Hyppää sisältöön

Paikallisturvallisuutta vahvistetaan Pohjoinen 2/2021 -paikallispuolustusharjoituksessa Lapissa ja Kainuussa

JääkäriprikaatiKainuun prikaati
Julkaisuajankohta 26.8.2021 7.38
Tiedote

Pohjois-Suomessa toimivat Puolustusvoimien joukot ja eri viranomaiset jatkavat yhteistyön syventämistä paikallispuolustuksen tehtävissä 4.-10.9.2021 Lapissa ja Kainuussa järjestettävässä Pohjoinen 2/2021 -paikallispuolustusharjoituksessa. Harjoituskokonaisuuden johtaa Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja eversti Jukka Kotilehto.

Yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautumista harjoitellaan Maavoimien paikallispuolustusharjoituksissa kaksi kertaa vuodessa koko maan kattavasti. 

Harjoitukseen liittyy Lapin aluehallintoviraston ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämän Pohjoinen 21 -valmiusharjoituksen toiminnallinen vaihe.

Lapissa Kaamanen-Sodankylä-Rovaniemi alueella harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimista noin 510 henkilöä ja 90 ajoneuvoa. Puolustusvoimien lisäksi harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Lapin rajavartiostosta, Lapin poliisilaitoksesta, Lapin pelastuslaitoksesta, Lapin sairaanhoitopiiristä ja Lapin aluehallintovirastosta.
Lapissa harjoitus näkyy Kaamasen alueella 6.-9.9., alueella harjoittelee Jääkäriprikaatin ja Lapin rajavartioston joukkoja. Harjoitukseen liittyy myös Lapin lennoston lentotoimintaa. Lisäksi joukot harjoittelevat Rovajärven harjoitusalueella sekä Sodankylän ja Rovaniemen varuskunnassa.

Kainuun alueella harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimista noin 900 henkilöä ja 90 ajoneuvoa. Puolustusvoimien lisäksi harjoitukseen osallistuu henkilöstöä Kajaanin kaupungista, Kainuun pelastuslaitoksesta, Kainuun rajavartiostosta, Oulun poliisilaitoksesta, Pohjois-Pohjanmaan ELY:sta, Kainuun SOTE:sta ja Finaviasta.
Kainuussa harjoitus tulee näkymään viikon aikana mm. Kajaanin keskustassa, Hoikankankaalla, Renforsin rannassa, Kuusanmäessä, Paltaniemellä, Kontiomäessä ja Vuosangassa. Kajaanissa esiintyy ajoittaista ammuntamelua maanantaista torstaihin pääsääntöisesti kello 8-18, käytössä ovat harjoitusampumatarvikkeet. Harjoituksessa ei ole lentotoimintaa Kainuussa.

Harjoituksen aikana päivystävät numerot 0299 452 112/Lappi ja 0299 451 964/Kainuu mahdollisia kansalaisten yhteydenottoja varten.
 
Harjoitusta voi seurata Maavoimien, Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin sosiaalisen median kanavilla aihetunnisteilla #paikallisturvallisuus ja #paikallispuolustajat.

Maavoimat järjestää viikolla 36 viisi paikallispuolustusharjoitusta, lisätietoa paikallispuolustusharjoituksista:
https://maavoimat.fi/-/maavoimien-paikallispuolustusharjoitukset-vahvistavat-viranomaisyhteistyota-ja-valmiutta 
https://maavoimat.fi/paikallispuolustusharjoitukset


Erityisjärjestelyitä Covid 19 -viruksen leviämisen ehkäisemiseksi

Puolustusvoimille on tärkeää harjoitella ja pitää yllä valmiutta kaikissa tilanteissa. Varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan turvallisen harjoittelun takaamiseksi harjoituksen suunnittelussa ja toimeenpanossa huomioidaan voimassa olevat rajoitukset ja toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

 • Sairaana ei saa osallistua harjoitukseen! Mikäli reserviläinen tuntee olonsa sairaaksi, tulee hänen olla yhteydessä omaan aluetoimistoonsa. Reserviläisen hakiessa vapautusta kertausharjoituksesta koronan perusteella, tulee hänen toimittaa lääkärintodistus käskyn lähettäneeseen aluetoimistoon.
 • Henkilöt, jotka ovat matkustaneet harjoitusta edeltävien 14 päivän aikana matkustusrajoitusalueille eivät saa osallistua harjoitukseen. Reserviläisen tulee olla yhteydessä omaan aluetoimistoonsa.
 • Harjoitukseen ilmoittautumisen yhteydessä jokaisen reserviläisen terveydentila varmistetaan terveyskyselyllä sekä kuumeenmittauksella ja oirehtivat voidaan poistaa harjoituksesta ilman muiden altistumista. 
 • Turvavälien, käsihygienian ja maskien käyttö opastetaan reserviläisille ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Kasvomaskeja on varattu riittävästi koko harjoitusjoukolle.
 • Varusmiehet ja reserviläiset eivät toimi samassa osastossa.
 • Harjoitusjoukko jaetaan pieniin osastoihin, jotka majoittuvat, ruokailevat ja harjoittelevat toisista erillään niin, etteivät osastot ole toistensa kanssa tekemisissä tai sekoitu.
 • Harjoituksen puhutteluissa on varattu aikaa turvavälien, käsihygienian ja maskien käytön opastamiseen.
 • Sisätiloissa henkilöstö jaetaan pieniin erillisosastoihin, joissa pidetään turvavälit ja käytetään kasvomaskia.
 • Käsien pesu ja desinfiointi mahdollistetaan erityisesti ruokailun ja majoituksen yhteydessä. 
   
´