Hyppää sisältöön

Maapuolustuksen johtaminen 2030-luvulla

Maapuolustuksen johtamisjärjestelmä tuottaa johtamisen palvelut 2030-luvulla hyödyntämällä olemassa olevaa järjestelmää ja teknologian kehityksen tuomia mahdollisuuksia.

Johtamisjärjestelmä mahdollistaa johtajien ylivertaisen tilanneymmärryksen muodostamisen ja nopean toiminnan ajasta sekä paikasta riippumatta.

Johtamisjärjestelmä tukee johtajien ylivertaisen tilanneymmärryksen muodostamista. Se mahdollistaa nopean suunnittelun ja toimeenpanon. Avoin data, maastotiedot ja yleisen infrastruktuurin tiedot yhdistetään järjestelmissä tukemaan operaatioita. Virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta hyödynnetään operaatioiden suunnittelussa ja harjoittelussa kaikilla tasoilla. Johtamisjärjestelmällä mahdollistetaan toiminta koko valtakunnan alueella, riippumatta maasto- ja sääolosuhteista. Toimintaympäristö ei aseta rajoituksia johtamisjärjestelmälle, vaan järjestelmä mukautuu vallitseviin olosuhteisiin.

Kupla jonka sisällä satelliitti, huolto, epäsuoratuli, viestiasema, taisteluajoneuvo, taistelija ja lennokki. Avaa isommaksi.

Johtamisjärjestelmä mukautuu joukon ja tehtävän asettamiin vaatimuksiin, ja tuottaa johtamisen mahdollistavat palvelut. Järjestelmällä tuetaan maapuolustuksen joukkoja kaikissa tehtävissä, ja se hyödyntää strategisten hankkeiden tuottamia suorituskykyjä.

Johtamisjärjestelmä tarvitsee toimiakseen johtamisen tuen joukkoja, joiden tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää johtamisjärjestelmää. Tehtävät ja toimintaperiaatteet asettavat vaatimukset johtamisen tuen joukkojen toiminnalle. Maapuolustuksen johtamisjärjestelmä muodostuu taistelun johtamisen, viranomaisten ja arjen järjestelmistä. Kokonaisuus on joustava sekä taistelunkestävä ja vastaa monimuotoisiin vaatimuksiin kaikissa Maavoimien tehtävissä. Järjestelmällä tuetaan yhteistoimintaa eri osapuolien kanssa. Kokonaisuuden vahvuuksia ovat olemassa olevan järjestelmän ja yhteiskunnan rakenteiden hyödyntäminen maksimaalisesti. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon.

Maapuolustuksen johtamisjärjestelmä integroi saumattomasti ihmisen ja järjestelmät toisiinsa. Johtamisjärjestelmä muodostaa verkottuneen kokonaisuuden, joka mahdollistaa johtajien ylivertaisen tilanneymmärryksen ja nopean toiminnan ajasta ja paikasta riippumatta. Tiedonsiirtoon hyödynnetään laaja-alaisesti eri mahdollisuuksia, mikä tuo joustavuutta liikkuvien taisteluiden johtamiseen. Järjestelmä on suojattu ja kybersietoinen ja mahdollistaa toiminnan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Joukkoja tuetaan palveluilla, jotka mahdollistavat tiedonvaihdon, viestinnän, paikka- ja olosuhdetiedon ja tiedon varmistuksen ja turvaamisen kaikissa tilanteissa.

Järjestelmän kyky vastata maapuolustuksen vaatimuksiin 2030-luvulla mahdollistetaan hyödyntämällä maksimaalisesti teknologian kehitys. Keinoäly, ohjelmistopohjaisuus, peliteknologiat ja robotiikka sekä miehittämättömien järjestelmien kehittyminen luovat uusia mahdollisuuksia rakentaa 2030-luvun maapuolustuksen johtamisjärjestelmä. Kehittyneiden teknologioiden hyödyntäminen mahdollistetaan osaavalla ja innovatiivisella henkilöstöllä ja korkeatasoisella yhteistoiminnalla tiedemaailman kanssa.

´