Hyppää sisältöön

Kaartin jääkärirykmentin blogi

Blogikirjoitukset:

 

Blogit (Kaartin jääkärirykmentin blogi)

Blogit (Kaartin jääkärirykmentin blogi)

Sapeli -harjoituksissa testataan Uudenmaan puolustukseen koulutettujen joukkojen suorituskykyä

Julkaisupäivä 10.6.2019 13.37 Blogit

Kaartin jääkärirykmentille kesäkuun alku oli jälleen vuoden kiivainta harjoitusaikaa. Palvelustaan päättävien taistelijoiden viimeinen iso testi, Sapeli 19 -taisteluharjoitus toteutettiin tällä kertaa läntisellä Uudellamaalla ja osin Helsingin pohjoisosissa. Tällä kertaa "loppusotaharjoitukseen" osallistui noin 750 sotilasta ja liki 150 ajoneuvoa. Kotimaisia joukkoja ja suorituskykyjä harjoitukseemme osallistui lisäksemme NH90 kalustoa Utin jääkärirykmentistä, Kaupunkipioneerijoukkue Panssariprikaatista ja kuljetusalus Rannikkolaivastosta.

Erikoisuutena tämän kevään harjoituksessa oli yhteistoimintaosuus Iso-Britannian kevyen jalkaväkiyksikön (B-Coy, 1Royal Anglians) kanssa. UWFEX19 (Urban Warfare Excercise) nimeä kantavassa kahdenvälisessä harjoituksessa kehitettiin joukkojemme yhteistoimintakykyä brittiläisen joukon kanssa. Taisteluharjoitusvaiheessa B-Coy toimi yhtenä yksikkönä harjoitukseen perustetussa kaupunkijääkäripataljoonassa.

Harjoituksessa testattiin monipuolisesti johtoportaiden kykyä suunnitella ja joukkojen kykyä toteuttaa suojaus- ja taistelutehtäviä rakennetun alueen ympäristössä, metsäistä maastoa kuitenkaan unohtamatta. Kaksipuoleisella simulaattorijärjestelmällä varmistettiin taistelujen kulun realistisuus ja palautteet onnistumisista ja kehittämiskohteista kyettiin antamaan joukoille viiveettä. Harjoituksen ajan vallinnut hellesää varmisti, etteivät joukot päässeet viikosta helpolla.

Harjoituksen ensimmäiset päivät hyödynnettiin joukkue- ja yksikköharjoitteluun, jolla luotiin valmiudet toteuttaa harjoituksen vaativimmat, pataljoonatasoiset taistelutehtävät. Samalla ryhmitettiin taistelujen johtamisen edellyttämä kenttäviestijärjestelmä. B-Coy:n ja oman Valmiusyksikkömme yhteistoiminta varmistettiin monipuolisella ristiinkoulutuksella. Koulutusteemoina olivat mm. taisteluvälineet, menetelmät taisteltaessa rakennetulla alueella, taisteluensiapu, räjähteiden raivaaminen ja helikopterikoulutus. Mainittakoon, että suomalaisilla taistelumuonilla varustettu brittikomppania koulutettiin alussa käyttämään myös Trangia -keitintä.

Harjoituksen vaativimmat taistelut toteutettiin puolustusvoimien harjoitusalueilla; Tammisaaressa, Upinniemen Hilassa ja loppuhuipennus vielä Santahaminassa. Näillä alueilla käytettiin kaikissa kaupunkijääkäripataljoonan päävoimaa sekä tiedustelun tukena mm. MUAS -järjestelmää. Nämä maastot tarjosivat niin rakennetun alueen pikkupiirteisyyttä kuin kesäisen metsämaaston suojaisuuttakin.

Harjoitusvastustajana, eli keltaisena toimi pääosin aliupseerikurssin linjat ja Helsingissä sotilaspoliisikilta. Sotilaspoliisikillan reserviläiset ovat erittäin osaavia ja vaativia vastustajia, joita sotilaspoliisikoulutuksessamme käytetään vakioidusti. Aliupseerilinjojen oppilaat kouliintuivat vastustajan näkökulmaan ja sitten ajastaan omassa "loppusodassaan" pääsevät hyödyntämään osaamistaan. Erääseen taisteluun vaihdoimme kaupunkijääkäriyksikkömme tilapäisesti keltaiseksi, jotta hyökkääville B-Coy:lle ja valmiusyksikölle saatiin iso haaste. Kaupunkijääkäreistä oli erityisen motivoivaa taistella VYKS:ä ja B-Coy:aa vastaan.

Harjoituksessa hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia taktisia siirtymismenetelmiä. Kaupunkijääkäripataljoonan joukkoja siirrettiin mm. panssariajoneuvoilla, helikoptereilla ja viimeiseen Santahaminaan suunnattuun hyökkäykseen myös merivoimien aluksella. Ilman ajoneuvojaan harjoitukseen saapunut B-Coy tukeutui kokonaisuudessaan meidän järjestämiin kuljetuksiin.

Lopuksi, Kaartin jääkärirykmentin Sapeli -loppusotaharjoitukset ovat aivan keskeisiä testipenkkejä koulutustyöllemme. Koulutustuloksia arvioidaan ja toimintoja kehitetään näiden harjoitusten kautta. Tämä Sapeli loi meille myös mallin, kuinka mahdollisesti jatkossakin otetaan kansainvälinen kumppani harjoitukseen mukaan.

Katso Combat Cameran tuottama hieno video Sapeli 19 -harjoituksesta YouTubesta: https://youtu.be/Kz7TdKZPiZ0

Blogin kirjoittaja eversti Rainer Kuosmanen on toiminut Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja kesäkuusta 2017. Aikaisemmalla työurallaan eversti Kuosmanen on työskennellyt erityisesti operatiivisen suunnittelun sekä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen erikoisjoukkojen kehittämisen parissa. Kansainvälistä kokemusta hänellä on kriisinhallintatehtävästä Bosniasta sekä yhteysupseeritehtävästä Yhdysvalloista.

 

Kuva: Taistelu rakennetulla alueella. Valmiusyksikkö.

Kuva: Käytännöntason yhteistoimintaa. Valmiusyksikkön ja B-Coyn taistelijat.

Kuva: PASI-miehistönkuljetusvaunu

Kuva: Minilennokin lennättämisestä harjoituksessa vastasivat reserviläiset. He tuottivat tiedustelu- ja tilannetietoja taisteleville joukoille.

Kuva: Sade viilensi joukkoja harjoituksen viimeisessä taistelussa.

Kuva: Vasemmalla Kaupunkijääkärikomppania, keskellä B-Coy, oikealla Valmiusyksikkö.

 

´