Hyppää sisältöön

Aluetoimistot asevelvollisen asialla
Reserviläinen – saitko käskyn tai kutsun kevään harjoituksiin?

Maavoimat
Julkaisuajankohta 6.4.2018 9.59
Tiedote
Sotilaat nauravat panssarivaunun päällä

Puolustusvoimien lähettämä kertausharjoitusta tai vapaaehtoista harjoitusta koskeva kirje vaatii reserviläiseltä aina vastaamista. Muista ilmoittaa harjoitukseen osallistumisestasi ja kysyä aluetoimistosta neuvoa epäselvissä tilanteissa.

Puolustusvoimien aluetoimistot tukevat mielellään kaikissa harjoituksiin liittyvissä asioissa. Yhteyttä kannattaa ottaa puhelimitse, sähköpostilla siihen aluetoimistoon, joka on harjoituspostia lähettänyt. Asiointi onnistuu myös kasvokkain paikan päällä aluetoimistossa. Puolustusvoimien aluetoimistojen yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme Asiointi-välilehdeltä. Aluetoimisto palvelee myös Facebookissa. Tätä kautta voit esittää kysymyksiä yksityisviestillä.

Jos elämässäsi tapahtuu merkittäviä muutoksia esimerkiksi terveydentilan suhteen, ilmoita tästä omaan aluetoimistoosi harjoitusten välissäkin. Näin Puolustusvoimilla on ajantasaiset tiedot asevelvollisistaan.

Muistathan: kertausharjoituskäsky ja vapaaehtoisen harjoituksen kutsu eivät kuulu sosiaaliseen mediaan, joten älä jaa näihin liittyviä kuvia tai tietoja. Harjoituksia voit seurata verkkosivuillamme maavoimat.fi/harjoitukset ja sosiaalisessa mediassa facebook.com/maavoimat ja twitter.com/maavoimat.

Käsky velvoittaa

Puolustusvoimien 12 aluetoimistoa käskee reserviläiset harjoituksiin. Kertausharjoituskäsky on sananmukaisesti asevelvollisuuslain nojalla käsky osallistua harjoitukseen.

Käskyn mukana sinulle toimitetaan perustiedot harjoituksesta ja ohjeet jatkotoimille. Kirje on syytä lukea huolella. Olet velvollinen ilmoittamaan käskyn lähettäneelle aluetoimistolle saapumisestasi harjoitukseen. Sinun tulee siis ehdottomasti reagoida kirjeeseen. Postita kirjeen palautusosa täytettynä ja allekirjoitettuna aluetoimistoon. Palautusosan postimaksu on maksettu puolestasi. Käskyn mukana saat julkisen liikenteen matkaliput harjoituspaikkakunnalle saapumista varten. Käskyssä kerrotaan ilmoittautumispaikka ja -aika. Mahdollisesta oman auton käytöstä maksetaan korvauksia julkisten liikennevälineiden taksojen mukaan.

Reserviläisiä Uusimaa 17 -harjoituksessa. Kuva Puolustusvoimat.

Reserviläisiä Uusimaa 17 -harjoituksessa. Kuva Puolustusvoimat.

 

Mikäli olet estynyt osallistumasta harjoitukseen, sinun tulee hakea käskyn lähettäneeltä aluetoimistolta vapauttamista harjoituksesta. Hakemuksesi harjoituksesta vapauttamiseksi tulee perustella kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Lomakkeet löytyvät Puolustusvoimien verkkosivuilta osoitteesta puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeet.

Perusteluista tulee ilmetä ne syyt, joiden vuoksi et pysty osallistumaan harjoitukseen. Jos et pysty osallistumaan harjoitukseen terveydellisten syiden vuoksi, sinun tulee liittää hakemukseesi lääkärintodistus terveydentilastasi. Mikäli työnantajan mielestä harjoitukseen osallistumisesta aiheutuu kohtuutonta haittaa yrityksen toiminnalle, työnantajan tulee antaa lausunto aiheutuvasta haitasta. Harjoituskäskyn saanut reserviläinen toimittaa tämän lausunnon aluetoimistoon. Muita vapauttamisen syitä voivat olla muun muassa työhön, opiskeluun, perhesyihin ja pysyvästi ulkomailla asumiseen liittyvät asiat.

