Osiot
Valikko
Maavoimat

Försvarsmakten moderniserar sina XA-180-trupptransportvagnar

Armén 21.12.2017 14.17
Pressmeddelande

Försvarsminister Jussi Niinistö har gett försvarsmakten fullmakt att upphandla livscykeluppdateringar av pansrade trupptransportfordon XA-180 (”Pasi”) hos det finska bolaget Patria Land Systems Oy. Genom livscykeluppdateringarna moderniseras 65 st. pansrade trupptransportvagnar XA-180.

Med moderniseringen säkerställs transportfordonens prestanda, skick och tekniska livscykel fram till 2030-talet. Fordonens elsystem uppdateras, kraftöverföringskomponenter iståndsätts och fjädringen och ytbeläggningen förnyas. I fordonen installeras också säten som är försedda med säkerhetsbälten.

Livscykeluppdateringarna görs åren 2018–2020. Det totala värdet av upphandlingen med moms är cirka 16 miljoner euro och den sysselsättande verkan inom landet cirka 85 årsverken.

Upphandlingen sammanhänger med Utvecklingsprogrammet för markförsvaret, där truppernas rörlighet utvecklas. De operativa trupperna förses med de moderniserade fordonen. Denna valperiod utvecklas förts och främst landstridskrafterna, eftersom sjöstridskrafterna och luftstridskrafterna står inför stora strategiska anskaffningar under 2020-talet.