Hyppää sisältöön

ETUPYÖRÄ-blogi

ETUPYÖRÄ-blogissa julkaistaan kirjoituksia noin kerran kuukaudessa, kirjoittajat ja teemat vaihtuvat ja kirjoittajina toimivat asiantuntijat henkilökunnasta, reserviläiset ja varusmiehet. Toivottavasti blogi löytää mahdollisimman laajan lukijakunnan. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ideoita jutuista ja teitä lukijoita kiinnostavista aiheista. Olkaa rohkeasti yhteydessä Jääkäriprikaatiin osoitteeseen [email protected]

Blogit (Jääkäriprikaatin blogi)

Blogit (Jääkäriprikaatin blogi)

Paikallispuolustuksen rooli vahvistuu

Julkaisupäivä 27.9.2021 9.54 Blogit

Syyskuun alussa järjestettiin paikallispuolustusharjoituksia ympäri Suomea, meillä täällä Lapissa Pohjoinen 2/2021 -paikallispuolustusharjoitus. Samanaikaisesti harjoituksen kanssa julkistettiin myös Valtioneuvoston puolustusselonteko, jossa paikallispuolustus ja reservin koulutus nostettiin voimakkaasti esille. Paikallispuolustus ja paikallisjoukot ovat olleet aiemminkin osa puolustusvoimien joukkoja ja muodostaneet toiminallisessa jaossa oman kolmanneksensa operatiivisten ja alueellisten joukkojen rinnalla. Alueellisten joukkojen nyt poistuessa paikallispuolustuksen rooli operatiivisten joukkojen rinnalla korostuu entisestään.

Puolustusselonteossa todetaan paikallispuolustuksesta kehitettävän koko maan kattavan sotilaallisten suorituskykyjen kokonaisuuden, joka osaltaan ennaltaehkäisee ja torjuu myös selonteossa määriteltyä laaja-alaista vaikuttamista. Paikallisjoukot tulevat jatkossa saamaan entistä suuremman roolin maanpuolustuksen reagointikyvyssä kaikissa turvallisuustilanteissa ja niillä mahdollistetaan operatiivisten joukkojen tehokas käyttö sekä turvataan paitsi puolustuksen mutta myös koko yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. 

Paikallispuolustus ja paikallisjoukot pähkinänkuoressa

Mitä paikallispuolustus ja -joukot sitten ovat? Voisi sanoa paikallispuolustuksen olevan kaikkea sitä mitä 10.9. päättyneessä Pohjoinen 2/2021 -paikallispuolustusharjoituksessa harjoiteltiin ja myös paljon muuta. Paikallisjoukkojen tehtävien kirjo on laaja sisältäen joukkojen perustamisen, kohteiden suojaamisen, erikoisjoukkojen vastaisen toiminnan ja erilaiset taistelutehtävät sekä viranomaisyhteistyön. Paikallisjoukot taas ovat paikallisiin taistelu- ja tukemistehtäviin käytettäviä sodan ajan joukkoja. Ne muodostuvat toiminta-alueensa hyvin tuntevista reserviläisistä ja Puolustusvoimien henkilökunnasta. Koulutus ja varustus on räätälöity joukon tehtävän mukaan. 

Täällä meillä Lapissa alueen ja olosuhteiden tuntemus on avainasemassa. Alueen laajuus, vähäinen infrastruktuuri ja alueen erityispiirteet huomioiva paikallistuntemus luo perustan paitsi harjoituksille, mutta ennen kaikkea paikallispuolustuksen järjestelyille Pohjois-Suomessa. Yhtä tärkeää on viranomaisten ja alueen toimijoiden tunteminen. Viranomaisyhteistyö näyttelee merkittävää roolia paikallispuolustuksen järjestelyissä kehittyvän kokonaisturvallisuuden periaatteiden mukaisesti.

Väestöä ja sen myötä eri viranomaisia on henkilömääräisesti Pohjois-Suomessa muuta maata vähemmän. Toimijoiden määrä on silti sama. Pohjoisessa ihmiset tuntevat toinen toisensa ja kaksi kertaa vuodessa toteutettavissa harjoituksissa toimijat ovat pitkälti samoja. On totuttu toimimaan yhdessä ja toimintamallit ovat vakioituneet sekä hioutuneet alueen erityispiirteet huomioiviksi. Näitä malleja esimerkiksi tilannekuvan muodostamisessa on käytetty myös todellisissa tilanteissa.  

Paikallispuolustajien tehtävät ovat monipuolisia ja vaativia

Paikallisjoukoille annettavien tehtävien toteuttamiseen tarvitaan aiemmin mainittua paikallistuntemusta ja myös kokemusta. Paikallisjoukkojen reserviläistehtävät ovat pitkän oppimis- ja harjaantumispolun takana. Tehtävät ovat monipuolisia ja vaativia ja joiden vaikeuskerrointa lisäävät Lapin haastavat olosuhteet.

Reserviläiselle paikallispuolustuksen tehtävät ovat monipuolisuuden, merkityksen ja myös vaativuuden takia motivoivia. Oma joukko ja ihmiset tulevat tutuksi kertausharjoituksissa ja myös esimerkiksi MPK:n järjestämien koulutustapahtumien kautta. Samalla reserviläisille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää omaa siviiliosaamistaan. Asia joka myös nostettiin esille puolustusselonteossa. Reserviläisten rooli paikallispuolustuksen onnistumisessa onkin ratkaiseva. Joukon osaaminen hyödyttää paitsi puolustusvoimia, mutta myös muita viranomaisia ja ympäröivää yhteiskuntaa erilaisissa häiriötilanteissa. Samalla reserviläisille tarjoutuu mahdollisuus mielekkääseen reservin urapolkuun paikallispuolustuksen eri tasoilla. 

Jääkäriprikaatilla ja Lapin aluetoimistolla säilyy merkittävä rooli paikallispuolustuksen suunnittelussa ja toteutuksessa täällä Lapissa. Jääkäriprikaatin johtamat kaksi kertaa vuodessa järjestettävät paikallispuolustusharjoitukset ovat keskeisessä asemassa viranomaisyhteistyön kehittämisessä ja harjoittelussa. Keskittämällä viranomaisten yhteinen harjoitustoiminta näihin harjoituksiin säästetään paitsi resursseja tekemällä yhdessä, mutta ennen kaikkea saadaan luotua hyviä ja varautumista sekä valmiutta kehittäviä harjoituksia vastaamaan paikallispuolustuksen laajenevaa tehtäväkenttää.  

Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja
Eversti Jukka Kotilehto
 

´