Hyppää sisältöön

Kokonaismaanpuolustusta ja –turvallisuutta

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 12.9.2019 10.11
Uutinen
Sotilaat, poliisit ja siviili istuvat saman kahvipöydän ääressä

Jääkäriprikaati ja Lapin alueen viranomaiset harjoittelivat yhteistoimintaa Pohjoinen 19 -paikallispuolustusharjoituksessa. Poikkeusolojen harjoittelu yhdessä kaikkien Lapin alueen kuntien kanssa selkeytti eri toimijoiden rooleja.

Jääkäriprikaatin johtama Pohjoinen 19 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään 9.–13.9.2019 yhtä aikaa Lappi 19 -valmiusharjoituksen kanssa.

Panssariajoneuvo rakennuksen pihalla, päällä sotilas konekiväärin kanssa.

Lapin aluehallintovirasto toteutti valmiusharjoituksen 10.–11.9.2019 yhteistyössä Jääkäriprikaatin, Pelastusopiston, Lapin pelastuslaitoksen ja SPR Lapin piirin kanssa. Teemana oli väestönsuojelu, missä voimakkaasti kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa varauduttiin kuntiin kohdistuvaan hybridivaikuttamiseen ja niistä aiheutuneisiin häiriöihin yhteiskunnan toiminnassa.

Ensihoitaja työntää paareilla makaavaa sotilasta ambulanssiin
Jääkäriprikaati ja Lapin Sairaanhoitopiiri harjoittelivat yhdessä monipotilastilannetta Rovaniemellä.

"Valmiusharjoitus järjestettiin ensi kertaa tässä laajuudessaan, niin että mukana olivat kaikki Lapin kunnat", kertoi Lapin aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasoja. Aluehallintovirasto on aiemmin itse harjoitellut aluejohdon ja kuntien välistä yhteistyöstä. Tarve on ollut selkiyttää kuntien omaa valmiutta ja eri viranomaistoimijoiden rooleja. Jääkäriprikaatin mukana olo toi harjoitteluun normaaliolojen häiriötilanteiden harjoittelun lisäksi poikkeusolojen toiminnan harjoittelun.

Sotilaat suojaavat rakennuksesta ulos tulevaa sotilashenkilöä
Sotilaspoliisit harjoittelivat henkilön suojausta.

Harjoituksen päätöspäivänä tavoitteiden toteutumista käytiin läpi kuntapalautteiden ja Lapin aluehallintoviraston kokemusten pohjalta. Kuntien ja viranomaisten toimintakykyä oli harjoiteltu varaverkolla mahdollisten sähköjakeluhäiriöiden varalle. Kokemukset olivat hyviä ja siviiliyhteiskunnan haavoittuvuus normaali ja poikkeusoloissa tunnistetaan entistä varmemmin myös kuntatasolla. Evakuointivalmiuden todettiin olevan Lapin kunnissa suomalaisella keskitasolla. Lapin pelastuslaitos huomioi saadut kokemukset evakuointisuunnitelman valmistelussa, totesi Lapin aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualuejohtaja Pasi Ryynänen.

Sotilaat, poliisit ja siviili istuvat saman kahvipöydän ääressä
Harjoituksessa kehitettiin viranomaisten ja paikallisjoukkojen viestinnän osaamista ja yhteistyötä.

Yhtenä tavoitteena oli kriisiviestinnän osaamisen parantaminen, sillä viestinnän ja tiedottamisen merkitys on korostunut sosiaalisen median aikana. Yleisradion mukana olo sai kiitosta ylijohtaja Ainasojalta. Lapin AVI:n edellisessä valmiusharjoituksessa 2018 valmisteltu viranomaisten yhteistoimintamalli on hyvässä tilanteessa. Toiminnan harjoittelun lisäksi tärkeää antia oli jakaa tietoa eri viranomaisten kyvyistä ja pohtia rooleja ja yhteisten resurssien jakoa, totesi pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin aluehallintovirastosta. Siviilihallinnon mukaan ottaminen valmius- ja paikallispuolustusharjoituksiin on saanut kiitosta.

Lapin aluehallintoviraston ja Jääkäriprikaatin yhteistyö on säännöllistä ja ylijohtaja Ainasoja kertoi yhteistoiminnan sujuvan erinomaisesti. Lapin alueella pitkien välimatkojen vuoksi on erityisen tärkeä tunnistaa eri viranomaisten resurssit ja harjoitella käytännön yhteistoimintaa. Pelastusylitarkastaja Lehto toi esiin, että yhteistoiminnan harjoittelu ja valmiuksien kehittäminen on merkittävä tekijä kokonaisturvallisuuden ja –maanpuolustuksen kannalta.


Lapin aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualuejohtaja Pasi Ryynänen, ylijohtaja Kaisa Ainasoja ja pelastusylitarkastaja Seppo Lehto.

Pohjoinen 19 -paikallispuolustusharjoitus järjestetään samanaikaisesti 9.–13.9. Lappi – Kainuu alueella. Harjoituksen suunnitteluvastuu oli Jääkäriprikaatilla ja siihen osallistui Jääkäriprikaatista ja Kainuun prikaatista 1200 sotilasta ja 80 ajoneuvoa, sekä muita viranomaisia riippuen päivästä muutamasta kymmenestä kahteensataan viranomaista.

Lapin ja Kainuun alue on maantieteellisesti laaja, mutta suunnittelutyöhön tämä ei ole tuonut haasteita ja toteuttaminen on sujunut myös hyvin. Puolustusvoimat on osaltaan velvoitettu lainsäädännöllä virka-avun antamiseen muille viranomaisille, kuten poliisille ja pelastuslaitokselle. Viranomaisyhteistyössä on myös paljon etuja: "Moniviranomaistoiminta on välttämätöntä parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi kaikkien viranomaisten kannalta", painotti Pohjoinen 19 -paikallispuolustusharjoituksen johtaja, Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja, eversti Jari Osmonen.

Eversti Jari Osmonen
 

 

Lisätietoa paikallispuolustusharjoituksista:

Pohjoinen 19 -paikallispuolustusharjoituksen tiedote
#pohjoinen19

Maavoimat harjoittelee paikallispuolustuksen tehtäviä paikallispuolustusharjoituksissa Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla 9.–13.9.2019. Lisätietoa harjoituksista: Maavoimien paikallispuolustusharjoitukset #paikallispuolustus