta puolustusvoimat.fi/aluetoimistot/ukk.

Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyy maaliskuussa 2020

Naiset voivat suorittaa asepalveluksen kaikissa aselajeissa Maa-, Meri- ja Ilmavoimien sekä Rajavartiolaitoksen joukko-osastoissa. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18–29 vuoden ikä palveluksen alkaessa sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen.

Voit hakea palvelukseen aikaisintaan sinä vuonna, jona täytät 18 vuotta. Hakemus naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen tulee olla perillä oman alueesi aluetoimistossa viimeistään 1.3.2020. Naiset eivät osallistu kutsuntoihin, vaan palvelukseen hakeneille järjestetään valintatilaisuudet vuosittain huhtikuussa. Lisätiedot ja hakuohjeet löydät osoitteesta varusmies.fi/naisten-vapaaehtoinen-asepalvelus.

Linkkejä:

´