Osiot
Valikko
Maavoimat

Kutsuntojen kautta palvelukseen

Maavoimat 13.8.2018 9.33
Tiedote

Puolustusvoimien 12 aluetoimistoa järjestävät asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat 15.8.–14.12.2018. Aluetoimistot pitävät kaikkiaan 469 kutsuntatilaisuutta 249 paikkakunnalla. Kutsuntoihin osallistuu tänä vuonna yhteensä noin 35 000 miestä. Kutsunnanalaisia ovat vuonna 2000 syntyneet miespuoliset Suomen kansalaiset ja aiemmin uudelleen tarkastettaviksi määrätyt asevelvolliset.

Kutsunnoissa määritetään asevelvollisen palveluskelpoisuus, jonka perusteella päätetään asevelvollisen varusmiespalveluksesta. Kutsunnoissa kerrotaan lisäksi tietoja asevelvollisen oikeuksista ja velvollisuuksista, eri joukko-osastoista ja aselajeista.

– Kutsunnanalaiset miehet ovat asevelvollisia sen vuoden alusta, jona he täyttävät 18 vuotta. Kutsunnat järjestetään kaikille tänä vuonna 18 vuotta täyttäville miehille, yliluutnantti Simo Penttilä Uudenmaan aluetoimistosta kertoo.

Varusmiespalveluksen voi aloittaa tammi- tai heinäkuun saapumiserässä kutsuntoja seuraavan kolmen vuoden (2019, 2020 ja 2021) aikana. Suurin osa aloittaa palveluksensa tammikuussa 2020 Maavoimien, Merivoimien, Ilmavoimien tai Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa joukko-osastoissa.

– Kutsuntalautakunta kuulee jokaista nuorta henkilökohtaisesti ja päättää varusmiespalveluksen suorittamispaikasta ja -ajasta. Kutsuntalautakunnalle voi esittää omat toiveensa palvelusta koskien. Lautakunta päättää palveluksesta joukko-osastojen kiintiöiden mukaisesti, yliluutnantti Penttilä kuvailee kutsuntojen kulkua.

Tiedot kutsuntatilaisuuksista löytyvät aluetoimistojen kutsuntakuulutuksista osoitteesta varusmies.fi/kutsunnat.

Kutsuntoihin kannattaa valmistautua etukäteen

Ennen kutsuntoihin suuntaamista on hyvä tutustua eri palvelustehtäviin, joita on tarjolla runsaasti. Varmimmin pääsee itselleen mieluiseen tehtävään, jos osaa jo kutsunnoissa esittää palvelustoiveensa.

Tehtävät vaihtelevat joukko-osastoittain. Joukko-osastojen palvelusmahdollisuuksista saat lisätietoa osoitteessa varusmies.fi/palvelustehtavat-ja-paikat. Palvelusaikasi pituus ja tehtävä, johon sinut koulutetaan, päätetään kuitenkin vasta joukko-osastossa, ei kutsunnoissa.

– Kutsuntoihin osallistuvan nuoren kannattaa lukea kutsuntapostin mukana tuleva Varusmies-kirja. On tärkeää miettiä valmiiksi, missä ja milloin haluaisi varusmiespalveluksensa suorittaa, Penttilä ohjeistaa.

Palveluksessa voit hyödyntää siviilissä hankkimaasi osaamista. Ennen kutsuntoja on hyvä pohtia, missä tehtävissä pääsisit hyödyntämään omia taitojasi ja miten palvelus voisi sinua hyödyttää.

Erikoisjoukkoihin, esimerkiksi erikoisrajajääkäreihin tai sukeltajiksi ei määrätä kutsunnoissa, vaan niihin tulee hakea erikseen. Mikäli haet erikoisjoukkoihin, sinun tulee osallistua myös kutsuntoihin. Hakuohjeet ja lisätiedot erikoisjoukoista löytyvät osoitteesta varusmies.fi/ennen-palvelusta-haettavat-tehtavat.

Erityistehtäviin haetaan palveluksen aikana, peruskoulutuskauden alussa. Erityistehtävissä pääset hyödyntämään ennen varusmiespalvelusta hankkimaasi osaamista ja kartuttamaan arvokasta työkokemusta. Lue lisää erityistehtävistä varusmies.fi/erityistehtavat.

Naiset voivat suorittaa asepalveluksen kaikissa aselajeissa Maa-, Meri- ja Ilmavoimissa. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18–29 vuoden ikä sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen. Hakuaika naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyy 1. maaliskuuta 2019. Lisätiedot varusmies.fi/naisten-vapaaehtoinen-asepalvelus.

Maavoimien joukko-osastojen alaisuuteen kuuluvat aluetoimistot palvelevat asevelvollisia ennen ja jälkeen varusmiespalveluksen. Lisätietoja aluetoimistoista löydät osoitteesta puolustusvoimat.fi/aluetoimistot. Puolustusvoimien aluetoimistot vastaavat kysymyksiisi myös Facebookissa. Katso myös aluetoimistojen usein kysytyt kysymykset.

Kutsuntasanastoa

  • kutsunnanalainen = Kutsunnanalaisia ovat miespuoliset Suomen kansalaiset, jotka kutsuntavuonna täyttävät 18 vuotta. Lisäksi kutsunnanalaisia ovat miehet, jotka ovat jättäneet saapumatta edellisiin kutsuntoihin, jollei heidän palveluskelpoisuudestaan ole erikseen tehty päätöstä eivätkä he ole täyttäneet tai täytä sinä vuonna 30 vuotta.
  • palveluksenaloittamismääräys = Kutsuntalautakunta päättää varusmiespalveluksen suorittamisesta ja antaa henkilökohtaisesti kutsunnanalaiselle palveluksenaloittamismääräyksen. Siitä selviää, milloin ja missä joukko-osastossa sinun on aloitettava palvelus. Palveluksenaloittamismääräys on samalla matkalippusi, joten säilytä se huolellisesti.
  • kutsuntalautakunta = Kutsuntalautakunta päättää asevelvollisen palveluskelpoisuudesta ja sen perusteella palvelukseen määräämisestä tai palveluksesta vapauttamisesta. Lisäksi lautakunta voi päättää kutsunnanalaisen määräämisestä myöhemmin uudelleen tarkastettavaksi tai hyväksyä henkilön siviilipalvelushakemuksen. Kutsuntalautakuntaan kuuluvat lautakunnan puheenjohtajana toimiva upseeri sekä toinen sotilasjäsen ja kutsuntapaikkakunnan edustaja.
  • kutsuntaposti = Sinulle lähetetään postitse kutsuntakuulutus hyvissä ajoin ennen kutsuntapäivää kutsuntavuoden alkupuolella. Kuulutuksesta selviää kutsuntapäivämäärä ja -paikka. Samalla saat kyselylomakkeet varusmiespalveluksesta ja terveydentilastasi ja ohjeet terveystarkastuksesta sekä Varusmies-oppaan. Pidä kutsuntakuulutus tallessa, jotta muistat oman kutsuntapäiväsi!