Hyppää sisältöön

Tavoitteena suorituskykyinen taistelija

Maavoimat
Julkaisuajankohta 8.6.2023 14.18
Tiedote

Maavoimat vastaa taistelijan suorituskyvyn kehittämisestä Puolustusvoimissa Taistelija-hankkeessa. Pitkäjänteiseen kehitystyöhön perustuvien hankintojen kautta taistelijat varustetaan Suomen olosuhteisiin sopivalla, laadukkaalla ja suorituskykyisellä varustuksella.

Taistelija-hanke koordinoi taistelijan varusteiden ja aseiden kehittämisen kokonaisuutta, luo perusteet hankinnoille ja vastaa materiaalien yhteensopivuuksista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Uusilla hankinnoilla kehitetään taistelijan vahvuuksia ja täydennetään puutteita varustuksessa. Varusteiden kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti niiden kestävyys, suoja- ja häiveominaisuudet sekä toiminnallisuus ja sopivuus asevelvollisuusarmeijalle. Kehitystyön tavoitteena on suomalaisessa maastossa ylivertainen taistelija.

Lähtökohtana suorituskykyvaatimukset

Materiaalisen suorituskyvyn kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä vuosien työtä. Kehittämisen lähtökohtana ovat joukoille asetetut suorituskykyvaatimukset. Kehittämistyö sisältää tutkimuksia ja kokeilutoimintaa, joiden pohjalta tarkennetaan konsepteja.  Vaatimukset muokataan käyttäjien ja teknisten asiantuntijoiden avulla vaatimusmäärittelyiksi, jotka mahdollistavat materiaalihankinnat. Kenttäkokeilla varmennetaan välineiden soveltuvuus joukoille ja taistelijalle. 

Suorituskyvyn kehittäminen on yhteistyötä. Siihen osallistuvat koti- ja ulkomainen puolustusteollisuus, tutkimuslaitoksia sekä Maavoimien aselajikoulut ja Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Tutkimusmenetelmiä ja kehitystyötä ohjaavat kansainväliset jatkuvasti kehittyvät standardit sekä kiinteä yhteistyö Naton ja kumppanimaiden kanssa.

- Suorituskykyvaatimuksesta materiaalin käyttöönottoon vie aikaa tyypillisesti neljästä kahdeksaan vuotta. Esimerkkinä voisi mainita pimeätaistelukyvyn rakentamisen, jonka pohja luotiin vuosina 2016-2018 rynnäkkökiväärien modernisoinnilla. Kykyä on täydennetty valonvahvistinten, lasertähtäinten ja erilaisten taistelijan valaisinten hankinnoilla. Työ jatkuu yhteensopivien kypärien hankinnoilla sekä lämpökameroiden hankintavalmisteluilla, kertoo jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä Maavoimien esikunnasta.

Kokonaisuus on osiensa summa 

Taistelijan suorituskyky on kokonaisuus, jota kehitetään viidellä suorituskyvyn osa-alueella: tulivoima, selviytyminen, liikkuminen, johtaminen ja tilannetietoisuus sekä taistelukyvyn ylläpito.

Tulivoima on taistelijan kykyä tuhota tai lamauttaa kohde käytössä olevilla asejärjestelmillä.  Vaikuttaminen edellyttää kykyä havainnoida taistelukenttää, havaita, tunnistaa ja luokitella maaleja, välittää maalitietoa, vaikuttaa maaliin sekä arvioida tulen vaikuttavuutta.

Puolustusvoimat on modernisoinut tärkeimpien joukkojen käsiaseistusta yhteensopivaksi pimeätaisteluvälineiden sekä monipuolisten tähtäinlaitteiden kanssa. Tarkka-ampujien suorituskykyä kehitetään lisäksi uushankinnoin: 7.62 Kiväärijärjestelmä M23 ja 8.6 Tarkkuuskivääri M10 sekä uudet tähystys- ja mittausvälineet nostavat sekä tulen ulottuvuutta että tehoa merkittävästi. Ruotsin kanssa on käynnistetty mittava uusiin käsiaseisiin liittyvä yhteistyö, mikä luo valmiuden yhteensopivan käsiaseperheen hankinnoille tulevaisuudessa. 

