Hyppää sisältöön

Karjalan prikaatin blogi 

#karprBlogi

sisältää ajankohtaisia aiheita toiminnastamme asevelvollisten kouluttajana, viranomaistoimijana ja valmiuden ylläpitäjänä Kaakkois-Suomessa.
Voit osallistua keskusteluun ja/tai antaa palautetta lähettämällä sähköpostia toimitukseen karprblogi(at)gmail.com, kiitos.

Blogikirjoitukset:

Blogit (Karjalan prikaatin blogi)

Jääkäreiden suorituskyky kasvaa

Julkaisupäivä 28.10.2022 14.59 Blogit Karjalan prikaati

Ammattitaitoinen sekä hyvin varustettu jääkäri on nyt ja tulevaisuudessa suorituskykyisen joukon selkäranka. Jääkärin on oltava taistelukentän moniosaaja, joka kykenee voittamaan taistelun käyttämällä tehokkaasti monipuolista varustustaan. 

Taistelukentän vaatimukset edellyttävät jääkäreiltä jatkuvasti parempaa tilannetietoisuutta, johtamiskykyä, vaikuttamiskykyä, selviytymiskykyä, liikkumiskykyä sekä kykyä ylläpitää taistelukyky. Taistelijan varustusta kehitetään Maavoimissa useiden hankkeiden kautta, joista tässä artikkelissa käsitellään vain muutamia otteita. 

Tilannetietoisuus omista ja vihollisen joukoista on tärkeä jääkärin suorituskykyä parantava suorituskyvyn osa-alue. Jääkärin on kyettävä havaitsemaan vihollinen ennen kuin itse tulee havaituksi ja kommunikoimaan oman joukon sisällä reaaliaikaisesti. Johtajilla on käytössään säänkestävät päätelaitteet, joiden kautta kyetään saamaan tilannekuva toiminta-alueesta ja vastaanottamaan tai lähettämään tehtäviä. Lähitulevaisuudessa otetaan käyttöön myös ohjelmistoradiot, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen tilannekuvan (paikkatieto, kuva, ääni, sensoritieto) tuottamisen ja jakamisen.
Jääkärien kykyä voittaa taistelut parannetaan käyttöön tulevien lennokkien avulla. Lennokit ovat mittaluokaltaan pienempiä kuin nykyisin käytössä olevat Orbiter-lennokit. Lennokkeja voidaan nopeuttaa ja tehostaa tiedustelua, valvontaa ja maalien paikantamista. Jääkärit voivat lennokkeja käyttämällä nähdä seuraavan mutkan tai kumpareen taakse muutama kilometrin eteenpäin ja siten muodostaa nopeasti taistelun voittamiseen tarvittava tilannetietoisuus.

Jääkäreiden pimeätaistelukyky nostetaan lähivuosien aikana kokonaan uudelle tasolle. Jalkaväen kärkijoukoille rakennetaan kattava kyky taistella itsenäisesti ilman ulkopuolista valaisua. Hankinnat sisältävät lämpötähtäimiä, valonvahvistimia, laserosoittimia, merkitsemisvälineitä sekä erilaisia taistelijan valoja. Uudet välineet tulevat vaikuttamaan nopeasti taktiikkaan, taistelutekniikkaan ja koulutukseen. 
Jääkäreillä on jatkossa käytössään kiväärijärjestelmä M23, joka perustuu AR10/15-malliseen 7.62NATO -kaliiperiseen kerta-automaattiseen kivääriin. Tarkkuuskivääri 23 on varustettu laadukkaalla optisella tähtäimellä, joka yhdessä suorituskykyisen tarkkuuspatruunan kanssa mahdollistaa tarkka-ampujille erilaisiin kohteisiin vaikuttamisen aina 800 metrin etäisyydelle. Kivääri 23 on varustelultaan pelkistetympi ja tarkoitettu jääkäri- ja jalkaväkiryhmien tukiampujien käyttöön. Ase nostaa ryhmän tarkan vaikuttamisetäisyyden 600 metriin. 
 

Kuva Uusi kiväärijärjestelmä lisää tarkka-ampujien ja jääkäriryhmien vaikuttamiskykyä.

Kymen jääkäreiden rakkaalle CV9030-rynnäkköpanssarivaunulle hankitaan elinjaksopäivitys. Päivitystyössä parannetaan vaunun yleistä käytettävyyttä ja ylläpidettävyyttä, kehitetään palvelusturvallisuutta sekä päivitetään järjestelmän tekniikkaa ja ohjelmistoja.  
Jääkäreiden selviytymiskykyä parannetaan hankkimalla henkilökohtaisia suojavälineitä, NCU-taisteluasujärjestelmä, naamioverkkoja, parantamalla varustuksen häiveominaisuuksia ja hankkimalla muun muassa uusia suojanaamareita.

Jääkäreiden varustuksen kehittäminen ei pelkästään riitä. Varustusta on myös kyettävä käyttämään tehokkaasti taistelussa. Tehokkaan koulutuksen kautta on yhdistettävä taito, tahto ja välineet taistelun voittamiseen kykenevien joukkojen muodostamiseksi. Perinteinen koulutus vaativissa maasto-olosuhteissa on oltava keskiössä myös jatkossa, jotta jääkärit oppivat käyttämään varustustaan osana joukkoa rasituksen alaisena. Vanhan sotilassanonnan mukaisesti: "Välineiden käyttö on hallittava sateessa, savussa, sumussa ja seitsemän pullon simassa". 

Teknologian kehittymisestä huolimatta kaiken keskiössä on kuitenkin ihminen – yksittäinen toimintakykyinen taistelija ja usko omaan asiaan. 
KAARTI PÄÄLLE - JÄÄKÄRIT KÄRKEEN!

Kirjoittaja everstiluutnantti Jere Vettenranta työskentelee Kymen jääkäripataljoonan komentajana Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä.
 

Joukko-osasto Karjalan prikaati
´