Hyppää sisältöön

Kaartin jääkärirykmentin blogi

Blogikirjoitukset:

 

Blogit (Kaartin jääkärirykmentin blogi)

Blogit (Kaartin jääkärirykmentin blogi)

Pataljoonaupseeri Maria Hokkanen: Sotilasura sopii johtamisesta ja kouluttamisesta kiinnostuneille

Julkaisupäivä 28.10.2020 10.46 Blogit Kaartin jääkärirykmentti

Pataljoonaupseeri kapteeni Maria Hokkanen seuraa rauhallisella katseella 1. Jääkärikomppanian ensimmäistä taisteluharjoitusta varuskunnan ulkopuolella käytöstä poistetussa hoivakodissa Vantaalla lokakuussa 2020. Heinäkuussa palveluksensa aloittaneet varusmiehet harjoittelevat toista päivää rakennuksessa etenemistä taistelutilanteessa. Hokkanen johtaa käynnissä olevaa harjoitusta. 

- Tärkeimpiin tehtäviini kuuluu koulutuksen ja harjoitusten suunnittelu. Harjoituksissa käydään pääkouluttajien kanssa läpi toteutuneita koulutustapahtumia, joiden havaintojen ja palautteiden pohjalta voimme kehittää toimintaa eteenpäin, Hokkanen kuvailee työtään. 

Keskeinen osa Uudenmaan jääkäripataljoonan pataljoonaupseerina työskentelevän Hokkasen arkea on pataljoonan esikunnan johtaminen. Samalla hän on Uudenmaan jääkäripataljoonan komentajan tärkein taistelijapari ja ensimmäinen sijaisensa. Tämän lisäksi on hallinnollisia tehtäviä, kuten jatkokoulutus- ja henkilöstösuunnittelua. Hokkanen kertookin pataljoonaupseerin työn olevan erittäin monipuolista.

- Parasta työssäni on sen moniulotteisuus. Yhtenä päivänä olen toimistolla ja istun palavereissa, seuraavana päivänä lähden viikon kestävään sotaharjoitukseen jonnekin päin Uuttamaata. Työssäni ei ole mahdollista jumiutua tekemään rutiininomaisesti samoja asioita päivästä toiseen, vaan jokainen päivä on erilainen.

Isän kannustamana varusmiespalvelukseen – ja lopulta sotilasuralle

Hokkasen eteneminen pataljoonaupseeriksi on edennyt johdonmukaisesti. Kotoa perityt arvot ja asenne maanpuolustusta kohtaan saivat hakeutumaan naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Vuonna 2000 Karjalan prikaatissa varusmiespalveluksen aikana heräsi ajatus hakeutumisesta Maanpuolustuskorkeakouluun ja sotilasuralle, johon on kuulunut myös yhteensä kymmenen vuotta sotilasviisiottelun edustusvalmennettavana.

- Palveluksen jälkeen pääsin puoleksi vuodeksi sopimussotilaaksi Kaartin jääkärirykmenttiin. Kokemus vahvisti haluani hakeutua sotilasuralle. Sotatieteiden kandidaatiksi valmistuin vuonna 2004, jolloin aloitin kouluttajana Uudenmaan jääkäripataljoonan 1. Jääkärikomppaniassa, Hokkanen kertoo uransa alkuvuosista.

Vuonna 2007 Hokkanen jatkoi sotatieteiden maisterikurssilla Maanpuolustuskorkeakoulussa, jolta hän valmistui 2008. Sen jälkeen hän palasi eri tehtäviin Kaartin jääkärirykmenttiin vuoteen 2018 asti.

- Keväällä 2018 kävin esiupseerikurssin, jonka jälkeen olin kriisinhallintatehtävissä Libanonissa talvella 2018-19. Nykyisessä tehtävässäni Uudenmaan jääkäripataljoonan pataljoonaupseerina olen työskennellyt vuodesta 2019.

Kapteeni Hokkanen on tyytyväinen uravalintaansa. Tulevaisuuden suhteen hän on myös luottavainen ja uskoo sen tuovan uusia mielekkäitä tehtäviä. Sotilasuraa harkitsevia hän neuvoo hakeutumaan johtajakoulutukseen varusmiespalveluksen aikana.

- Johtajakoulutus on edellytys Maanpuolustuskorkeakouluun hakeutumiselle. Sotilasura sopii kaikille, joita kiinnostaa johtaminen, kouluttaminen, vastuu alaisista sekä monipuolinen toimintaympäristö. Upseerin ura tarjoaa paljon erityyppisiä ja mielenkiintoisia tehtäviä, joista asevelvollisten kouluttaminen on vain yksi näkyvä osa.

Varusmiesaika antaa jokaiselle eväitä elämää varten

Hokkanen on seurannut 20 vuoden aikana tuhansien nuorten etenemistä alokkaasta taistelijaksi.

- On hienoa nähdä yksittäisen taistelijan ja joukon koko kehityksen kaari. Koulutus alkaa yksinkertaisista sotilaan perustaidoista ja yksittäisten liikkeiden harjoittelusta. Lopulta koulutus etenee toimintaan ryhmä- ja joukkuetasolla. Loppuvaiheessa jokainen yksittäinen taistelija osaa oman tehtävänsä osana kokonaisuutta.

Varusmiesaikana ei opita ainoastaan taistelemaan. Hokkanen kertoo, kuinka varusmiesten itseluottamus kasvaa, kun kerta toisensa jälkeen pystyy voittamaan haasteet ja ylittämään itsensä, ja kuinka varusmiehet oppivat yhdessä toimimista.

- Asepalveluksessa opitaan työskentelemään ryhmässä erilaisissa tilanteissa ja osana isompaa kokonaisuutta sekä voittamaan haasteet yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Jokainen vaikuttaa omalta osaltaan yhteishenkeen ja oppii tukemaan muita tehtävien hoidossa. Lisäksi palveluksessa oppii ottamaan vastuun itsestään ja johtajana myös muista ihmisistä. Arvokkaita oppeja koko elämää ajatellen.

Blogitekstin on kirjoittanut haastattelun perusteella Kaartin jääkärirykmentin tiedottaja Meri Leppänen.

Kaartin jääkärirykmentti
´