Hyppää sisältöön

Den gemensamma säkerheten stärks genom lokalförsvarsövningar – se här hur man övar i ditt område under september

Armén
Utgivningsdatum 23.8.2022 12.00
Pressmeddelande
Sotilaita kauppakeskuksessa

Armén övar lokalförsvar runt om i Finland under perioden 2.–9.9.2022. Övningarna stärker lokaltruppernas beredskap för regionala strids- och skyddsuppgifter samt förbättrar myndigheternas samarbetsförmåga i störningssituationer runt om i hela landet.

Övningshelheten som leds av Arméstaben består av fem olika delövningar i olika delar av landet. I övningarna deltar ca 6000 personer från Försvarsmakten. Utöver reservister, beväringar och personal från Försvarsmakten deltar även till exempel aktörer från olika städer, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsmyndigheter och frivilliga försvarsorganisationer samt industri- och energiföretag. 

Lokal säkerhet byggs och upprätthålls tillsammans

Lokal säkerhet byggs upp av gemensam beredskap och övning. Vid lokalförsvarsövningarna övar Försvarsmaktens lokala trupper för störningssituationer tillsammans med andra myndigheter och företag i området. Genom övningarna strävar man efter att trygga samhällets vitala funktioner såsom trafikförbindelser, tillgången på energi och datanätens funktion samt att förhindra att störningar sprider sig över ett större område. Målsättningen med övningen är att trygga att vardagen för dem som bor i området fungerar så normalt som möjligt i alla lägen och de får vid behov anvisningar för hur de ska göra i störningssituationer. 

– Vid lokalförsvarsövningarna övar vi ledning och stärker förmågan att utbyta information och lägesbild med andra myndigheter och vi övar samverkan med tanke på eventuella störningssituationer. Under den här höstens övningar finns till exempel teman som rör befolkningsskydd med, berättar Arméns operationschef, brigadgeneral Tero Ylitalo

Resultatinriktad träning för reservister

Lokaltrupperna stärker Försvarsmaktens beredskap och prestationsförmåga i hela landet. Skydd av strategiska objekt, övervakning av områden och att verka mot motståndarens specialtrupper hör till lokaltruppernas uppgifter under undantagsförhållanden. Utöver personal från Försvarsmakten placeras även aktiva reservister som känner till området och som vill utvecklas i sin krigstida uppgift i de lokala trupperna. Närmare information om reservisternas verksamhet vid de lokala trupperna finns här

– Reservisterna vid de lokala trupperna är en viktig tillgång för oss. Vid lokalförsvarsövningarna får de resultatinriktat öva sina krigstida uppgifter som en del av en större trupp, konstaterar brigadgeneral Ylitalo. 

De regelbundet återkommande lokalförsvarsövningarna stärker truppernas prestationsförmåga och deras kompetens för uppgifter för undantagsförhållanden. Under vecka 36 kommer övningarna att synas över hela landet. Militärfordon kommer att röra sig i tätorter och en del av övningarna omfattar också flygverksamhet. Övningstrupperna kommer att använda smällpatroner som orsakar buller men som i övrigt är ofarliga för utomstående.

Höstens övningar

Pohjoinen 

 • tidpunkt för övningen: 5-9.9.2022
 • övningsområde: Rovaniemi, Kittilä, Sodankylä
 • trupper: ca 320
 • fordon: ca 95
 • myndigheter som deltar: Lapplands gränsbevakningssektion, Polisinrättningen i Lappland, Lapplands räddningsverk, Lapplands sjukvårdsdistrikt, Lapplands regionförvaltningsverk, Kittilä kommun, Finavia 
 • övningsledare: överste Jukka Kotilehto
 • övningens informatör: Taina Pirinen, 0299 452 346, tfn [email protected] 

Savo-Karjala

 • tidpunkt för övningen: 5-9.9.2022
 • övningsområde: Kuopio och Siilinjärvi
 • trupper: ca 700 personer
 • fordon: 90 
 • myndigheter som deltar: Polisen i Östra Finland, Norra Savolax räddningsverk, Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, Kuopio universitetssjukhus, Kuopio stad, Siilinjärvi kommun
 • övningsledare: överste Ari Lehmuslehti
 • övningens informatör: Satu Hujanen, tfn 0299 451 113, [email protected]

Kehä

 • tidpunkt för övningen: 2-9.9.2022
 • övningsområde: Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Raseborg och Hangö.
 • trupper: ca 1100 personer
 • fordon: ca 200
 • myndigheter som deltar: Esbo stad, Hangö stad, polisinrättningen i Västra Nyland, Västra Nylands räddningsverk
 • övningsledare: överste Vesa Laitonen
 • övningens informatör: Meri Leppänen, tfn 0299 421 235, [email protected] 

Naantali-Raisio 

 • tidpunkt för övningen: 2-9.9.2022
 • övningsområde: Nådendal, Reso
 • trupper: ca1200
 • fordon: ca 200
 • myndigheter som deltar: Polisinrättningen i Sydvästra Finland, Egentliga Finlands räddningsverk, Gränsbevakningsväsendet, Nådendals stad, Nådendals hamn, Reso stad, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 • övningsledare: överste Riku Suikkanen 
 • övningens informatör: Viljami Honkiniemi, tfn 0299 441 302, [email protected]

Etelä-Savo

 • tidpunkt för övningen: 3-9.9.2022
 • övningsområde: Nyslott, S:t Michel
 • trupper: ca 1140
 • fordon: ca 270
 • myndigheter som deltar: Södra Savolax räddningsverk, Polisinrättningen i Östra Finland, Samkommunen för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt (SOSTERI), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE), NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Södra Savolax, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Nyslott stad
 • övningsledare: överste Petri Olli
 • övningens informatör: Jaana Kuusisto, tfn 0299 432 784 [email protected] 

Päijät-Häme

 • tidpunkt för övningen: 2–9.9 
 • övningsområde: Lahtis, Tavastehus, Hattula, Tammerfors
 • trupper: ca 1380
 • fordon: ca 160
 • myndigheter som deltar: Polisinrättningen i Tavastland, Tavastlands räddningsverk, Försvarsutbildning r.f., Nödcentralen, Regionförvaltningsverket i Västra Finland, Regionförvaltningsverket i Inre Finland, NTM-centralen i Västra Finland, NTM-centralen i Inre Finland, Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Päijänne-Tavastlands centralsjukhus samt kommuner och städer i Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland
 • övningsledare: överste Oula Asteljoki
 • övningens informatör: Mirva Riihimäki, tfn 0299 442 414, [email protected] 

Läs mer om lokalförsvarsövningarna: Lokala försvarsövningar - Maavoimat - Armén

Läs mer om hur du kan söka till lokaltrupperna i din region: Lokala trupper - Intti.fi

Du kan följa med övningen på Arméns kanaler på sociala medier: 

 Facebook.com/maavoimat
 Twitter.com/maavoimat
 Instagram.com/maavoimat

´