Hyppää sisältöön

Arktinen koulutus Jääkäriprikaatissa

Jääkäriprikaati
8.2.2017 10.00
Tiedote
Sotilas hiihtää metsässä

Jääkäriprikaatin visio on olla vuonna 2020 sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu arktisen koulutuksen osaamiskeskus.

Tämä tarkoittaa sitä, että Jääkäriprikaati kouluttaa oman henkilöstönsä ml. varusmiehet ja reserviläiset toimimaan Lapin vaativissa arktisissa olosuhteissa, antaa koulutus- ja asiantuntijatukea Maavoimien muiden joukko-osastojen joukoille arktisen koulutuksen aiheissa ja pyynnöstä myös muiden puolustushaarojen joukoille ja tarjoaa kansainvälisille yhteistyökumppaneille mahdollisuuden osallistua Jääkäriprikaatin järjestämiin arktisen koulutuksen opetustilaisuuksiin sekä lähettää omaa henkilöstöään muiden maiden vastaaville kursseille tai harjoituksiin.

Sotilaita lumipuvuissa talvisessa mastossa moottorikelkan ympärillä. Vieressä tela-ajoneuvo.

Lähes koko Suomi ja osa muista pohjoismaista määritellään kuuluvaksi subarktiseen ilmastovyöhykkeeseen, jolle tyypillistä ovat viileät kesät ja kylmät talvet. Erityisesti Lapissa talvisin lämpötila voi lakea jopa -40 asteeseen, lumipeitteen paksuus on metrin luokkaa ja joulun - uuden vuoden tienoilla päivänvaloa ei käytännössä ole. Näistäkin ominaispiirteistä huolimatta sotilaallinen toiminta ei voi lakata vuoden kylmimpään aikaan vaan se täytyy sopeuttaa vallitseviin olosuhteisiin.

Tässä onkin homman ydin: joukon ja yksilöiden koulutuksen, varusteiden ja ennen kaikkea asennoitumisen täytyy olla sen mukainen, että sotilaallinen toiminta eli valmius, operaatiot, harjoitukset ja päivittäinen koulutus pyörivät edelleen. Osaltaan tähän hieman erikoiseen toimintaympäristöön kuuluvat myös Lapin laaja toiminta-alue, josta suurin osa on asumatonta ja tietöntä erämaata sekä laajat suoalueet ja sirpaleiset vesistöt.

Arktinen koulutus

Jääkäriprikaatin järjestämä arktinen koulutus koostuu tällä hetkellä henkilökunnalle ja varusmiehille annettavasta talviolosuhdekoulutuksesta sekä selviytymis- eli SERE-koulutuksesta. Ensisijaisesti Jääkäriprikaati kouluttaa henkilökunnan kursseilla aina omaa nuorta kouluttajahenkilöstöään heidän riittävän osaamisen takaamiseksi, mutta tarjoaa kursseja myös muille Maavoimien joukko-osastoille ja sotilasopetuslaitoksille sekä muille yhteistyökumppaneille.

Sotilas nostaa itsensä kylmästä avannosta

Talvisodankäynnin peruskurssi

Henkilökunnalle järjestettävällä talvisodankäynnin peruskurssilla keskitytään yksilön, taistelijaparin ja ryhmän toimintaan. Noin viikon mittaisessa koulutusvaiheessa koulutetaan oikeanlainen pukeutuminen eri talviolosuhteissa, nesteen ja ravinnon hankkiminen sekä tulenteon perusteet tilapäisvälinein talvella, kylmävammoilta suojautuminen ja toimintakyvyn säilyttäminen, harjaannutaan ase- ja ampumakoulutuksen saloihin talviolosuhteissa sekä harjoitellaan hiihtämistä ja telakuorma-auton käyttöä.

Vajaan viikon mittaisessa soveltavassa vaiheessa toimitaan joukkueen raameissa ja toteutetaan yksinkertaisia taktisia taistelutehtäviä. Soveltavassa vaiheessa lisäpainetta kurssilaisille olosuhteiden lisäksi tuo aktiivinen vastaosastotoiminta. Tämän sisältöisenä tätä kurssia on järjestetty Jääkäriprikaatissa vuodesta 2015 alkaen ja sille on osallistunut vuosittain noin 30–35 oppilasta. Kurssin opetuskieli on englanti ja kurssille on osallistunut suomalaisten lisäksi Yhdysvaltalaisia ja Ruotsalaisia oppilaita.

Sotilaat hiihtävät metsässä

Selviytymiskoulutus

SERE-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Survive, Evade (tai Escape), Resistance, Extraction ja tarkoittaa selviytymiskoulutuksen eri osa-alueita jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa:

Selviytyminen

Väistäminen

Toiminta kiinniotettuna

Nouto

 • Varmistaa välittömän selviytymisen

 • Pitää yllä fyysistä ja psykologista hyvinvointia
 • Pitää yllä normaali ruumiinlämpötila
 • Pitää yllä nestetasapaino
 • Pitää yllä riittävä kalorien saanti
 • Kyky käyttää maastoa hyväksi
 • Välttää havaituksi tuleminen liikkeellä ja paikallaan oltaessa
 • Toteuttaa väistämis-suunnitelma
 • Suojella arvokasta tietoa
 • Vähentää fyysistä ja psyykkistä stressiä
 • Selviytyä omanarvontunto säilyttäen
 • Vastustaa hyväksikäyttöä vangittuna
 • Pyrkiä pakenemaan
 • Tukea omaa pelastusta
 • Kommunikoida omien joukkojen kanssa
 • Toimia yhteyspisteellä
 • Toteuttaa noutoproseduuri

SERE B-tason kurssi on noin viikon mittainen tiivis opetuspaketti varusmiehille ja henkilökunnalle. Kurssin aikana koulutetaan kurssilaisille oppituntien, käytännön harjoitusten ja soveltavan vaiheen muodossa SERE-konseptin mukaisia aiheita. Olosuhteiden lisäksi tuo tälläkin kurssilla hyvin aktiivinen vastaosastotoiminta lisäpainetta kurssilaisille.

Jääkäriprikaati järjestää SERE B-tason koulutusta omille varusmiehilleen keväisin ja syksyisin ainoana joukko-osastona Maavoimissa. Tälle kurssille osallistuu pääasiassa tiedustelukoulutettuja varusmiehiä, koska heidän on todettu tarvitsevan kurssin oppeja eniten Lapin olosuhteissa toimiessaan.

Jääkäriprikaatin SERE B-tason henkilökunnan koulutukseen osallistuu henkilöstöä joukko-osastojen tarpeiden ja esitysten mukaisesti. Tätä kurssia on järjestetty vuodesta 2015 alkaen.

Sotilas vuolee puusta tuohisia

Osaamisen kehittäminen

Jääkäriprikaati kehittää nyt ja tulevaisuudessa määrätietoisesti omaa osaamistaan koko arktisen koulutuksen saralla. Tämä onnistuu mahdollistamalla oman henkilöstön koulutus Jääkäriprikaatin omilla kursseilla mahdollisimman laajasti, ja tekemällä tiivistä yhteistyötä sekä kouluttajavaihtoa esimerkiksi Ruotsin ja Norjan talvikoulutus- ja SERE-koulutusta antavien keskusten kanssa. Yhteistyötä pyritään jatkossa tekemään enemmän myös Puolustusvoimien muiden puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

Sotilaat hiihtävät syvässä hangessa pimeässä

Teksti: Kapteeni Juha Massinen
Kuvat: Joonas Mattila

 

Joukko-osasto Sodankylä Työ ja koulutus