Hyppää sisältöön

Koulutuksen kehittämistä jatketaan
Maavoimissa varusmiespalveluksensa aloittaa lähes 10 000 alokasta

Maavoimat
Julkaisuajankohta 5.7.2019 10.19
Tiedote
Alokas Lotta Rahikainen sovittaa maastopuvun takkia.
Mikkeliläinen Lotta Rahikainen aloittaa varusmiespalveluksensa Maavoimissa noin 500 muun naisen kanssa.

Maanantaina 8.7.2019 uudet alokkaat saapuvat varuskuntiin ympäri Suomen. Maavoimien kahdeksassa joukko-osastossa varusmiespalveluksensa aloittaa noin 10 000 nuorta. Eniten alokkaita saapuu Karjalan, Kainuun ja Porin prikaateihin, joissa jokaisessa palveluksensa aloittaa noin 2 000 varusmiestä.

Maavoimat jatkaa asevelvollisten koulutuksen kehittämistä osana Koulutus 2020 -ohjelmaa. Kesän saapumiserän koulutuksessa kokeillaan kurssimuotoista opetusta kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa, painopisteinä ovat Porin prikaati ja Maasotakoulu. Kursseja kehitetään saatujen kokemusten ja palautteen perusteella. Modernin teknologian hyödyntäminen ja uusien opetusmenetelmien kehittäminen ovat keskeinen osa uudistuvaa koulutusta. Oppimisympäristöjä ja vuorovaikutusta kehitetään hyödyntämällä mm. virtuaalikoulutusta, opetuselokuvia ja käänteinen luokkahuone -menetelmää, jossa keskiössä on oppijan aktivointi ja tukeminen moderneja teknologioita ja pedagogisia keinoja hyödyntäen.

Asevelvollisuuden näkyvin vaihe on varusmiespalvelus. Sen ensisijaisena tavoitteena on kouluttaa suorituskykyisiä ja osaavia sotilaita Puolustusvoimien sodan ajan joukkoihin. Asevelvollisuudella ylläpidetään koko maassa Puolustusvoimien jatkuvaa valmiutta reagoida turvallisuusympäristön muutoksiin nopeasti ja tukea muita viranomaisia virka-aputehtävissä.

Intti opettaa toimimaan ryhmässä – yhteinen kokemus asettaa kaikki samalle viivalle

Mikkeliläinen Lotta Rahikainen aloittaa varusmiespalveluksensa Maavoimissa noin 500 muun naisen kanssa. Hän kertoo odottavansa lähtöä Karjalan prikaatiin positiivisin mielin.

"Fiilis palveluksen aloittamisesta on hyvä. Tietysti uusi elämäntilanne jännittää, mutta onneksi kaikki varusmiehet ovat aloittaessaan samalla viivalla."

– Fiilis palveluksen aloittamisesta on hyvä. Tietysti uusi elämäntilanne jännittää, mutta onneksi kaikki varusmiehet ovat aloittaessaan samalla viivalla, tuumaa Rahikainen.

Eniten hän odottaa intin päivittäistä arkea. Toisaalta tarinat armeijan haasteista, kuten pitkistä marsseista, kiehtovat häntä ja ovatkin varmasti unohtumattomia kokemuksia.

Rahikaisen kiinnostus inttiä kohtaan heräsi jo lapsuudessa, jolloin hän näki intin suorittamisen henkilökohtaisena sisukkuusmittarina. Hän uskoo palveluksen olevan henkisesti kasvattava kokemus, josta on hyötyä myös tulevaisuudessa.

– Intti varmasti opettaa, kuinka ryhmässä toimitaan sujuvasti nopeissakin tilanteissa. Uskon, että tämä tuo napakkuutta myös omaan tekemiseeni, hän pohtii.

Valmiusyksikkö kiinnostaa

Varusmiespalveluksen kautta Rahikainen kokee voivansa puolustaa suomalaisen yhtenäisyyden, luonnon ja sisun arvoja.

Tietoa erilaisista palvelustehtävistä Rahikainen on etsinyt etukäteen varusmiesoppaasta ja netistä. Tällä hetkellä ajatus valmiusyksikössä toimimisesta inspiroi eniten. Hän suhtautuu kuitenkin myös muihin palvelustehtäviin avoimin mielin.

– Osoitin kiinnostusta valmiusyksikön tehtäviä kohtaan alokaskyselyssä ja hakemuksessani. Olen myös pitänyt huolta kunnostani, jotta valmiusyksikköön pyrkiminen olisi fyysisesti mahdollista. Ajatukseni palvelustehtävän suhteen kuitenkin varmasti tarkentuvat intin aikana, Rahikainen kertoo.

Kuvassa tuleva alokas Lotta Rahikainen.
– Olen myös pitänyt huolta kunnostani, jotta valmiusyksikköön pyrkiminen olisi fyysisesti mahdollista, tuleva alokas Lotta Rahikainen sanoo.

Suomalaisen yhtenäisyyden puolustamista

Alokas Rahikaisen palveluksen alkua pääset seuraamaan Puolustusvoimien Instagram-tilin tarinat-osiossa maanantaina 8.7. Katso lisää tästä!

Maanpuolustus on Rahikaisen mielestä tärkeää. Varusmiespalveluksen kautta hän kokeekin voivansa puolustaa suomalaisen yhtenäisyyden, luonnon ja sisun arvoja. Hän näkee maanpuolustuksen kaikille yhteisenä asiana.

– Uskon, että kaikki varusmiehet pelaavat samaan pussiin, vaikka kaikilla palveluksen suorittamiseen liittyy myös henkilökohtaisia tavoitteita.

Rahikainen kertoo olevansa ylpeä siitä, että Suomessa naisetkin voivat suorittaa asepalveluksen.

– Mielestäni naisten vapaaehtoinen asepalvelus on todella tärkeä asia niin maanpuolustuksen kuin yksilöidenkin kehityksen kannalta, hän kiteyttää.

Faktoja varusmiespalveluksesta

– Varusmiespalvelus on kaikille palveluksen aloittaville nuorille yhteinen kokemus, johon lähdetään samalta viivalta.
Ryhmäytyminen, johtamis- ja selviytymistaidot sekä oman kunnon ja osaamisen karttuminen tarjoavat nuorille hyvät eväät myös tulevaisuutta varten.

– Varusmiespalvelus kestää koulutuksesta riippuen 165, 255 tai 347 päivää. Tänä aikana varusmiehet saavat korkeatasoisen sotilaskoulutuksen.

– Vuonna 2019 palvelus muodostuu koulutuskausista. Ensimmäisenä on kaikille yhteinen peruskoulutuskausi, jonka aikana varusmiehille opetetaan sotilaan perustaidot ja haetaan palvelustehtäviin. Erikois- ja joukkokoulutuskausilla edetään nousujohtoisesti kohti sodanajan osaamista ja tehtäviä.

– Johtajakoulutukseen valitut varusmiehet koulutetaan johtamaan sodan ajan joukkoja. Valintaan vaikuttavat osoitetut kyvyt ja henkilökohtaiset johtajaominaisuudet. Koulutuksen ja johtajakokemuksen lisäksi varusmies saa palautetta alaisiltaan, vertaisiltaan ja esimiehiltään. Työnantajat ja oppilaitokset arvostavat suoritettua johtajakoulutusta.

Intti.fi on asevelvollisen tietopankki ennen inttiä, palveluksen aikana ja reservissä. Lue lisää asevelvollisuudesta ja sen eri vaiheista!

´