Hyppää sisältöön

Yhteismajoituskokeilu jatkuu Maavoimissa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 11.12.2020 9.32
Tiedote
kuva, jossa nais- ja miesvarusmiehiä on samassa tuvassa syömässä

Yhteismajoituskokeilu jatkuu vuoden ainakin vuoden 2021 loppuun asti Kainuun ja Karjalan prikaateissa sekä Reserviupseerikoulussa kursseilla 257 ja 258. Kokeilu toteutetaan kaikilla koulutusjaksoilla. Toukokuussa 2020 alkaneen kokeilun aikana on havaittu, että yhteishenki ja tiedonkulku ovat parantuneet. Kokeiluun osallistuvat nais- ja miespuoliset varusmiehet majoittuvat samoissa tuvissa.

Yhteismajoituskokeilun tavoitteena on selvittää yhteismajoituksen vaikutuksia varusmiesten toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön. Lisäksi Reserviupseerikoulussa testataan sermien käyttöä ja toimivuutta yhteistuvissa. 

Maavoimien koulutuspäällikön, everstiluutnantti Timo Hännisen mukaan kokeilua jatketaan, jotta kokemuksia saadaan mahdollisimman laajalta joukolta. Lisäksi ryhmähengessä tapahtuva kehitys vaatii pidemmän kokeilun, jotta muutos voidaan havaita.

– On tärkeää jatkaa kokeilua, jotta voimme varmistua mallin soveltuvuudesta koko palvelusajalle ja edelleen seurata varusmiesten kokemuksia yhteismajoittumisesta eri palvelusvaiheissa ja tilanteissa, kuten yksikköä ja tupaa vaihdettaessa, hän perustelee. 

Enemmistö kokeilussa mukana olevasta Maavoimien henkilöstöstä ja varusmiehistä näkee yhteismajoituksen positiivisena ja lisänneen palveluksen sujuvuutta sekä tehokkuutta. Myös tiedonkulku varusmiesten välillä on parantunut.

– Pääesikunta tekee saatujen kokemusten perusteella esityksen Puolustusministeriöön 30.4.2021 mennessä kokeilun pidentämiseksi vuodesta 2021 eteenpäin tai muista jatkotoimenpiteistä, everstiluutnantti Hänninen kertoo.

Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista

Yhteismajoituskokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää kaikkien samassa tuvassa majoittuvien suostumusta.

Yhteismajoituskokeiluun osallistuminen on ollut suosittu vaihtoehto. Vuoden 2020 kokeilussa yli 90 prosenttia Reserviupseerikoulun upseerioppilaista antoi suostumuksensa kokeiluun, Karjalan prikaatissa suostumuksen antoi 70 prosenttia ja Kainuun prikaatissa 60 prosenttia kesän 2020 alokkaista.

Yhteismajoituksesta kerrotaan ennen palveluksen aloittamista lähetettävässä alokaskirjeessä, jossa tiedustellaan tulevien varusmiesten halukkuutta osallistua kokeiluun. Suostumus yhteismajoitukseen pyydetään samaan tapaan myös johtajakoulutusvalintojen yhteydessä. Kokeiluun osallistumiseen voi antaa suostumuksen myös myöhemmin palveluksen aikana.

Yhteistupiin majoitetaan suurin piirtein yhtä paljon miehiä ja naisia. Yhteismajoituskokeilu koskee ainoastaan majoittumista kasarmilla, eikä se aiheuta muutoksia esimerkiksi maastoharjoitusten majoitusjärjestelyihin. Sosiaalitilat, kuten suihku- ja wc-tilat, ovat myös yhteistuvissa majoittuville miehille ja naisille erilliset. 

Lue lisää yhteismajoituskokeilusta:

´