Selviytymiskyky on taistelijan kykyä selviytyä taistelukentällä vihollisen ja toimintaympäristön uhilta. Taistelijan on kyettävä väistämään vihollisen asevaikutusta, selviytymään asevaikutuksesta ja antamaan henkeä pelastavaa ensiapua taistelukentällä.

Selviytymiskykyä kehitetään uusien suojaliivien ja kypärien sekä luotisuojalisälevyjen hankinnoilla. Toimintaympäristön aiheuttamilta uhilta suojaa antavat taistelijan vaatetuksen suojaominaisuudet ja muut suojavarusteet, joista uuden suojanaamarin käyttöönotto on käynnistynyt Maavoimissa. 

Liikkuvuus on taistelijan kykyä suunnistamiseen ja liikkumiseen eri etenemistavoin kaikkina vuorokauden aikoina kaikissa olosuhteissa. 

Liikkuvuutta edistävistä varusteista esimerkkeinä ovat uudet syvän lumen hiihtovälineet, lumikengät ja ahkiot sekä rakennetun alueen liikkeenedistämiseen suunnitellut murtovälinesarjat ja hyökkäystikkaat. 

Johtaminen ja tilannetietoisuus ovat kykyä vastaanottaa, käsitellä, varastoida, esittää ja jakaa tietoa. Tiedon avulla taistelija muodostaa tilanneymmärryksen ympäristöstä ja omasta sekä joukkonsa tilasta. Reaaliaikainen tilannetietoisuus mahdollistaa muiden taistelijan suorituskyvyn osa-alueiden täysimittaisen hyödyntämisen taistelutilanteessa. 

Johtamista ja tilannetietoisuutta on parannettu pimeätaisteluvälineistön, kenttäradioiden, taistelijan päätelaitteiden ja jalkaväen lennokkien avulla. 

Taistelukyvyn ylläpito on taistelijan kykyä säilyttää toimintakykynsä taistelukentällä. Taistelijan on kyettävä selviytymään aktiivisessa taistelutoiminnassa jalan ja ilman täydennyksiä muutamasta tunnista aina useaan vuorokauteen asti mukanaan tarvitsemansa aseet, ampumatarvikkeet, suoja- ja viestivälineet, sensorit, virtalähteet, nesteet ja elintarvikkeet. Uusia tehtävän mukaisesti muunneltavia kantolaitteita lisävarusteineen hankitaan ja edelleen kehitetään käyttäjäpalautteen pohjalta. Kehitystyötä ohjaa jo alkuvaiheessa varusteiden kuormittavuuden hallinta, ergonomisuus ja yhteensopivuus. Näin vähennetään taistelijan fyysistä ja kognitiivista kuormaa.

Kehittäminen jatkuu

Taistelevien joukkojen ytimessä on tulevaisuudessakin hyvin koulutettu jalkaväkitaistelija, jonka varustuksen kehittäminen on jatkuva prosessi. Asevelvollisuusarmeijassa taistelijan suorituskyvyn kehittäminen on kokonaisuus, joka rakentuu yhteensopivien osa-alueiden pohjalta pitkällä aikavälillä. Kotimaisella tutkimus- ja kehitystyöllä sekä kansainvälisellä yhteistyöllä varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. 

Maavoimien taistelijan uudistuva varustus rakentuu asteittain, mikä mahdollistaa koulutuksen ja toimintamallien kehittämisen sekä tulevaisuuden teknologian integroinnin aiemmin hankittuun materiaaliin.

- Työ on jatkuvaa muun muassa teknologian nopean kehityksen vuoksi. Rakentaminen kustannustehokkaasti pienin askelin takaa, että millä tahansa hetkellä suurin osa suorituskyvystä on heti käytettävissä. Varusteiden ja aseiden kehitystyössä kotimaisuus ja huoltovarmuus ovat keskeisessä roolissa, toteaa jalkaväen tarkastaja eversti Juhana Skyttä.

´