Hyppää sisältöön

Suomi-Ruotsi -yhteistyötä taistelutilan tulenkäytön hallinnassa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 21.11.2016 21.47
Tiedote
Kolme lumipukuista sotilasta juttelee

Osana Maavoimien vaikuttamisharjoitus 2016:tta järjestetään NORTHER 16 -harjoitus 18.-24.11.2016, johon osallistuu ruotsalainen harjoitusjoukko. NORTHER 16 on ampumaharjoitus, jossa harjoitellaan yhteisiä tulenkäyttömenetelmiä monikansallisessa toimintaympäristössä ja kehitetään kansainvälistä yhteistoimintakykyä.

Ruotsista, Tykistörykmentistä (Artilleriregementet A9)Bodenista NORTHER 16 -harjoitukseen osallistuu 31 sotilaan muodostama yksikkö, joka toimii harjoituksessa tulenjohto- ja tiedustelutehtävissä yhteistyössä suomalaisten harjoitusjoukkojen kanssa. Lisäksi kymmenen ruotsalaista sotilasta toimii harjoituksen johto- ja erotuomariosastossa. Ruotsalaisten tulenjohtoryhmät johtavat harjoituksessa suomalaisten tykistön ja kranaatinheittimistön tuliyksiköiden tulta. Harjoituksen päättävässä koulutustarkastusammunnassa ruotsalainen tulenjohtoryhmä johtaa suomalaisen AMOS-kranaatinheitinajoneuvon tulta.

- Harjoituksen tavoitteena on kehittää yhteisen tulenkäytön osaamista ja taistelutilan hallintaa sekä kouluttaa tulenjohto- ja sensoriosia ja siten parantaa kansainvälistä yhteistoimintakykyä, kertoo tykistön tarkastaja eversti Pasi Pasivirta Maavoimien esikunnasta.

Kolme lumipukuista sotilasta lukee karttaa

Aikaisemmin ruotsalaisia joukkoja on osallistunut Pohjoismaiseen tykistöharjoitukseen Rovajärvellä 2005 ja 2007 sekä Niinisalossa 2009. Harjoituksista saatu kokemus on osoittautunut hyödylliseksi.

- Tämä harjoitus on erittäin hyvin suunniteltu, järjestetty ja johdettu. Vaikka meillä on samantyyppisiä harjoituksia Ruotissa samanlaisessa ilmastossa ja maastossa, iso ero tässä harjoituksessa on osallistuvien joukkojen määrä, kertoo Ruotsin tykistökoulun johtaja everstiluutnantti Stefan Hansson.

- Meille on hyödyllistä nähdä useamman joukon yhteistulenkäyttöä ja tietenkin olemme kiinnostuneita oppimaan lisää eri tavoista toimia. Loppujen lopuksi on kuitenkin tärkeintä, että opimme toinen toisiltamme. Esimerkiksi suomalaiset ja ruotsalaiset tulenjohtoryhmät ovat tehneet tässä harjoituksessa yhteistyötä ja oppineet sitä kautta toisiltaan.

Yhteistyö isossa harjoituskokonaisuudessa antaa sekä suomalaisille että ruotsalaisille osallistujille arvokasta kokemusta kansainvälisten harjoitusten suunnittelusta ja toteutuksesta. NORTHER 16 -harjoituksesta saatua kokemusta ja palautetta hyödynnetään ensi syksynä Suomessa Rovajärvellä toteutettavan pohjoismaisen tykistöharjoituksen NAX 17 (Nordic Artillery Exercise) suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa. NAX 17 -harjoitukseen osallistuu joukkoja/sotilaita Ruotsin lisäksi ainakin Norjasta.

´