Hyppää sisältöön

Maavoimien puolustusyhteistyö – Suunnitelmallisesti kohti syvempää integraatiota

Maavoimat on 2030-luvulla aktiivinen yhteistyökumppani kahdenvälisesti ja osana koalitioita.

Maavoimien yhteistoimintakyky on kehitetty tärkeimpien joukkojen ja suorituskykyjen osalta yhteisen operoinnin mahdollistavalle tasolle sekä kotimaan että ulkomaan tehtävien asettamien vaatimusten mukaisesti.

Maavoimien puolustusyhteistyö on 2030-luvulla osa jokapäiväistä toimintaa. Jatkuva kanssakäyminen muiden maiden asevoimien kanssa on luontevaa niin henkilökunnalle kuin varusmiehille ja reserviläisille. Suorituskykyjä rakennetaan entistä enemmän halukkaiden maiden muodostamissa koalitioissa tai kahdenvälisesti. Suorituskykyjen käytön harjoittelussa monikansalliset harjoitukset ovat nykyistä tärkeämmässä roolissa. Harjoituksia toteutetaan joustavasti sekä Suomessa että Euroopan eri valtioissa. Johtamisen ja tilannekuvan vaihtamisen tekniset ratkaisut yhtenevät Euroopassa, mikä mahdollistaa reaaliaikaiset johtamisyhteydet eri tasoilla valtioiden välillä.

Maavoimien kansainvälisen yhteistoimintakyvyn kehittämisen päämääränä on mahdollistaa sotilaallisen avun vastaanottaminen ja antaminen. Operatiivinen yhteistoimintakyky rakennetaan koko puolustusjärjestelmä huomioiden keskittyen johtamisen ja tulenkäytön yhteyksiin. Kehittämisen painopisteenä taktisella tasolla on suojattujen puheyhteyksien (Secured Voice), yhteisen tilannekuvan (Common Operational Picture) sekä digitaalisen tulenkäytön (Digital Fires) rakentaminen avainkumppanien kanssa. Tällä mahdollistetaan maasta maahan ja ilmasta maahan -tulenkäyttö digitaalisilla, yhteen toimivilla järjestelmillä ja menetelmillä.

Maavoimien puolustusyhteistyön kulmakivenä on tiivis yhteistyö Itämeren alueella ja Pohjoismaissa toimivien asevoimien kanssa. Kahdenvälisesti tärkeimmät kumppanimaat ovat Ruotsi, Norja ja Yhdysvallat, joiden kanssa yhteistyötä on syvennetty niin tiedonvaihdon, tutkimus- ja materiaaliyhteistyön kuin harjoitustoiminnan osalta. Ruotsin kanssa tehdään operatiivista yhteistyötä eikä sen laajentamiselle aseteta rajoituksia. Yhdysvaltojen asevoimien kanssa harjoitustoiminta on vakioitu ja se käsittää harjoittelun maavoimien, merijalkaväen ja kansalliskaartin joukkojen kanssa.

Naton sisällä toimii sekä jäsen- että kumppanivaltioista koostuvia, samanmielisten valtioiden koalitioita, jotka pyrkivät Naton yleistä kehitystä tiiviimpään alueelliseen yhteistyöhön. Maavoimat toimii tässä viitekehyksessä aktiivisesti Iso-Britannian ja Saksan johtamissa koalitioissa. Maavoimat harjoittelee säännöllisesti Baltiassa ja Itämeren alueella toimivien Naton johtoportaiden ja joukkojen kanssa. Maavoimat osallistuu Euroopan unionin puolustusyhteistyöhön, jossa tärkeimpänä tavoitteena on kustannussäästöjen saavuttaminen yhteisissä puolustusmateriaalihankinnoissa.

Maavoimat on aloitteellinen monikansallisten harjoitusten järjestämiseksi Pohjoismaiden alueella. Maavoimat järjestää vuosittain useita kansainvälisiä harjoituksia, joita toteutetaan sekä talvi- että kesäolosuhteissa niin Pohjois- kuin Etelä-Suomenkin alueella. Harjoitustoiminta sisältää teknisesti vaativia harjoituksia, joissa harjoitellaan avainkumppaneiden kanssa erityisesti digitaalisen johtamisen ja tulenkäytön edellyttämää yhteen toimivuutta sekä mekanisoitujen joukkojen operaatioita.

´