Hakemukset harjoituksesta vapauttamiseksi perusteluineen ja liitteineen pitää olla toimitettuina aluetoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen harjoitusta. Aluetoimisto pyytää sinulta tarvittaessa lisäselvityksiä ja tekee päätöksen siitä, hyväksyykö hakemuksesi vai ei.

On hyvä muistaa, että kertausharjoituskäsky on asevelvollisuuslain mukaan velvoittava ja sitä kautta harjoitukseen saapumatta jättäminen (mikäli vapautusta tai peruutusta ei ole myönnetty) on rikoslain perusteella rangaistava teko. Aluetoimistoon kannattaakin olla yhteydessä aktiivisesti kertausharjoitusta ja kertausharjoituskäskyä koskevissa epäselvissä asioissa.

Työ- tai virkasuhteeseesi kertausharjoitus ei vaikuta. Sinulla on oikeus saada harjoitusta varten vapaata työstäsi. Sinua ei voida irtisanoa eikä työsuhdettasi katkaista harjoituksen vuoksi, sillä sinulla on irtisanomissuoja. Kertausharjoitus ei myöskään katkaise vuosilomaoikeuttasi. Lisätietoa oikeuksistasi ja etuuksistasi löydät verkkosivuiltamme.

Vapaaehtoiseen harjoitukseen kutsutaan

Vapaaehtoiset harjoitukset eivät sisältönsä puolesta juurikaan eroa kertausharjoituksista. Vapaaehtoisia harjoituksia järjestetään, jotta poikkeusolojen osaamista saadaan kehitettyä myös reserviläisen omaan aktiivisuuteen pohjautuvalla koulutustoiminnalla. Yleensä vapaaehtoiset harjoitukset ovat kertausharjoituksia lyhyempiä ja ajoittuvat viikonloppuihin. Vapaaehtoisten harjoitusten taustalla on Puolustusvoimien tarve vapaaehtoiselle koulutukselle ja reserviläisten osaamisen ylläpidolle. Koulutukset toteutetaan usein yhteistoiminnassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen eli MPK:n kanssa. Harjoitukset tuottavat reserviläisen ylennykseen oikeuttavia kertausharjoituspäiviä.

Kutsu osallistua vapaaehtoiseen harjoitukseen ei ole velvoittava kuten kertausharjoituskäsky. Mikäli olet saanut kutsun vapaaehtoiseen harjoitukseen. Sinun tulee kuitenkin ilmoittaa kutsun lähettäneelle aluetoimistolle kirjeen palautusosalla, osallistutko harjoitukseen vai et. Tällöin harjoituksen valmistelussa käytännön järjestelyt saadaan mitoitettua oikein. Kutsun mukana tulee myös harjoitustiedote ja yhteystiedot, joista saat harjoitukseen liittyen lisätietoja. Harjaantuminen omassa sodanajan tehtävässäsi on sinun ja Puolustusvoimien etu. Harjoituksiin kannattaakin osallistua mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti.

Puolustusvoimien lisäksi sotilaallisia valmiuksia kohottavaa koulutusta ja monenlaista muuta varautumiskoulutusta antaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK). Mikäli olet kiinnostunut maanpuolustuksesta, sinun kannattaa ehdottomasti tutustua MPK:n monipuoliseen kurssitarjontaan yhdistyksen verkkosivuilla.

Asevelvollisuus on puolustuksen perusta

Suomen puolustaminen perustuu asevelvollisuuden kautta tuotettuun suorituskykyiseen ja laajaan reserviin. Kertausharjoituksiin ja vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistuminen pitää yllä osaamistasi ja kykyäsi toimia sodanajan tehtävässäsi. Asevelvollisuusarmeijamme valmius ja suorituskyky perustuvat säännölliseen harjoitteluun.

Kertausharjoituskäskyt ja kutsut vapaaehtoisiin harjoituksiin lähetetään yleensä puoli vuotta ennen harjoitusta, jotta reserviläisellä on riittävästi aikaa suunnitella ja järjestellä ajankäyttönsä harjoitukseen lähtöä varten. Lain mukaan kertausharjoituskäsky voidaan kuitenkin lähettää myös nopeammalla aikataululla, mikäli turvallisuustilanne niin edellyttää.

´