Hyppää sisältöön

Maavoimien mekanisoitu harjoitus (Arrow16) - nuolenkärkenä osaaminen ja yhteistyö

Maavoimat
Julkaisuajankohta 4.5.2016 22.06
Tiedote

Vuosittain järjestettävä, Panssariprikaatin johtama Maavoimien mekanisoitu harjoitus (Arrow16) on mekanisoitujen joukkojen merkittävin harjoitus. Harjoituksen perusrakenne on tälläkin kertaa perinteinen mutta mukana on myös ripaus kansainvälisyyttä. Aselajien välisen yhteistoiminnan ohella päästään harjoittelemaan kahdenvälistä toimintaa suomalaisen ja yhdysvaltalaisen joukon välillä.

Maavoimien mekanisoidun harjoituksen (Arrow16) tavoitteena on kouluttaa ja kehittää sekä varusmiesten että reserviläisten osaamista mekanisoitujen joukkojen hyökkäystaistelussa. Yksilötasolla harjoitus tarjoaa varusmiehille sekä reserviläisille mahdollisuuden päästä testaamaan opittuja taitoja käytännössä. Osaavista ja motivoituneista yksilösuorituksista muodostuu koko joukon osaaminen - eräs harjoituksen päätavoitteista onkin tarjota puitteet eri aselajien välisen yhteistoiminnan harjoittelulle.

Mekanisoidussa harjoituksessa harjoitellaan paitsi aselajien välistä yhteistoimintaa mutta myös johtamiskykyä nopeissa ja vaihtuvissa tilanteissa. Harjoitustilanne sekä toimiminen osana suurempaa joukkoa luo varusmiehille uudenlaista näkökulmaa omaan osaamiseen. Se myös motivoi parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Vuonna 2014 avattiin mahdollisuus ulkomaisten kumppaneiden harjoitusosastoille osallistua Maavoimien mekanisoituun harjoitukseen Suomessa. Kansallisten harjoitusten avaamisella kansainvälisille kumppaneille vakiinnutetaan osaltaan maavoimien omaa osallistumista kansainvälisiin harjoituksiin. Tämä on tärkeää, sillä kansainvälinen harjoitustoiminta on olennaista myös maavoimien omien suorituskykyjen ja osaamisen kehittämiselle.

Harjoitukseen osallistuva Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukkojen 2. ratsuväkirykmentin moottoroitu jalkaväkikomppania harjoittelee osana suomalaista taisteluosastoa. Harjoitus tarjoaa molemmille osapuolille erinomaisen mahdollisuuden kehittää omaa taktista osaamistaan joukon omista lähtökohdista käsin. Samalla kehitetään myös joukkojen yhteensopivuutta NATO-standardien mukaisesti.

Maavoimien mekanisoidun harjoituksen (Arrow 16) johtaja eversti Pekka Järvi toteaa, että kyseessä ei sinänsä ole uusi harjoitus mutta tällä kertaa mukana on uusia osia.

Kaksi iloista sotilasta metsässä 

- Harjoitus tarjoaa meille tilaisuuden arvioida omaa osaamistamme, kehittää sitä ja oppia uutta. Varusmiehillä on nyt myös tilaisuus harjoitella amerikkalaisten ammattisotilaiden kanssa. Järvi toteaa, että suomalainen varusmiesaines on korkeatasoista ja motivaatio on kohdallaan, joten odotukset harjoituksen suhteen ovat korkealla.

Everstiluutnantti Juhana Skyttä on yksi harjoituksen pääkouluttajista. Skyttä kertoo, että lähtöasetelma on hyvä ja mukana on sopivasti haastetta

- Vieras kieli tuo luonnollisesti omat haasteensa sekä varusmiehille, reserviläisille että henkilökunnalle. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä harjoitus käynnissä täydessä vahvuudessaan ja oppia, miten muut asioita tekevät. Päämääränä onkin vaihtaa kokemuksia ja kehittää omia käytäntöjä.

Myös Skytällä on luja usko siihen, että suomalainen varusmieskoulutus on tuottanut korkeaa, kansainvälisestikin vertailukelpoista osaamista.

Sotilaita taisteluvarustuksessa metsässä

Yhdysvaltalaisen 2.ratsuväkirykmentin 2.pataljoonan komentaja everstiluutnantti Steven Gventer kertoo, että Arrow16 on loistava tilaisuus Yhdysvaltalaiselle joukolle päästä harjoittelemaan kahdenvälistä yhteistoimintaa suomalaisen harjoitusjoukon kanssa. Kokemus on molemmille osapuolille ensimmäinen laatuaan

- Pelkästään monikansallisen logistiikan toteuttaminen on ollut erittäin opettavaista, everstiluutnantti Gventer sanoo ja viittaa joukon matkaan Saksasta Suomeen. Gventer toteaa, että suomalaisten varusmiesten sitoutuneisuus, motivaatio ja koulutustaso ovat tehneet vaikutuksen - Uskomattoman hienoa! - Gventer summaa.

Harjoituksen alkuasetelmat ovat lupaavat ja kiinnostus on ollut suurta. Huolellinen suunnittelu ja motivoituneet harjoitusjoukot luovat hyvän pohjan onnistuneelle harjoitukselle.

´