Maasotakoulu kouluttaa usean eri aselajin osaajia

Maasotakoulu - maavoimien puolustushaarakoulu

Maasotakoulu on maavoimien puolustushaarakoulu. Sen päätehtävät ovat palkatun henkilökunnan ja asevelvollisten koulutus, maavoimien tutkimus- ja kehittämistehtävät ja valmiustehtävät. Päätehtävillään Maasotakoulu tuottaa suorituskykyä puolustusvoimille ja erityisesti maavoimille.

Maasotakoululla on toimintoja viidellä eri paikkakunnalla: Lappeenrannassa, Haminassa, Hattulassa, Kankaanpäässä ja Riihimäellä. Lappeenrannassa toimii osa Maasotakoulun esikunnasta ja koulutuskeskuksesta, Jalkaväkikoulu ja Pioneerikoulu. Haminassa toimivat Reserviupseerikoulu ja suurin osa Maavoimien tutkimuskeskuksen henkilöstöä. Aselajikouluista Panssarikoulu Hattulassa, Viestikoulu Riihimäellä ja Tykistökoulu Niinisalossa kuuluvat myös Maasotakouluun. Aselajikouluissa työskentelee myös Maavoimien tutkimuskeskuksen työntekijöitä. 

Maasotakoulussa on henkilöstöä yhteensä yli 600. Maasotakoulun johtaja on eversti Asko Muhonen. Maasotakoulun vuosipäivä on 19.10.

 

 

21.11.2016
Yhteistoiminta ilmauhkan torjunnassa
Ilmavoimat Maavoimat Maavoimien esikunta Jääkäriprikaati Karjalan prikaati Maasotakoulu Panssariprikaati Utin jääkärirykmentti Ilmasotakoulu
21.11.2016
Ilmapuolustusharjoituksen 2/16 paluumarssit
Ilmavoimat Maavoimat Jääkäriprikaati Karjalan prikaati Maasotakoulu Panssariprikaati Ilmasotakoulu

instagram