Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maavoimat

Maavoimien komentajan blogi

Tällä sivulla voit seurata Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon blogia, jossa hän käsittelee ajankohtaisia, maapuolustusta koskevia kysymyksiä.

 

Maavoimien komentajan blogin julkaisut:

Kutsunnat - eikö mikään muutu?

Kutsunnat, tuo jokavuotinen tapahtumaketju ympäri Suomen maata. Ymmärrämmekö jokainen, mitä kutsunnoilla tarkoitetaan? Lyhyt oppimäärä: kutsunnoissa todetaan asevelvollisen palveluskelpoisuus ja määrätään hänet sen mukaisesti palvelukseen tai vapautetaan palveluksesta. Kutsuntatilaisuus ei ole vapaaehtoinen tai valinnainen, vaan siihen liittyy osallistumispakko.

Edellä on kuvattu kutsuntojen pääidea. Päämäärän saavuttamiseksi kutsuntatilaisuudessa annetaan tietoa varusmiespalveluksesta ja puolustusvoimista yleensä, mutta se ei ole siis päätarkoitus. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun julkisuudessakin puhutaan kutsuntojen kehittämisestä tai laajentamisesta koskemaan koko ikäluokkaa, naiset mukaan lukien. Julkisuudessa puhe naisten pakollisista kutsunnoista pitäisi ymmärtää kaikkien ikäluokan naisten informointina varusmiespalveluksesta ja maanpuolustuksesta, ei suinkaan palvelukseen määräämisenä. Ainakin itse olen käsittänyt asian näin.

Nykyisessä kutsuntajärjestelmässä on toki paljon kehitettävää. Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia kuulla entistä paremmin asevelvollisen toiveita, saada tietoa asevelvollisen terveydentilan muutoksista ja tehdä jopa alustavia valintoja koulutukseen. Mistä, emme sitten luovu? Emme luovu asevelvollisen yksilöllisestä kohtaamisesta. Jokaisessa kutsuntatilaisuudessa valtakunnan eri kolkissa jokainen asevelvollinen kohdataan silmästä silmään, kuunnellaan hänen toiveensa ja odotuksensa varusmiespalveluksesta. Yksilöllinen kohtaaminen vie paljon, mutta antaa paljon enemmän. Massamainen saati etäkutsunta ei vastaa tarkoitustaan. Yksilön tulee olla keskipisteessä.

Digitalisaation hyödyntäminen on yksi keskeinen kehittämiskohde, jolla lisätään ennakoivaa vuorovaikutusta asevelvollisen ja puolustusvoimien välillä. Kutsuntatilaisuuden sisällä parannetaan sujuvuutta, jossa turhaa odottelua ja jonottelua vähennetään. Kaikkien naisten informoiminen maanpuolustuksesta ja varusmiespalveluksesta on sinänsä kannatettava ajatus. Sen sijaan koko ikäluokan kutsuminen koolle kutsuntojen yhteyteen vaatisi merkittäviä henkilöstövoimavarojen lisäyksiä. Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet voivat olla vastaus tähänkin mahdolliseen kehityslinjaan, kun puhutaan yksinomaan maanpuolustuksesta informoinnista.

Kutsuntojen tuloksia odotellessa

Maavoimien komentaja
Kenraaliluutnantti Petri Hulkko