Intistä eväitä elämään – uusi saapumiserä riviin

Maavoimat 6.7.2018 9.42
Uutinen
Markus Lautala aloittaa palveluksensa Maasotakoulussa 9. heinäkuuta.

Maanantaina 9. heinäkuuta kasarmit täyttyvät jälleen uusista alokkaista. Maavoimien kahdeksassa joukko-osastossa palveluksen aloittaa noin 9 500 nuorta.

Suurimmissa joukko-osastoissa, Karjalan prikaatissa, Kainuun prikaatissa ja Porin prikaatissa alokkaita on jokaisessa noin 2000. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavia on lähes 600.

Varusmiespalvelus muodostuu koulutuskausista, alkaen sotilaan peruskoulutuksesta edeten nousujohteisesti kohti koulutuksen päätavoitetta, sodanajan osaamista ja tehtäviä.

Palvelus alkaa kahdeksan viikkoa kestävällä peruskoulutuskaudella. Ensimmäisinä viikkoina varusmiehille opetetaan perusteet toimia turvallisesti yksittäisenä sotilaana ja taistelijaparina. Peruskoulutuskauden koulutuksen sisältö ja toteutustapa on sama kaikissa puolustushaaroissa. Peruskoulutuskaudella arvioidaan myös soveltuvuus erikois- ja johtajakoulutukseen.

Peruskoulutuskauden päättyessä tehdään lopulliset valinnat miehistökoulutukseen ja aliupseerikoulutukseen. Samalla määräytyy myös koulutuksen mukainen palvelusaika: 165, 255 tai 347 vuorokautta. Johtajakoulutuksen saa 35 % varusmiehistä.

Nykyistä varusmiespalvelusta kehitetään käynnissä olevan Koulutus 2020 -ohjelman kautta. Ohjelmalla päivitetään varusmieskoulutus 2020-luvulle.

#Inttiedessä

Haminalainen Markus Lautala aloittaa palveluksensa Maasotakoulun Reserviupseerikoulussa Haminassa. Lautala odottaa palvelusta positiivisin mielin.

–Varusmiespalveluksen suorittaminen on minulle itsestään selvä ja tärkeä asia. Kaverit ja sukulaiset ovat kertoneet inttijuttuja laidasta laitaan, haluan kokea ne itsekin.

Lautala tutustui palvelusmahdollisuuksiin jo ennen kutsuntoja. Mielikuvat ja tavoitteet ovat palveluksen lähestyessä tarkentuneet.

–Uskon, että palvelus haastaa minut ja on välillä rankkaakin. Se on yksi asia, jota odotan. Myös johtajakoulutus kiinnostaa ehdottomasti, sotilaspoliisilinjalle tähtäävä Lautala kertoo.

Varusmiespalveluksesta saa eväitä elämään tulevaisuutta ajatellen. Sen lisäksi, että palveluksesta löytää uusia ystäviä, se antaa valmiuksia kehittyä ja kasvaa ihmisenä. Näin ajattelee myös Markus Lautala palveluksensa kynnyksellä.

–Uusia kavereita saan varmasti palveluksen aikana. Uskon myös varusmiespalveluksen kasvattavan minua henkisesti.

Puolustusvoimat kouluttaa varusmiehiä monenlaisiin tehtäviin. Valinnat eri koulutukseen tehdään heti peruskoulutuskaudella. Sinun kannattaa siis olla alusta asti täysillä mukana, jotta pääset haluamaasi koulutusvaihtoehtoon.

Voit saada enemmän irti intistä ja hyödyntää erityistaitojasi hakeutumalla palveluksen alussa erityistehtäviin. Monipuolisia palvelusmuotoja on tarjolla esimerkiksi viestinnän, liikunnan tai oikeudellisen alan tehtävissä. Omaa siviilissä hankittua osaamistasi voit siis hyödyntää palveluksessa lukuisilla eri tavoilla. Haku erityistehtäviin saapumiserän 2/18 alokkaille on 9.-29.7.2018. Lue lisää ja katso hakumahdollisuudet.

Paljon lisätietoja muun muassa palvelusajoista ja -tehtävistä löydät osoitteesta varusmies.fi.