Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maavoimat

Maavoimien komentajan blogi

Tällä sivulla voit seurata Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon blogia, jossa hän käsittelee ajankohtaisia, maapuolustusta koskevia kysymyksiä.

 

Maavoimien komentajan blogin julkaisut:

Kaukokatseisuutta

Sain käsiini suuresti kunnioittamani entisen esimieheni kenraaliluutnantti Ilkka Ilmolan maavoimapäällikkönä vuonna 1995 allekirjoittaman kirjasen "Tietoyhteiskunnan maavoimat". Julkaisu kuvaa taistelukentän muutoksen ja maavoimien kehittämisen vuoteen 2020 mennessä. Lukiessani kirjasta koen lukevani kuvausta maavoimien nykytilasta, niin kaukokatseisia olivat sen aikaiset maavoimien upseerit.

Monesti koemme, että päivittäinen aherruksemme tulevaisuuden suunnittelun parissa ei koskaan realisoidu. Ainakin tässä tapauksessa maavoimia on kehitetty juuri tuon 25 vuotta sitten tehdyn visioinnin pohjalta. Tästä ei voi olla kuin tyytyväinen. Itsekin olin hieman yllättynyt, kuinka hyvin tehdyt ennustukset ovat käyneet toteen.

Otan muutaman esimerkin havainnollistaakseni kirjasen validiteettia. "Epäsuoran tulen kantama kasvaa ja erikoisampumatarvikkeet lisäävät tulen tehoa", "taistelukyvyn säilymisessä korostuvat liikkuvuus, suoja ja huoltojärjestelmät", "simulointi- ja muilla tietokoneohjatuilla koulutuslaitteilla on keskeinen rooli henkilöstön ja joukkojen koulutuksessa". Nämä vain muutamina poimintoina.

Kirjasen sanoma valaa uskoa nykyiseen maavoimasuunnitteluun, joka suuntaa katseensa 2030-luvun maavoimiin. Tavoitteena suunnittelussa on löytää ne keskeiset trendit, joiden pohjalta nykyisiä maavoimia lähdetään ohjaamaan ja kehittämään kohti tulevaisuutta. Uskoni suunnittelujärjestelmän toimivuuteen on saanut vahvistusta. Esikuntahenkilöstö maavoimissa voi aidosti todeta, että he tekevät todella työtä, jolla on tarkoitus.

Ilman ammattitaitoista suunnittelua joutuisimme ajopuuteoria uhriksi. Kehittämisen rajoittimet on kyettävä löytämään. Pysymällä rajoittimien sisällä ja ohjaten maavoimat lähellä keskiviivaa, saavutetaan paras ja kustannustehokkain vaikuttavuus.

Itse en ole tulosta tarkastamassa, vaan tarkkailen asiaa korkeintaan reservin kiikkustuolista. Suunnitteluun nyt osallistuva henkilöstö voinee 25 vuoden kuluttua todeta tehneensä hyvää suunnittelutyötä ja luoneensa kantavan perustan Suomen maavoimien tulevaisuudelle.

Maavoimien komentaja,
kenraaliluutnantti Petri Hulkko