Hyppää sisältöön

Suomalaista pioneeriosaamista Pohjoismaihin ja Baltiaan

Maasotakoulu
Julkaisuajankohta 21.6.2017 11.59
Tiedote
Sotilaat katsovat tietokoneen ruutua luokkatilassa

Pioneerikoulussa Lappeenrannassa järjestettiin Engineer Company in Counter Mobility Operations (pioneerikomppania suluttamistehtävässä) -kurssi 12.-22.6.2017. Kurssille ilmoittautui opiskelijoita neljästä maasta: Liettuasta, Ruotsista, Norjasta ja Virosta. Kurssin tavoitteena oli antaa ulkomaalaisille opiskelijoille valmiudet toimia taisteluosaston pioneeriyksikön päällikön ja varapäällikön tehtävissä.

Engineer Company in Counter Mobility Operations -kurssin opetussisältöinä olivat mm. pioneerikomppanian suunnitteluprosessiin tutustuminen, suluttamisen suunnittelua, toimintaympäristön ja olosuhteiden vaikutusten arviointia pioneeritoimintaan sekä taisteluosaston pioneeritoiminnan ja eri aselajien yhteistoiminnan opiskelua.

- Kurssi järjestettiin nyt kolmannen kerran. Kahtena aiempana vuonna ulkomaalaisia opiskelijoita on ollut 2-3 mutta tänä vuonna osallistujia on kahdeksan. Kurssin järjestäminen tarjoaa Pioneerikoululle hyvän mahdollisuuden päivittää tietoja eri kansallisuuksien pioneeritoiminnan osaamisesta ja kansainvälisten kurssien järjestämisestä. Verkostoitumisen kautta on mahdollista löytää myös uusia menetelmiä toteuttaa kurssia. Tulevaisuudessa voidaan esimerkiksi miettiä, että jos jostain osallistujamaasta löytyy sopivia harjoituskehyksiä, voitaisiin harkita mahdollisuutta viedä opettajat paikan päälle sen sijaan että opiskelijat tulevat opettajien luo, kertoo kurssinjohtaja kapteeni Ville Räsänen Pioneerikoululta.

Tällä kertaa kurssille ei osallistunut yhtään suomalaista opiskelijaa mutta tulevaisuudessa kurssille saatetaan tarjota opiskelupaikkoja myös suomalaisille.

- Kokeneemmille suomalaisille pioneereille tämä kurssi voisi toimia eräänlaisena valmistavana koulutuksena kansainvälisille kursseille tai harjoituksiin lähdettäessä. Sanastoon, kieleen ja kulttuurieroihin pääsee tämäntyyppisellä kurssilla helposti käsiksi.

Ulkomaalaisille opiskelijoille tämä kurssi on tarjonnut uusia näkökulmia suluttamiseen ja sen suunnitteluun.

- Meillä on ollut täällä paljon opittavaa. Teillä on Suomessa hieman erilainen lähestymistapa ja päätöksentekotyyli. Toisaalta itse suluttaminen on täällä helpompaa, koska toisin kuin meillä Virossa, teillä on täällä luonnollisia esteitä kuten järviä ja mäkiä, kertoo virolainen luutnantti Aso Licht kurssikokemuksistaan.

Ruotsalainen kapteeni Pehr Sturesson on samaa mieltä luutnantti Lichtin kanssa.

- Suomalaisten ja ruotsalaisten joukkorakenne eroaa hieman mutta juuri siitä on minulle hyötyä tällä kurssilla. Teemme asioita täällä hieman eri lailla ja sen myötä minulla on jotain uutta kotiin viemisiksi.

Ulkomaalaiset opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

- Kouluttajat, ruoka, vapaa-ajan aktiviteetit jne. ovat olleet hyviä. Suosittelemme mielellämme tätä kurssia pioneereille omissa kotimaissamme, toteavat kapteeni Sturesson ja luutnantti Licht yhteen ääneen.
Sotilaat katsovat tietokoneen ruutua luokkatilassa

´