Hyppää sisältöön

Porin prikaatin joukkoja mukana Sapeli 1/24 harjoituksessa Satakunnan alueella

Porin prikaati
Julkaisuajankohta 23.5.2024 17.51
Tiedote
Varusmiehiä harjoittelemassa rakennetulla alueella.

Kaartin jääkärirykmentti johtaa Sapeli 1/24 -harjoituksen Etelä-Suomessa 24.–31.5.2024.

Kaartin jääkärirykmentin johtama Sapeli 1/24 -harjoituksen osia toimeenpannaan Satakunnan alueella  28.–29. toukokuuta 2024. Sapeli 1/24 -taisteluharjoituksen johtaa Kaartin jääkärirykmentin komentaja eversti Matti Honko.

Sapeli 1/24 on osa Maavoimien kevään harjoituskokonaisuutta. Harjoituksen päätavoitteena on eri aselajien yhteistoimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen hyökkäys- ja puolustustaistelussa rakennetulla alueella.

Harjoituksen aikana alueella liikkuu harjoitukseen kuuluvia ajoneuvoja sekä aseistettuja sotilaita kaikkina vuorokauden aikoina. Ulkopuolisille aiheutuvaa häiriötä ja haittaa pyritään välttämään, mutta harjoitus voi aiheuttaa hetkellisiä liikennekatkoksia ja meluhaittaa. Harjoitusampumatarvikkeita käytettäessä meluvaara-alue on huomioitu.

Harjoitus on viime heinäkuussa aloittaneiden varusmiesjohtajien sekä viime tammikuussa palveluksensa aloittaneiden miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten loppusotaharjoitus. Satakunnan alueella pääpaino harjoittelussa on pelastustoiminta, mikä ilmenee kuvattuina tulipaloina sekä Puolustusvoimien pelastusajoneuvojen liikehdinnällä. Kouluttajahenkilöstö on merkitty oransseilla liiveillä, jotka liikkuvat myös alueella.

Lisätietoja harjoituksesta:
Maavoimat harjoittelee Uudenmaan puolustamista toukokuun lopussa - Maavoimat

´